Tuotantoketjut testissä: miten valmistuvat viini ja kalsarit?

Mitä saa selville laadukkaan punaviinin ystävä ja mukaviin alusvaatteisiin mieltynyt kuluttaja? Alko ja Mähöne Brothers vastaavat, Finnwatchin Sonja Vartiala kommentoi.
Mähöne-kalsarit ommellaan Thaimaassa ja puuvilla tulee Yhdysvalloista. Kleine Zalze -punaviinin vastuullisuusvalvontaa ei pystytty selvittämään.

Punaviini: Kleine Zalze

Oy Alko Ab

1 Tiedot nettisivuilta: Valmistaja on Origin Wine. Vihreä maapallomerkki kertoo, että tuotteella on paikallinen ekosertifiointi.

Verkkosivujen Vastuullisesti-osiosta ei suoraan löydy mitään, mikä viittaisi eettisyyteen muuten kuin ympäristöasioissa. ”Vihreä valinta” ohjaa näkymään, jonka lopussa kysytään ”oletko kokeillut eettistä?” Lisää lukemalla selviää muun muassa, että Alkon valikoimissa on ”kymmeniä kansainvälisesti sertifioituja eettisen kaupan tuotteita”. Edelleen selviää, että ne löytyvät Fair Trade, Fair for Life tai For life -sertifikaattien symbolien avulla. Kun sertifikaattien nimilinkkejä klikkaa, tulos on: ei hakutuloksia haullesi.

Sivuilla kerrotaan myös, että Alko on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2011.

2 Kysely: Alkon verkkosivujen chatissa kysyn, miten voin varmistua viinin eettisyydestä, jos sillä ei ole kuin ekosertifikaatti. Saan tietoja, mutta en varsinaista vastausta kysymykseen. Palveluneuvoja välittää kysymykseni asiantuntijalle.

3 Alko vastaa: Alko on sitoutunut – ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan – kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan. Yhtiö tarjoaa koulutusta, tukea ja tietoa hankintaketjun kaikilla tasoilla. Valvonnassa keskityään kansainvälisesti tunnistettuihin korkean riskin maihin. ​​Alkolla on omia seurantatoimenpiteitä, ja se teettää myös kolmannen osapuolen tekemiä auditointeja.

Alkon valikoimassa on eettisesti sertifioituja tuotteita, joiden tuottaja on sitoutunut työntekijöiden oikeuksien edistämiseen laaja-alaisesti. Mikään ei silti takaa, ettei rikkomuksia niin ihmis- kuin työoikeuksia kohtaan voisi tapahtua. Alko jatkaa pitkäkestoista työtään.

4 Asiantuntija kommentoi: Viinin mainittu sertifikaatti ei välttämättä kerro mitään työolojen vastuullisuudesta. Jos kolmannen osapuolen vastuullisuussertifiointi puuttuu, pitäisi tietää, tulevatko viinissä käytetyt rypäleet vastuullisuusauditoiduilta viinitiloilta.

Sitoutuminen am­fori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin ei vielä tarkoita, että kaikki toimittajat alihankintaketjuineen olisivat auditoituja. Kuluttajan olisi hyvä tietää, montako prosenttia riskimaista tulevista ei-sertifioiduista viineistä kuuluu auditointien piiriin? Jos rypäleet tulevat auditoiduilta tiloilta olisi hyvä tietää auditoinnin tulos (esim. amfori BSCI:n tulos on välillä A–E, hyvä–ei-hyväksyttävä). Riskimaista kuten Etelä-Afrikasta tai Argentiinasta tulevia viinejä ei tule ostaa, jos niiden vastuullisuusvalvonnan asianmukaisuudesta ei ole tietoa.

5 Alko vastaa: Annetussa aikataulussa ei ole antaa tilastotietoa riskimaista. Alko ei julkaise tietoja yksittäisten tuotteiden vastuullisuusvalvonnasta.

6 Lopputulos:

− Tuotteen vastuullisuus­sertifiointi jäi hämärän peittoon.
− Ei kerrota riskimaista tulevan tuotteenvastuullisuusvalvonnan tuloksia.
+ Kyselyyn vastattiin nopeasti.
+ Amfori BSCI:n jäsen.


Mähöne-kalsarit

Mähöne Brothers Oy

1 Tiedot nettisivuilta: Englanninkielisillä sivuilla kerrotaan, että tuotteet valmistetaan Thaimaassa ja puuvilla tulee Yhdysvalloista.

2 Sähköpostia yritykseen: Lähetän sähköpostia info-osoitteeseen ja kysyn puuvillan valmistuksen eettisyydestä.

3 MB vastaa: Puuvillan eettisyys on amerikkalaisten standardien varassa. Intialaiseen luomupuuvillaan siirtymistä harkitaan parhaillaan. Pitkät kalsarit ommeltiin Suomessa ennen Nokian tehtaan sulkeutumista.

4 Uusi kysely: Pyydän tarkennuksia siihen, mitä ovat nuo raaka-ainetta koskevat amerikkalaisstandardit, mitä sertifikaatteja olisi nyt harkinnassa olevalla luomupuuvillalla, ja huomioivatko ne tuotannossa työskentelevien työolot.

Kysyn myös, missä tehtaassa kalsarit Thaimaassa ommellaan ja tehdäänkö työolojen ja muiden tuotanto-olosuhteiden osalta valvontaa?

