Orjuus lisääntyy vauhdilla

Eri arvioiden mukaan 20–30 miljoonaa ihmistä työskentelee käytännössä orjan kaltaisessa asemassa Uzbekistanin puuvillapelloilta Qatarin MM-rakennustyömaille.

Orjia tai pakkotyöläisiä hyväksi käyttävät tahot tekevät heidän työpanoksellaan voittoa 150 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa, ILO arvioi.

Tyypillisiä orjuuden muotoja ovat pakkotyö, prostituutio ja kotityö.

Helmikuun 20. päivänä vietettävä kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä muistuttaa, että oikeus ihmisarvoiseen työhön on kansainvälisten sopimusten turvaama perus- ja ihmisoikeus. Päivää on vietetty vuodesta 2007.

YK:n alainen maailman työjärjestö ILO toteaa, että valtio voi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta esimerkiksi toimilla, jotka poistavat köyhyyttä ja takaavat kaikille yhtäläisen ihmisarvon.

Myös kansalaisten oikeuksien tunnustaminen työntekijöinä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Ay-liike paras ase pakkotyötä vastaan

ILO ja ay-liikkeen kattojärjestö ITUC korostavat usein puheenvuoroissaan, että paras lääke työelämän oikeuksien polkemista ja pakkotyötä vastaan on vapaa ja toimintakykyinen ay-liike.

Myös kehitysmaissa ay-liikkeen toimintaedellytykset on turvattava. Suomessa tätä työtä edistää Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK yhdessä reilun kolmenkymmenen jäsenammattiliittonsa kanssa. Järjestö tukee kehittyvien maiden ay-liikettä noin 50 eri hankkeessa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

SASKin hankkeissa ay-liikkeen nousua tuetaan muun muassa paikallisten ay-aktiivien koulutuksella.

Anna kotityöläiselle oikeus ihmisarvoiseen työhön

SASKilla on hankkeita myös kotityöntekijöiden työolojen saattamiseksi ihmisarvoiselle tasolle. Kotitaloustyössä esiintyy paljon työntekijöiden ihmisoikeuksien polkemista ja jopa orjuutta.

– Teemme työtä kotityöläisten oikeuksien puolesta Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Mosambikissa, missä kotityöntekijät ovat alkaneet järjestäytyä ammattiliittoihin Suomen ay-liikkeen ja SASKin tuella, kertoo ohjelmasuunnittelija Anna Perttula.

Kotiapulaisten huono kohtelu herättelee nyt ay-liikettä eri puolilla maailmaa. Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimus kotityöntekijöiden kohtelusta solmittiin 2011. Sen on nyt ratifioinut 22 maata.

– Aiemmin näkymättömät naiset ovat saaneet äänensä kuuluviin ammattiliittotoiminnan kautta. He uskaltavat neuvotella työnantajien kanssa ja ovat saaneet aikaan parannuksia työoloihin, Perttula kuvaa toiminnan saavutuksia.

Voit tukea Kolumbian, Ecuadorin ja Mosambikin kotiapulaisia ajamaan omia oikeuksiaan paremmin tukemalla SASKin hanketyötä. Lahjoita kotiapulaisten hyväksi!


Palkka 140 euroa kuussa

Kolumbialainen kotiapulainen María Roa tiesi hyvin kotityöntekijöiden kirjoittamattomat säännöt, kun hän 1990-luvun puolivälissä lähti kotiseudultaan Kolumbian banaanialueelta Medellíniin piikomaan.

– Työpäivät venyvät helposti 16-tuntisiksi, ja viikossa on kuusi työpäivää. Palkkaa saa alle 140 euroa kuussa.

Tummaihoiset naiset kuten María ovat Kolumbiassa olleet alinta pohjasakkaa, ja heidät on pidetty poissa näkyvistä vieraiden tullessa taloon. Väkivalta – myös seksuaalinen – kotiapulaisia kohtaan on yleistä, eikä heillä ole tietoa oikeuksistaan.

Sunnuntaisin, ainoana vapaapäivänään, María tapasi muita kotitaloustyöntekijöitä. Hän kuunteli heidän tarinoitaan ja tajusi, että näin ei voi jatkua. Naiset perustivat Medellíniin kotityöntekijöiden ammattiliiton, jonka tukijaksi tuli kolumbialainen ay-koulu ENS. Nyt ainakin Medellínin kotiapulaisten tilanne on aivan toinen

SASK on tukea tukenut ENSiä usean vuoden ajan.

Teksti: Anna Berghäll

Jaa artikkeli: