Saudi-Arabia työvoiman pahimpia sortajia

Harvan maan työelämässä vallitsee yhtä totaalinen oikeudettomuus kuin öljytuloillaan maailman rikkaiden maiden joukkoon nousseessa Saudi-Arabiassa. Tämä käy ilmi ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin tuoreesta selvityksestä.

Saudi-Arabiassa oikeudettomuus on jopa pahempaa kuin Kiinassa. Vakavaksi Saudi-Arabian tilanteen tekee myös se, että perusoikeuksien kieltäminen niin lainsäädännössä kuin käytännössä luo kielteistä painetta Persianlahden muiden maiden ay-liikkeitä vastaan.

Naisia työelämässä vain vähän

Saudi-Arabian erikoisuuksiin kuuluvat määräykset, joiden nojalla saudinaisten osallistuminen työelämään on todella vähäistä. Voidakseen työskennellä kodin ulkopuolella naisella on oltava siihen puolisonsa, isänsä tai muun miespuolisen holhoojansa lupa. Naisten työmatkoja vaikeuttaa se, että naisilla ei ole oikeutta ajaa autoa ja että moni bussiyhtiö hyväksyy matkustajikseen vain miehiä. Naisilta on kielletty pääsy insinöörin ja juristin ammatteihin ja niihin valmistaviin akateemisiin oppilaitoksiin.

ITUCin raportin mukaan saudinaisten osuus kaikista Saudi-Arabiassa työtä tekevistä on ainoastaan 4 prosenttia, kun mukaan lasketaan ulkomaalaiset. Työssä käyvistä Saudi-Arabian kansalaisista naisten osuus on 10,7 prosenttia. Eniten saudinaisia työskentelee terveydenhuollon ja opetuslaitoksen tehtävissä. Saudi-Arabiassa työtä tekevä nainen ansaitsee keskimäärin vain 16 prosenttia siitä mitä miehet.

Ei vapaata järjestäytymisoikeutta

Ammatillinen järjestäytyminen on lailla kiellettyä, samoin tes-neuvottelut, lakkoilu ja julkiset mielenosoitukset. Lakkoilleita ja muilla tavoin näitä kieltoja rikkoneita on rangaistu ankarasti.

Yli sadan hengen yrityksissä laki sallii työntekijöiden komiteat, mutta työnantajien ja viranomaisten edustajilla on oikeus osallistua niiden tapaamisiin ja saada niistä tehdyt pöytäkirjat. Komiteoiden on luovutettava jäsenluettelonsa viranomaisille, joilla on kaiken lisäksi oikeus lakkauttaa yleistä turvallisuutta vaarantavat komiteat.

Pahimmillaan orjan asemassa

Suuri osa Saudi-Arabian työvoimasta on lähtöisin ulkomailta. Raportin mukaan maassa työskentelee laillisesti 8,3 miljoonaa ulkomaista työntekijää. He muodostavat yli 90 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta. Ulkomaisilla työntekijöillä ei ole oikeutta osallistua työntekijöiden komiteoiden toimintaan.

Kotiapulaisina työskentelee 1,5 miljoonaa Aasian kehitysmaista kotoisin olevaa naista. Raportissa todetaan, että moni ulkomainen kotiapulainen on suorastaan orjaa muistuttavassa asemassa. Eniten kotiapulaisia on Indonesiasta ja Filippiineiltä.

Ulkomaisella työntekijällä ei ole oikeutta vaihtaa työnantajaa, eikä oikeutta lähteä maasta ilman työnantajansa lupaa. Nämä rajoitukset tekevät ulkomaisen työvoiman aseman erityisen hauraaksi. Jos ulkomainen työntekijä huomataan hiv-positiiviseksi, hänet on lain mukaan karkotettava maasta.

Lapsia työelämässä

Saudi-Arabiassa kymmenettuhannet lapset toimivat katukauppiaina ja kerjäläisinä. Ulkomaisia lapsia työskentelee väärennettyjen papereiden turvin kotiapulaisina. Kymmenesosa naisprostituoiduista on alle 18-vuotiaita. Lapsia käytetään myös kamelikilpailuissa ratsastajina.

Lasten työntekoa koskevat tiedot ITUC on saanut selvitykseensä Unicefin ja Unescon viime vuosina julkaistuista raporteista. Lapsityövoiman käyttö on kasvamassa Saudi-Arabiassa, ITUCin selvityksessä päätellään.

Oikeuslaitoksesta vähän apua uhreille

Raportissa mainitaan useita esimerkkejä tapauksista, joissa Saudi-Arabian oikeuslaitos on vähätellyt saudikansalaisten rikoksia ulkomaisia työntekijöitä kohtaan. Edes ulkomaisia työntekijöitään kiduttaneet saudityönantajat eivät ole saaneet mainittavia rangaistuksia. Eräissä tapauksissa seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita kotiapulaisia on tuomittu ”haureuden harjoittamisesta”.

Juhani Artto

Lue koko raportti:
Internationally recognised core labour standards in Saudi Arabia (pdf, 11 sivua)

Jaa artikkeli: