Ihmisarvoinen työ rakennus- ja puualoilla

Sillanrakennustyömaa NamibiassaHankkeella tuetaan Mosambikin ja Namibian rakennustyöläisten sekä Mosambikissa myös metsä- ja puunjalostustyöläisten edunvalvontaa.

Rakennus- ja puualoilla työskentelee hankemaissa yhteensä hieman vajaa 100 000 ihmistä, joiden työsuhteet ovat pääosin epävakaita projektiluonteisia pätkätöitä, joissa työsuhdeturva on heikko ja palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvät väärinkäytökset yleisiä. Työsuojelussa on isoja ongelmia sekä metsätyömailla että rakennuksilla, ja varsinkaan kiinalaiset yritykset eivät kunnostaudu työntekijöiden reilussa kohtelussa.

Hankkeessa laajennetaan työehtosopimusten kattavuutta, tehostetaan työsuojelua ja vahvistetaan järjestäytymisastetta. Lisäksi kampanjoidaan työntekijäysvällisemmän lainsäädännön puolesta. Aiemmalla hankekaudella kumppanit ovat päässeet hyvään alkuun hankalienkin työnantajien parissa.

Hankkeen tuloksena liitot saavat vahvemman jäsenpohjan ja neuvotteluvoimaa sekä taitavat ja pätevät luottamushenkilöt ja toimitsijat jäsenten etuja valvomaan.

Hankkeesta hyötyvät 100 000 rakennus- ja puualan työntekijää. Sen toteuttaa kansainvälinen rakennus- ja puualojen liitto BWI sekä sen jäsenliitot Mosambikissa ja Namibiassa.

Aiheeseen liittyvää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi

Lue lisää

Viinitilan työntekijä ja luottamusmies Jaco sai potkut kahden olutpullon takia

Eteläafrikkalaisilla viinitiloilla luottamusmies on toistaiseksi heikoilla. SASKin hanke sekä Alkon, PAMin ja IUF:n yhteistyösopimus tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa työnantajan ja työntekijöiden välillä vallitsee hyvä neuvotteluyhteys

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää