SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi SASK perustaa työnsä ILOn määrittelemille työelämän perusoikeuksille, mutta nostamme niiden rinnalle myös ihmisarvoisen työn.

Ihmisarvoisella työllä tarkoitamme, että ihmiset saavat tehdä säänneltyä palkkatyötä, joka takaa elämiseen riittävän palkan ja työnteon on oltava turvallista. Työ on turvallista vain, jos työajat ovat inhimilliset.

Elämiseen riittävä palkka

Elämiseen riittävä palkka puolestaan tarkoittaa palkkaa, jolla ihminen pystyy elättämään itsensä ja perheensä kohtuullisesti. Palkan pitää riittää ravitsevaan ruokaan, asumiseen ja muihin elämän perustarpeisiin – vähän pitää pystyä säästämäänkin pahan päivän varalle.

Elämiseen riittävä palkka jää kuitenkin saavuttamatta kehittyvissä maissa suuren osan työntekijöistä kohdalla. Tavalliset työntekijät eivät siihen yleensä yllä.

Elämiseen riittävä palkka on eri asia kuin valtionhallinnon määrittelemä minimipalkka. Minimipalkka on poliittinen kompromissi – ja lopputulos on usein kaukana todella elämiseen riittävästä tasosta. Monessa maassa palkan ostovoimaa syö myös korkealla laukkaava inflaatio.

Siksi elämiseen riittävästä palkasta pitää puhua, ja sitä pitää vaatia. Ei riitä, että yritys sanoo noudattavansa alihankintaketjussaan minimipalkkoja. Usein vedotaan elämiseen riittävän palkan laskemisen vaikeuteen. On totta, että sen voi laskea monella tavalla, mutta kansainvälisen yrityksen voi olettaa pystyvän valitsemaan jonkun tavan ja vaatimaan sitä systemaattisesti arvoketjussaan. Finnwatch on selvittänyt metodeja yritysten tueksi.

 

 

Aiheeseen liittyvää

Kun työ etsii tulevaisuuttaan maailmalla, robotit valtaa kultakuume

Digitalisaatio vähentää työvoiman tarvetta teollisuuden lisäksi myös kaivoksissa. Ghanalle kultarannikon kaivokset ovat olleet elintärkeä tulojen lähde. Kuva: Golden Star Resources Obuasin kaupungin laitamilla savinen maa pölyää

Lue lisää

Koulutus, sosiaaliturva, inhimillisyys ja asenneilmasto ratkaisevat työn tulevaisuuden maailmassa

SASKin seminaarissa ei pelätty robotteja vaan uskottiin ihmisen neuvokkuuteen ja ay-liikkeen rooliin kehittyvien maiden tukijana.

Lue lisää

Lapsityö

Lapsen täytyy saada olla lapsi. Siellä, missä SASK mahdollistaa paremman toimeentulon vanhemmille, yhä harvemman lapsen täytyy tehdä työtä. Lapsi pääsee kouluun – ja köyhyyden kierre

Lue lisää