Eswatinin opettajat ay-oikeuksien puolustajina – SNAT:n toimintaedellytysten vahvistaminen

Eswatinin kuningaskunta on maailman viimeisiä absoluuttisia monarkioita, jossa poliittinen toisinajattelu sekä ay-toiminta ovat olleet erittäin vaikeaa jo vuosikymmeniä. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Eswatinissa on edelleen aktiivisia ja äänekkäitä ammattiliittoja ja useimpien alojen työntekijät voivat liittyä ammattiliittoihin. Kuitenkin turvallisuusviranomaiset tukahduttavat lakot ja muun poliittisen liikehdinnän väkivalloin. Väkivallan seurauksena monet työntekijät pelkäävät liittyä ammattiliittoihin ja monet demokratia- ja ay-aktivistit on karkotettu ja he elävät maanpaossa Etelä-Afrikassa.  

Opettajat ovat yksi aktiivisimmista ammattiryhmistä Eswatinin ay-liikkeessä. Hankkeen seurauksena Eswatinin opettajat ja heidän ammattiliittonsa SNAT pystyvät puolustamaan voimakkaammin ay-oikeuksiaan, vahvistamaan järjestäytymistään ja vastustamaan kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvaa painostusta.  

Hankkeessa yritetään vaikuttaa Eswatinin lainsäädäntöön ja kampanjoidaan ay-oikeuksien puolesta erittäin vaikeassa toimintaympäristössä. Lisäksi lisätään SNATin kykyä myötävaikuttaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ay-oikeuksien toteutumiseen. Hankkeessa kasvatetaan myös opettajien tietämystä oikeuksistaan sekä parannetaan SNATin aktiivien neuvotteluosaamista, jotta he pystyvät neuvottelemaan uusia työehtosopimuksia.    

Hankkeesta hyötyvät Eswatinin opettajat ja heidän ammattiliittonsa SNAT. Hankkeen toteuttaa Eswatinin opettajien ammattijärjestö SNAT (Swaziland National Association of Teachers) ja suomalainen kumppani on OAJ.  

Aiheeseen liittyvää

Vantaan ammatilliset opettajat ry SASKin kannatusjäseneksi

Yhdistyksen aktiivi Leena Kemppi on sitä mieltä, että jokaisen lapsen tulisi oppia lukemaan. Opetusalan ammattilaisena hän haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä.

Lue lisää

Opetusta pennosilla

Opettajat ovat Eswatinin julkisen sektorin alan työntekijöistä syrjityimpiä. Vaikka opettajat ovat ylpeitä työstään ja korkeasta koulutuksestaan, joutuvat he monesti tekemään töitä alkeellisissa oloissa ja pienellä

Lue lisää

Ulkoministeriön tuore raportti vahvistaa uskoa kehityspolitiikan tuloksellisuuteen

Ulkoministeriö julkaisi ensimmäistä kertaa laajan raportin, joka kokoaa yhteen kehitysyhteistyön tuloksia. SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen kommentoi tulosraportin kolmea keskeistä havaintoa.

Lue lisää