SASKin tavoitteena on taata kaikille työelämän ihmisoikeudet: ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka.

Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi SASK perustaa työnsä ILOn määrittelemille työelämän perusoikeuksille, mutta nostamme niiden rinnalle myös ihmisarvoisen työn.

Työelämän perusoikeudet ovat:

  • Yhdistymisvapaus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti
  • Pakkotyön poistaminen
  • Lapsityövoiman käytön poistaminen
  • Syrjinnän poistaminen

Ihmisarvoisella työllä tarkoitamme sitä, että ihmiset saavat tehdä säänneltyä palkkatyötä, joka takaa elämiseen riittävän palkan ja on turvallista. Työ voi olla turvallista vain, jos myös työajat ovat inhimilliset.

Elämiseen riittävä palkka

Elämiseen riittävä palkka puolestaan tarkoittaa palkkaa, jolla ihminen pystyy elättämään itsensä ja perheensä kohtuullisesti. Palkan pitää riittää ravitsevaan ruokaan, asumiseen ja muihin elämän perustarpeisiin – vähän pitää pystyä säästämäänkin pahan päivän varalle.

Elämiseen riittävä palkka jää kuitenkin saavuttamatta kehittyvissä maissa suuren osan työntekijöistä kohdalla. Tavalliset työntekijät eivät siihen yleensä yllä.

Elämiseen riittävä palkka on eri asia kuin valtionhallinnon määrittelemä minimipalkka. Minimipalkka on poliittinen kompromissi – ja lopputulos on usein kaukana todella elämiseen riittävästä tasosta. Monessa maassa palkan ostovoimaa syö myös korkealla laukkaava inflaatio.

Siksi elämiseen riittävästä palkasta pitää puhua, ja sitä pitää vaatia. Ei riitä, että yritys sanoo noudattavansa alihankintaketjussaan minimipalkkoja. Usein vedotaan elämiseen riittävän palkan laskemisen vaikeuteen. On totta, että sen voi laskea monella tavalla, mutta kansainvälisen yrityksen voi olettaa pystyvän valitsemaan jonkun tavan ja vaatimaan sitä systemaattisesti arvoketjussaan. Finnwatch on selvittänyt metodeja yritysten tueksi.

 

 

Aiheeseen liittyvää

”Olen aika joustava, mutta silti haluaisin jotain parempaa lapsilleni”

Myanmarilainen tekstiilityöntekijä tietää oikeutensa, ja filippiiniläinen kotiapulainen oivaltaa, että hän voi tarjota lapsilleen paremman tulevaisuuden. Kaikkien oikeus elämiseen riittäviin palkkoihin ja ihmisarvoiseen työhön ohjaa SASKin hankkeita, joilla

Lue lisää

Lapsityö

Lapsen täytyy saada olla lapsi. Siellä, missä SASK mahdollistaa paremman toimeentulon vanhemmille, yhä harvemman lapsen täytyy tehdä työtä. Lapsi pääsee kouluun – ja köyhyyden kierre voi

Lue lisää

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen työ on kestävin keino vähentää köyhyyttä. Kun työntekijöille maksetaan elämiseen riittävä palkka, heillä on mahdollisuus elättää perheensä, lähettää lapsensa kouluun ja köyhyyden kierre katkeaa.

Lue lisää