Alkon viinien takaa löytyi ihmisoikeusongelmia

Finnwatchin raportti paljastaa ihmisoikeuksien loukkauksia Alkon hankintaketjuissa Etelä-Afrikassa. Työntekijöiden asuin- ja työoloissa on paljon puutteita. SASK pyrkii hanketoiminnallaan korjaamaan niitä.
Eteläafrikkalaisia viinitilan työntekijöitä kuorma-auton lavalla keskellä autiota maaseutua
Viinitilojen työntekijät ovat monella tavalla riippuvaisia työnantajastaan. Usein ainoa tapa matkustaa pois tilalta on kuorma-auton lavalla. Kyyti on vaarallinen ja talvella jäätävän kylmä.

Osa Finnwatchin tutkimien viinitilojen työntekijöistä asuu homeisissa taloissa tai hökkelikylissä ja saa elämiseen riittämätöntä palkkaa. Työhönotossa ja palkkauksessa esiintyy syrjintää, ja työterveydessä- ja turvallisuudessa on puutteita. Työntekijät raportoivat myös heihin kohdistuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä kuten nimittelystä.

Raportti perustuu 11 Alkon vakiovalikoimaan kuuluvan viinin tuotannossa käytettyjä rypäleitä tuottavien viljelytilojen työntekijöiden haastatteluihin. Tiloilla tuotettuja rypäleitä käytetään muun muassa Alkon myydyimmän eteläafrikkalaisen viinin, Pearly Bayn valmistuksessa. Lisäksi niitä käytetään muun muassa Kuronen Red-, Grinder Pinotage- ja Green Nature -viinien valmistuksessa.

– Etelä-Afrikka on viinituotannon riskimaa, jossa työntekijöiden oikeuksien toteutumisessa on monia ongelmia. Apartheidin aikainen rotuerottelu näkyy edelleen johdon suhtautumisessa työntekijöihin, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Alko ei aseta pakollisia vastuullisuuskriteereitä myymilleen viineille

Raportissa tarkastellaan myös Alkon ja sen tavarantoimittajien vastuullisuuskäytäntöjä.

– Monopoliasemansa vuoksi Alkolla on erityinen vastuu siitä millä tavalla tuotettuja viinejä Suomessa myydään. Se ei kuitenkaan aseta riskimaista tuleville viineille pakollisia vastuullisuuskriteereitä.

Tuleva yritysvastuusääntely on silti saanut Alkon päivittämään vastuullisuusvaatimuksiaan. Syksystä 2022 lähtien Alko on edellyttänyt tavarantoimittajiltaan ihmisoikeuksia koskevaa asianmukaisen huolellisuuden prosessia. Finnwatchin mukaan tavarantoimittajat eivät kuitenkaan täytä vaatimuksia.

– Osalla viinien maahantuojista ei selvästi ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä niiltä odotetaan, Kultalahti toteaa.

Raporttia varten Finnwatch lähetti kyselyn neljälle Alkon tavarantoimittajalle niiden vastuullisuuskäytännöistä. Nämä yritykset olivat Amka Finland, Arvid Nordquist Finland, Hartwall ja Hedon.

Tavarantoimittajat ovat käytännössä ulkoistaneet vastuullisuusvalvonnan viinien sertifiointi- ja auditointijärjestelmille. Monet alalla käytössä olevista järjestelmistä ovat kuitenkin laadultaan heikkoja. Osalla selvitykseen osallistuneista tiloista oli käytössä WIETA- tai Fair for Life -sertifioinnit.

Työntekijöitä kuultava vastuullisuusprosessissa

Keskeisenä puutteena Finnwatch nostaa esiin sen, ettei viinitilojen työntekijöitä tai heidän edustajiaan osallisteta vastuullisuusvalvontaan tai kuulla merkityksellisellä tavalla. Ilman heidän konsultointiaan yritykset eivät voi uskottavasti arvioida omien toimenpiteidensä vaikutuksia.

Maahantuontiyritysten vastuullisuuden kirittämiseksi on tärkeää, että EU:ssa valmisteilla oleva yritysvastuudirektiivi tulee koskemaan myös pk-yrityksiä ja kattaa yritysten koko arvoketjut. Sen tulee myös edistää yritystoiminnan haitallisten vaikutusten uhrien pääsyä tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden piiriin.

Vastuullisuusongelmista huolimatta Finnwatch ei kannusta kuluttajia boikotoimaan eteläafrikkalaisia viinejä.

– Alan ongelmia ei voi ratkaista boikoteilla, vaan niiden korjaamiseksi tarvitaan vastuullisuussääntelyä sekä alan toimijoiden välistä määrätietoista yhteistyötä, Kultalahti muistuttaa.

PAMin ja Alkon yhteistyösopimuksella haetaan ratkaisuja ongelmiin

Tuottajien ja ammattiliittojen väliset suhteet Etelä-Afrikassa ovat kuitenkin pitkään olleet riitaiset eikä luottamusta osapuolten välillä juurikaan ole. Luottamuksen rakentamisessa myös Alkolla ja sen tavarantoimittajilla on oma roolinsa.

Finnwatch kiittää Alkoa siitä, että se on solminut Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja kansainvälisen ay-liikkeen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka kautta se pyrkii edistämään työelämän oikeuksien toteutumista sen hankintaketjuissa. Sopimuksen jalkautus käynnistyi Etelä-Afrikassa tammikuussa 2023.

– On tärkeää, että Alkon viesti eteläafrikkalaisille tuottajille on selkeä ja johdonmukainen: tilojen työ- ja asuinolot on laitettava kuntoon. Samalla Alkon on kuitenkin kannettava oma vastuunsa esimerkiksi maksamalla tuotteista vastuullisen tuotannon mahdollistavaa hintaa.

Raportti on rahoitettu SASKin sekä Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelman tuella.

SASKilla on Etelä-Afrikassa hanke, jonka avulla parannetaan viinitilojen työntekijöiden oikeuksia sekä työ- ja asuinoloja. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota naisten asemaan, joka Finnwatchin tutkimuksenkin mukaan on enimmäkseen epätasa-arvoinen.

Lue koko raportti

Teksti: Finnwatchin tiedote ja SASK
Kuva: Laura Ventä

Jaa artikkeli: