Namibialainen ammattiliitto parantaa sopimuksella työntekijöiden oloja

Kiinalaisyritys laiminlöi muun muassa minimipalkkausta. Ammattiliiton kanssa solmitulla sopimuksella parannetaan esimerkiksi työturvallisuutta rakennuskohteissa.
Kuva: BWI

Namibian Metallityöntekijöiden liitto MANWU on solminut sopimuksen kiinalaisen rakennusalan yrityksen Shanxi Construction Investmentin kanssa. Sopimuksessa asetetaan tiukat säännöt terveys- ja turvallisuussäädösten ja palkkalakien noudattamiselle. Sopimuksen noudattamista aletaan valvoa kahden viikon kuluessa allekirjoituksesta.

MANWU oli pannut merkille, että voittoa tekevä yritys oli muun muassa poistanut työntekijöiltä hengityssuojaimet, ja asettanut heidät näin entistä alttiimmaksi koronavirustartunnalle. Yhtiö ei myöskään maksanut työntekijöilleen laillista minimipalkkaa. Ammattiliitto MANWU:n mukaan työntekijöille maksettiin vain 2,7 dollaria päivässä, kun virallinen minimipalkka on 7,32 dollaria. Liiton mukaan kiinalaisyritys on myös irtisanonut työntekijöitä epäoikeudenmukaisesti sekä laiminlyönyt turvallisuustarkastajien läsnäoloa työpaikoilla.

Ammattiliitto toi ilmi, että Namibian hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi työntekijöiden suojelemiseksi. MANWU kehottikin hallitusta varmistamaan, että turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan kaikilla työpaikoilla.

Liiton pääsihteeri Justina Emvula vahvisti rakentajien maailmanliitto BWI:n sivuilla kirjoitetussa artikkelissa, että yritys on alkanut panna täytäntöön allekirjoitetussa sopimuksessa vaadittuja toimia.

–Työntekijöille on jo alettu toimittaa muun muassa hengityssuojaimia ja heille on maksettu puuttuvia palkkoja. Tulevaisuudessa edellytämme, että yhtiö noudattaa virallista minimipalkkausta sekä terveys- ja turvallisuusstandardeja.

SASKin kansainvälisen toiminnan asiantuntija Milla Leppänen arvelee, että koronavirustilanteesta on saatu entistä parempi peruste sopimuksen syntymiseen. Yhdenkään työntekijän ei pitäisi joutua pelkäämään töissä vammautumista tai kuolemaa.

–Tietysti laillisen minimipalkan maksu pitäisi olla itsestäänselvyys ilman valvontaa ja viranomaisten sekä ammattiliiton puuttumistakin. Kansalliset tai sektorin minimipalkat harvoin ovat elämiseen riittäviä palkkoja, mikä entisestään korostaa MANWUn kaltaisten ammattiliittojen työehtosopimus- ja minimipalkkaneuvotteluiden tärkeyttä, Leppänen toteaa.

Paikallisen työntekijän näkökulmasta uusi sopimus parantaa ehdottomasti työoloja turvallisemmiksi. Valvonnalla, suojaimilla sekä työturvallisuusvarusteilla vähennetään työtapaturmia sekä myös terveysriskejä koronaviruksen osalta.

MANWU on onnistunut järjestämään kiinalaisia monikansallisia yrityksiä jo pidemmän aikaa ja neuvotteluissa vaatinut työntekijöiden turvallisuuden priorisoimista sekä minimipalkkavelvoitetta. Järjestämistyöllä on myös saatu lisää jäseniä liittoon.

SASK ja Rakennusliitto tarjoavat Namibian paikallisille ammattiliitoille tukea, osaamista ja verkostoja. Hankkeen aikana vuodesta 2018 on koulutettu noin 150 edunvalvontahenkilöä ja -aktiivia, joista naisia on ollut 22 prosenttia.

Lue hankkeesta lisää: https://www.sask.fi/hankkeet/ihmisarvoinen-tyo-rakennus-ja-puualoilla/

 

Jaa artikkeli: