Afrikan vapaakauppasopimus: Ay-liikkeen osallistuminen kauppa- ja investointiprosesseihin

Afrikkalainen hedelmä- ja vihannestoriHankkeen avulla vahvistetaan Afrikan ay-liikkeen osaamista ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Afrikan mantereen vapaakauppasopimukseen (ACFTA). Sopimus on ratifioitu eri maissa ilman kansalaisyhteiskunnan kuulemista.

Hankkeen tuloksena ammatilliset keskusjärjestöt valituissa Afrikan maissa saavat osaamista, tietoa ja valmiuksia osallistua neuvotteluihin vapaakauppasopimuksesta. Keskusjärjestöt pystyvät vaikuttamaan sopimuksen kehittämiseen ja tuomaan omia näkemyksiä sen toteuttamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla.

Hankkeessa tehtävät tutkimukset tukevat ay-liikkeen edunvalvontaa, ja ammattiliitot kehittävät seurantamekanismin vapaakauppasopimuksen kehityksen ja täytäntöönpanon seuraamiseksi. Lisäksi aloitetaan kampanja, jolla lisätään tietoisuutta vapaakauppasopimuksesta afrikkalaisten työntekijöiden keskuudessa.

Vapaakauppasopimus saavutti ratifiointikynnyksen vuonna 2019 Sitä edistettiin ainoastaan poliittisten päättäjien ja hallitusten tasolla. Afrikkalainen ay-liike ei ole toistaiseksi tehnyt järjestelmällistä vaikuttamistyötä sopimuksen ratifiointiprosessissa, sillä ammattiliittojen ymmärrys sopimuskokonaisuudesta on ollut puutteellista. 

Sopimuksen täytäntöönpano vaikuttaa poliittisiin prosesseihin kansallisella tasolla, ja sitä kautta työntekijöiden oikeuksiin, työllisyyteen ja toimeentuloon. Jos afrikkalainen ay-liike ei pysty vaikuttamaan vapaakauppasopimuksen auki oleviin sisältöihin ja kansallisiin lainsäädäntöprosesseihin, on melko todennäköistä, että sopimuksen asteittainen täytäntöönpano heikentää työntekijöiden suojelua ja sääntelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä, aiheuttaa häiriöitä kansallisille työmarkkinoille sekä heikentää ay-liikkeen saavutuksia ja niiden toimintaedellytyksiä.  

Hankkeesta hyötyvät mukana olevat ITUC-Afrikan jäsenjärjestöt sekä paikalliset ammattiliitot ja niiden jäsenet Tšadissa, Ghanassa, Namibiassa, Ruandassa ja Tunisiassa.  

Aiheeseen liittyvää

Afrikan vapaakauppa-alue avautuu tammikuussa

Afrikan vapaakauppa-alueen (AfCFTA) päätoimipaikka avautui Ghanan Accrassa jo elokuussa, mutta koronapandemian vuoksi vapaa kauppa on alkanut vasta tammikuussa. SASKilla on hanke, joka keskittyy Afrikan vapaakauppaan.

Lue lisää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää