Afrikan mantereen vapaakauppasopimus (ACFTA): Afrikan ay-liikkeen tehokas osallistuminen kauppa- ja investointiprosesseihin

Afrikan mantereenlaajuinen vapaakauppasopimus (ACFTA) saavutti ratifiointikynnyksen täytäntöönpanoa varten vuonna 2019. Ratifiointi eteni uskomattoman nopeasti ilman kansalaisyhteiskunnan kuulemista, ja sitä edistettiin ainoastaan poliittisten päättäjien ja hallitusten tasolla. Afrikkalainen ay-liike ei ole toistaiseksi tehnyt järjestelmällistä vaikuttamistyötä ACFTA:n ratifiointiprosessissa, sillä ammattiliittojen ymmärrys sopimuskokonaisuudesta on puutteellista.

Vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano vaikuttaa poliittisiin prosesseihin kansallisella tasolla, ja sitä kautta työntekijöiden oikeuksiin, työllisyyteen ja toimeentuloon. Jos afrikkalainen ay-liike ei pysty vaikuttamaan vapaakauppasopimuksen auki oleviin sisältöihin ja kansallisiin lainsäädäntöprosesseihin, on melko todennäköistä, että sopimuksen asteittainen täytäntöönpano voi heikentää työntekijöiden suojelua ja sääntelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä, aiheuttaa häiriöitä kansallisille työmarkkinoille, heikentää ay-liikkeen saavutuksia ja heikentää niiden toimintaedellytyksiä.  

Hankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Afrikan vapaakauppasopimukseen. Hankkeen tuloksena on, että ammatillisilla keskusjärjestöillä valituissa Afrikan maissa on osaamista, tietoa ja valmiuksia osallistua vapaakauppasopimusneuvotteluihin. Keskusjärjestöt pystyvät vaikuttamaan sopimuksen kehittämiseen ja tuomaan omia näkemyksiä sen toteuttamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla. Lisäksi hankkeessa tehtävät tutkimukset tukevat ay-liikkeen edunvalvontaa ja ammattiliitot kehittävät seurantamekanismin vapaakauppasopimuksen kehityksen ja täytäntöönpanon seuraamiseksi. Lisäksi aloitetaan kampanja, jolla lisätään tietoisuutta Afrikan vapaakauppasopimuksesta mantereen työntekijöiden keskuudessa.   

Hankkeesta hyötyvät mukana olevat ITUC-Afrikan jäsenjärjestöt sekä paikalliset ammattiliitot ja niiden jäsenet Tšadissa, Ghanassa, Namibiassa, Ruandassa ja Tunisiassa.  

Aiheeseen liittyvää

Afrikan vapaakauppa-alue avautuu tammikuussa

Afrikan vapaakauppa-alueen (AfCFTA) päätoimipaikka avautui Ghanan Accrassa jo elokuussa, mutta koronapandemian vuoksi vapaa kauppa on alkanut vasta tammikuussa. SASKilla on hanke, joka keskittyy Afrikan vapaakauppaan.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Podcastit

Afrikka edellä -podcastissa käsitellään Afrikan mannerta työn, talouden ja tasa-arvon näkäulmista. Podcast antaa ajattelemisen aihetta ja kriittistä näkökulmaa työntekijöiden oikeuksista kiinnostuneille kuulijoille. Naiset vahvemmiksi – kuinka

Lue lisää