5 MB vastaa: Standardeilla viitataan esimerkiksi työaikalakeihin. Nyt selvityksessä olevan luomupuuvillan osalta juuri työoloja on pienentoimijan hankala selvittää, vaikka tuotannolla olisikin joku standardi. Tuotannon eettisyyden valvonta lähtee valmistusmaan valinnasta. Thaimaan työsuojelulaki määrää lomista, ylitöistä, tauoista ym. Maan minimipalkka on Kaakkois-Aasian korkeimpia, minkä uskomme vähentävän hintakilpailua ja epäeettistä tuotantoa.

Tietojemme mukaan Bangkokin alueen tehtaat ovat työolojen osalta parempia, ja käytetty tehdas on tunnettu ja toiminut jo 30 vuotta. Koska laatu on tuotteiden kilpailuetu, MB ei kerro tehtaan nimeä. Tehtaan valvonta on erittäin vaikeaa, koska Thaimaan instituutiot ovat vähemmän kehittyneitä kuin Suomessa.

Tehtaalla on laatustandardina AQL 2.5 sekä Thai corporate Social responsibility for 5 consecutive years and over -sertifikaatti, jonka myöntää Thaimaan työministeriö. Tämän lisäksi tehdas toimittaa meille tuotantoon liittyviä sertifikaatteja ja myös vierailemme tehtaalla henkilökohtaisesti.

Tuotteillamme on Certificate of Origin -sertifikaatti, joka liittyy tuotannon alkuperämaan varmistamiseen. Kankaan valmistajalla on sveitsiläinen OEKO-TEX 100 -sertifikaatti.
Tuotteemme kilpailuetu on laatu, joten tehtaamme nimeä emme anna julkisuuteen.

6 Asiantuntija kommentoi: Tehtaan sijainnista ei voi suoraan päätellä vastuullisuutta. Lähes kaikissa maissa on Thaimaan tavoin työlainsäädäntö, joka voi silti olla puutteellista (ei noudata esim. ILOn perussopimuksia) tai puutteellisesti sovellettua. Thaimaassa ongelmia on näissä molemmissa.

Minimipalkan taso riippuu politiikasta ja ostovoimasta eikä maiden välistä palkkatasoa vertaamalla voi tehdä päätelmiä sen riittävyydestä tai maan vastuullisuudesta. Thaimaan minimipalkka on 308–330 bahtia/pvä (8,25–8,84 €), ja sillä on vaikeaa tulla toimeen. Maan vientiteollisuudessa minimipalkalla työskentelevät usein Myanmarista tai Kambodzasta tulevat siirtotyöntekijät.

Tehtaalta vaatteenvalmistusta ostavan olisi syytä teettää tehtaalle uskottavaa kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Valvonnassa tulee huomioida erityisesti tehtaassa siirtotyöntekijöiden asema ja siihen liittyvät erityiset haasteet.

Yrityksen mainitsemalla laatukontrollilla (AQL 2.5) ei ole mitään tekemistä sosiaalisen vastuullisuuden kanssa.

Valmistajan OEKO-TEX 100 ei ole sosiaalisen vastuun sertifikaatti. Entä mistä suomalaisostaja tietää, että puuvillan alkuperämaa on juuri Yhdysvallat; miten tätä valvotaan? Puuvillan osalta suomalaisostajan pitäisi myös tietää, millä tavalla alkuperämaata valvotaan ja siis edes tiedetään, että alkuperämaa on Yhdysvallat.

Todella monet suoma­laiset vaate- ja tekstiilialan yritykset kertovat jo alihankkijansa pyytämättä, ja varsin monet kysyttäessä. Hyvä vastuullisuusvalvonta on läpinäkyvää ja riippumatonta.

7 MB vastaa: Puuvillan standardikysymyksiin ei pystytä vastaamaan annetussa ajassa. Kysymyksenä asiantuntijalle, eikö Thaimaan Ministry of Labour ja mainittu standardi ole uskottava kolmas osapuoli ja mikä siten olisi?

8 Asiantuntija kommentoi: Thai Labour Standards on Thaimaan hallituksen itsensä kehittämä standardi, jonka toimeenpanoa ainakin alkuaikoina valvoivat yritykset itse. TSL ei täytä kolmannen osapuolen auditoinnin määritelmää. Riskimaassa, jossa esiintyy korruptiota ja lakien heikkoa toimeenpanoa, on erittäin ongelmallista nojata ihmisoikeusriskien hallinnassa maan työministeriön luomaan vapaaehtoiseen standardiin.

Mikä tahansa yleisesti tunnettu kansainvälinen auditointijärjestelmä täyttää kolmannen osapuolen määritelmän (vaate- ja tekstiilipuolella esim. amfori BSCI, SA8000 jne). Sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmistä saa lisää tietoa esimerkiksi Finnwatchin Kaalimaan vartijat -selvityksestä.

9 Lopputulos:

− Tuotteiden vastuullisuusvalvonta ei vakuuta
− Yritys ei tunnu olevan syvällisesti perillä tuotantoonsa liittyvistä ihmisoikeusriskeistä.
+ Yritys vastasi avoimesti ja nopeasti.

 

Teksti: Sini Saaritsa
Asiantuntija: Sonja Vartiala, Finnwatch

Jaa artikkeli: