Suuri joukko järjestöjä vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Ekologinen siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti. Myös kehittyvien maiden työntekijöiden ääni pitää saada kuuluviin.

Oikeudenmukainen siirtyma -nyt kampanjan logoTiistaina 17. tammikuuta käynnistynyt Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin.

Oikeudenmukaista siirtymää on edistämässä laaja joukko suomalaisia järjestöjä. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa.

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua.

Ihmisarvoinen työ on turvattava kaikkialla

Ilmastokriisistä kärsivät eniten ne, jotka ovat vaikuttaneet sen syntyyn vähiten – eli kehittyvien maiden ihmiset. SASK tukee globaalin etelän työntekijöitä oikeudenmukaiseen siirtymään liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että he pääsevät ammattiliittojensa kautta suunnittelemaan ja toteuttamaan ekologista siirtymää oikeudenmukaisesti.

– Ilmastonmuutos muovaa globaalia työelämää. Työntekijöiden täytyy voida vaikuttaa siihen, että muutos on oikeudenmukainen sekä turvaa mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon kaikkialla maailmassa. Tähän tarvitaan vahvoja ammattiliittoja, toteaa SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen.

Suomen ilmastopoliittiset päätökset ja niiden oikeudenmukaisuus vaikuttavat osaltaan koko maailmaan. Muutoksen on tapahduttava nyt.

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi.

Jaa artikkeli: