Siirtotyöläisten oikeudet Nepalissa

Nepalin rakennusmiehet lähtevät usein ulkomaille siirtotyöhön leveämmän leivän perässäKöyhästä Nepalista moni lähtee muiden vaihtoehtojen puutteessa maailmalle. Yleensä työhön lähdetään Lähi-itään, jossa etenkään ulkomaalaisilla työntekijöillä ei ole juuri mitään oikeuksia, ja he joutuvat helposti hyväksikäytön uhreiksi, usein jopa pakkotyöhön. Tieto ja turvaverkostot ovat tärkeitä heidän oikeuksiensa ajamiseksi. Siirtotyöläiset ovat kaikkialla maailmassa ja kaikilla aloilla yleensä heikommassa asemassa kuin paikalliset.

Siirtotyöläisyyteen keskittyvässä hankkeessa työskennellään turvallisen ja säännellyn siirtolaisuuden edistämiseksi. Siinä tarjotaan palveluja Nepalista toiseen maahan töihin lähteville siirtotyöläisille sekä sinne palaaville.

Rakennus- ja puualan työntekijöiden kansainvälinen kattojärjestö BWI pystyy vaikeuksista huolimatta toimimaan Qatarissa, ja siirtotyöntekijät käyttävät sen tarjoamaa kuumaa linjaa ongelmatilanteissa. Liittojen neuvottelema ja Nepalin hallituksen toteuttama ammattitaidon kehittämis- ja sertifiointihanke jatkuu kotiin palanneiden työntekijöiden työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Apua jalkapallon MM-stadionien rakentajille Qatarissa

SASKin tuella Nepalin ammattiliitot osallistuvat alueelliseen ja globaaliin verkostotoimintaan siirtotyöasioiden parissa. Siirtotyöläisten asemaa parannetaan yhteistyönä liittojen, valtionhallinnon ja työnantajien kesken. Hankkeen tuloksena siirtotyö on nepalilaisille turvallisempaa ja säännellympää.

Vuoden 2018 alkuun mennessä noin 5 000 ihmistä Nepalissa ja Intiassa on osallistunut koulutuksiin ja lähtöinfoihin. Näitä jatketaan tulevallakin kaudella Nepalissa siihen asti, kunnes jalkapallon MM-kisojen rakennustyöt Qatarissa ovat valmiit ja työntekijöistä ainakin suurin osa palaa kotiin.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset rakennusalan siirtotyöläiset, ja sen toteuttaa kansainvälinen rakennus- ja puutyöntekijöiden liitto BWI nepalilaisine jäsenliittoineen.

Hankkeessa toteutettu selvitys Nepalin siirtotyöstä (2022)

Aiheeseen liittyvää

Nepal elää siirtotyöstä, mutta ulkomailla työskentelemiseen liittyy paljon ongelmia

Katmandulaisen sairaalan johtava hoitaja Sarita Rokaya Rowal näkee työssään, kuinka erityisesti Persianlahden alueelta palaneet nuoretkin siirtotyöläiset kärsivät munuaisvaivoista. Niitä aiheuttavat muun muassa nestehukka ja heikko

Lue lisää

Koronavirusepidemia uhkaa siirtotyöläisiä Qatarissa

Koronaepidemia on uhka Qatarin haavoittuvaisten siirtotyöläisten terveydelle ja toimeentulolle. Osa siirtotyöläisistä on menettänyt työpaikan yhteiskunnan sulkeuduttua ja osa on jäänyt eristyksiin ilman ruokaa ja palkkaa.

Lue lisää

Intian toinen korona-aalto puri kipeästi köyhiä siirtotyöläisiä

Työt loppuivat kaupungissa, mutta maaseudulla niitä ei ole senkään vertaa

Lue lisää