Ulkoministeriön tuore raportti vahvistaa uskoa kehityspolitiikan tuloksellisuuteen

Ulkoministeriö julkaisi ensimmäistä kertaa laajan raportin, joka kokoaa yhteen kehitysyhteistyön tuloksia. SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen kommentoi tulosraportin kolmea keskeistä havaintoa.
SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen
SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen muistuttaa, että kehityspolitiikan keinoin on voitava edistää ihmisoikeuksia myös maissa, jotka eivät suhtaudu niihin suopeasti.

1. Suomen kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia, jotka edistävät ulkopolitiikan tavoitteita ja kansainvälisten sitoumusten toteutumista. Kehitysyhteistyöllä Suomi vaikuttaa ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisemiseksi.

– Havainto ei yllätä, koska se on täysin yhtenevä aikaisempien arvioiden kanssa. Kuten raportissakin todetaan, mittaaminen on kuitenkin monilta osin vaikeaa. Koska kehityspolitiikan ja myös SASKin työn tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntia laajasti, muutokset eivät yleensä ole kovin nopeita. Niihin vaikuttaa – positiivisesti ja negatiivisesti – moni ympäröivässä maailmassa tapahtuva asia.

2. Tulokset syntyvät rahoituksen ja asiantuntemuksen avulla. Vuodesta 2016 toteutetut leikkaukset ovat vähentäneet saavutettujen tulosten määrää. Suomen on järkevää keskittyä rajalliseen määrään teemoja ja toimintoja.

–  Tämä keskittymisen tärkeys on tunnistettu myös SASKin omassa työssä. On kuitenkin hyvä huomata, että Suomen tavoitteet eivät aina ole täysin yhtenevät järjestöjen tavoitteiden kanssa. Toisaalta ay-oikeuksia on voitava jatkossakin edistää myös niissä yhteiskunnissa, joissa valtio suhtautuu kielteisesti ihmisoikeuksiin.

3. Riittävä pitkäjänteisyys on välttämätöntä tulosten saavuttamiseksi, sillä yhteiskunnalliset muutokset vaativat aikaa. Samalla kehitysyhteistyön on jatkuvasti uudistuttava, koska toimintaympäristö muuttuu ja uutta tietoa on käytettävissä.

– Isot yhteiskunnalliset muutokset ovat usein hitaita ja vaativat aikaa. Uudistuminen ja kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin on tärkeää – ja jatkuva haaste kaikille kehitysyhteistyön toimijoille. On kuitenkin syytä muistaa, että uudistuminen ei ole itsetarkoitus, vaan ensisijaisena tavoitteena on muuttaa maailmaa haluttuun suuntaan. Joskus vanha toimintatapa saattaa olla perustellumpi kuin jatkuvan uudistumisen nimissä tehtävät erilaiset kokeilut. Näiden asioiden välille täytyy löytää hyvä tasapaino.

SASK keskittyy työntekijöiden oikeuksiin

SASKin osalta tulosraportissa nostettiin esiin erityisesti tuellamme saavutettu kotiapulaisten oikeus sosiaaliturvaan Mosambikissa. Oikeus koskee varovaisesti arvioiden 100 000 ihmistä, nimenomaan kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia. Noin 80 % maailman kotiapulaisista on naisia.

Raportissa mainittiin myös, että SASKin tuella valtava joukko ihmisiä tuli tietoiseksi oikeuksistaan työntekijänä. Heitä oli viime kolmivuotiskaudella peräti 450 000.

Kehityspolitiikan tulosraportti luovutetaan myöhemmin eduskunnalle.

Jaa artikkeli: