Kehityspolitiikan tulosraportti: Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista – tätä Suomen verorahoilla saadaan aikaan

Suomen kehitysyhteistyö on vaikuttavaa ja tuloksellista, selviää tänään keskiviikkona julkaistusta kehityspolitiikan tulosraportista. Maailman monet kriisit korostavat pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tärkeyttä.
Mosambikilainen trukkikuski
SASKin tuella on parannettu monen ihmisen elämää vaikuttamalla työehtoihin. Esimerkiksi työehtosopimuksin säänneltyjä työpaikkoja oli SASKin kumppanimaissa viime vuoden lopussa 368 enemmän ja niiden piirissä noin 2 500 ihmistä enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Sillä on vaikutusta muun muassa työturvallisuuteen ja mahdollisuuteen saada elämiseen riittävää palkkaa.

Perusopetusta lapsille ja nuorille. Ehkäisypalveluja naisille. Vesihuoltoa syrjäisillä seuduilla asuville ihmisille.

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö parantaa monin tavoin ihmisten elämää maailman hauraimmilla alueilla, selviää ulkoministeriön eduskunnalle laatimasta kehityspolitiikan tulosraportista. Tänään keskiviikkona julkaistu raportti esittelee kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksia vuosilta 2019–2021.

Kaiken kaikkiaan Suomen kehitysyhteistyö parantaa satojen miljoonien ihmisten hyvinvointia. Rahoituksesta noin kymmenen prosenttia kanavoidaan kansalaisjärjestöjen kautta. Sen lisäksi Suomi tukee esimerkiksi YK-järjestöjä ja kahdenvälisesti kumppanimaita.

järjestöt tavoittavat haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä

– Järjestöt tavoittavat kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman hauraimmilla alueilla. Raportti osoittaa, että järjestöjen ja niiden paikallisten kumppanien työ on tuloksellista ja vaikuttavaa. Se esimerkiksi vähentää ihmisten ja maiden välistä eriarvoisuutta, edistää ihmisoikeuksia ja auttaa sopeutumaan ilmastokriisiin, sanoo suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

Viime vuosien lukuisat peräkkäiset kriisit ovat aiheuttaneet haasteita matalan tulotason maille. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on koronapandemian takia noussut ensi kertaa vuosikymmeniin. Tällä hetkellä ruokakriisi on pahentumassa Itä-Afrikassa osaltaan Ukrainan sodan seurauksena

– Kriisit eivät ole loppumassa: kehitysyhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin vuosikymmeniin. Tuloksellinen kehitysyhteistyö edellyttää ennakoitavuutta, pitkäjänteisyyttä ja riittävää rahoitusta. Sen sijaan poukkoilu vaarantaa saavutettuja tuloksia. Suomessa lähes kaikki puolueet ovat sitoutuneet kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon – eli esimerkiksi saavuttamaan kehitysrahoituksessa 0,7 prosentin tason bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2030 mennessä, sanoo Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Silla Ristimäki.

Suomi on kansainvälisesti sitoutunut 0,7 prosentin tavoitteeseen. Pohjoismaiset naapurimme Ruotsi, Norja ja Tanska yltävät tavoitteeseen, mutta Suomi on vielä etäällä: vuonna 2023 osuus hallituksen budjettiesityksen mukaan olisi 0,42 prosenttia.

– Raportti todistaa, että kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan tuloksia, mutta nämä tulokset ovat vaarassa ilmastokriisin edetessä. Suomen kehitysyhteistyöstä kanavoidaan myös Pariisin ilmastosopimuksessa luvattua ilmastorahoitusta köyhille maille. Koska lämpenemistä ei ole onnistuttu pysäyttämään, on kasvatettava tukea köyhimpien sopeutumiselle pahenevaan ilmastokriisiin, sanoo Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

toisella puolella maailmaa tapahtuvat asiat vaikuttavat myös meihin

– Suomen kehitysyhteistyöllä ja suomalaisilla järjestöillä on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä globaalisti, ja olemme yhdessä saaneet paljon loistavia tuloksia aikaan. Mutta työtä tasa-arvon saavuttamiseksi pitää vielä tehdä, ja tavoitteet on asetettava entistäkin korkeammalle. Heikoimmassa asemassa olevat ovat usein tyttöjä ja nuoria naisia, ja esimerkiksi koronapandemia, ilmastonmuutos, muut kriisit ja konfliktit sekä konservatiivisten, tasa-arvoa vastustavien liikkeiden vahvistuminen ovat hidastaneet heidän oikeuksiensa toteutumista, toteaa Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

– Elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa, eli toisella puolella maailmaa tapahtuvat asiat vaikuttavat myös meihin. Olemme toisistamme riippuvaisia − globaalin vastuun kantaminen on myös Suomen ja suomalaisten etu. Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat Suomen tekemiä investointeja turvaan ja vakauteen, sanoo Fingon Silla Ristimäki.

Tämän tiedotteen allekirjoittivat

SASK, Fingo, Fida, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Suomen Lähetysseura

SASKin rooli kehitysyhteistyössä on parantaa työelämän ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa. Paras tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävää palkkaa.

Jaa artikkeli: