SASKin perhe kasvoi kahdella

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on nyt entistä voimakkaammin koko suomalaisen palkansaajakentän kumppani kansainvälisessä edunvalvonnassa, kun syksyn aikana Toimihenkilöliitto ERTOn sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenyydet SASKissa varmistuivat.

Jyty liittyi SASKiin virallisesti marraskuussa, kun Jytyn hallintoelimet ja SASKin hallitus hyväksyivät liiton jäsenhakemuksen. ERTOn jäsenyys varmistui SASKin joulukuun hallituksen kokouksessa 12. joulukuuta.

STTK:laisista ammattiliitoista SASKiin kuuluvat Ammattiliitto Pro, Nordea Unioni Suomi, Palkansaajajärjestö Pardia, Tehy ja Vakuutusväen liitto VvL sekä nyt liittyneet ERTO ja Jyty.

Akavalaisista liitoista SASKiin kuuluvat Akavan Erityisalat, Tieteentekijöiden liitto, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt, Uusi Insinööriliitto (1.1.2014 alkaen Insinööriliitto) sekä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL. SAK:laisista liitoista käytännössä kaikki kuuluvat SASKiin.

Palkansaajakeskusjärjestöistä SASKiin kuuluvat SAK sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

ERTO:

 • Virallinen nimi: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry.
 • Puheenjohtaja: Juri Aaltonen
 • Liitto muodostuu kuuden eri toimialan valtakunnallisista jäsenyhdistyksistä.
 • ERTO on perustettu 1968 ja on ollut aina puoluepoliittisesti sitoutumaton.
 • Osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta.
 • Jäsenistö työskentelee mm. logistiikka-alalla, mainos- ja markkinointitutkimusalalla, digimediassa, sosiaali- ja terveysalalla, taloushallinnon alalla, tietotekniikan palvelualalla, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan ammateissa sekä muilla erityisaloilla.
 • Jäsenmäärä 17 000.
 • Jäsenistä  75 prosenttia on naisia.
 • Jäsenkunnan keski-ikä on noin 40 vuotta.
 • Nettisivut: www.erto.fi

Jyty:

 • Virallinen nimi: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (entinen Kunnallisvirkamiesliitto KVL).
 • Puheenjohtaja: Maija Pihlajamäki.
 • Perustettu vuonna 1918.
 • Osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta.
 • Jyty edustaa kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien sekä yksityisten ja mm. kolmannen sektorin palveluksessa olevia henkilöitä.
 • Koostuu 250 paikallisyhdistyksestä, joissa on yhteensä 65 000 jäsentä.
 • Jäsenistöstä 87 prosenttia on naisia.
 • Nettisivut: www.jytyliitto.fi

Lista SASKin jäsenjärjestöistä

Jaa artikkeli: