Ihmisarvoinen työ rakennus- ja puualoilla

Sillanrakennustyömaa NamibiassaHankkeella tuetaan Mosambikin ja Namibian rakennustyöläisten sekä Mosambikissa myös metsä- ja puunjalostustyöläisten edunvalvontaa.

Rakennus- ja puualoilla työskentelee hankemaissa yhteensä hieman vajaa 100 000 ihmistä, joiden työsuhteet ovat pääosin epävakaita projektiluonteisia pätkätöitä, joissa työsuhdeturva on heikko ja palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvät väärinkäytökset yleisiä. Työsuojelussa on isoja ongelmia sekä metsätyömailla että rakennuksilla, ja varsinkaan kiinalaiset yritykset eivät kunnostaudu työntekijöiden reilussa kohtelussa.

Hankkeessa laajennetaan työehtosopimusten kattavuutta, tehostetaan työsuojelua ja vahvistetaan järjestäytymisastetta. Lisäksi kampanjoidaan työntekijäysvällisemmän lainsäädännön puolesta. Aiemmalla hankekaudella kumppanit ovat päässeet hyvään alkuun hankalienkin työnantajien parissa.

Hankkeen tuloksena liitot saavat vahvemman jäsenpohjan ja neuvotteluvoimaa sekä taitavat ja pätevät luottamushenkilöt ja toimitsijat jäsenten etuja valvomaan.

Hankkeesta hyötyvät 100 000 rakennus- ja puualan työntekijää. Sen toteuttaa kansainvälinen rakennus- ja puualojen liitto BWI sekä sen jäsenliitot Mosambikissa ja Namibiassa.

Aiheeseen liittyvää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi

Lue lisää

SASKin työ vaikuttaa: Työsyrjintä väheni Sambiassa

SASKin työn vaikuttavuutta tutkittiin ensimmäistä kertaa tieteellisin menetelmin. Tutkimuksessa nousi esiin asioita, joihin järjestön hanketyöllä on ollut merkittävä vaikutus Sambiassa. Niitä olivat muun muassa syrjinnän

Lue lisää

Työmaana maailma: Qatar, kotityöläiset ja TTIP-sopimus

Uusi Työmaana maailma on ilmestynyt. Voit lukea lehden netti-pdf:n täällä. Nostamme esiin jalkapallon vuoden 2022 MM-lopputurnauksen alle kaiken arvostelun olevat rakennustyömaat Qatarissa. Ay-liike on kampanjoinut Qatarin

Lue lisää