Palkan täytyy riittää elämiseen

Nyt tarjolla on helpotusta elämiseen riittävän palkan laskemiseen. Finnwatchin tänään julkaistussa selvityksessä vertaillaan erilaisia elämiseen riittävän palkan laskentamalleja. Selvityksen johtopäätöksinä esitetään suomalaisyrityksille yksityiskohtainen malli elämiseen riittävän palkan laskemiseksi kehitysmaissa.

– Vaikka elämiseen riittävä palkka on ihmisoikeus, yritykset huomioivat sitä edelleen heikosti alihankintaketjuissaan, Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki sanoo.

Monet yritykset ovat esittäneet alhaisten palkkojen perusteluna paikallisen lain noudattamisen sekä vedonneet siihen, ettei elämiseen riittävän palkan määrittelyyn ole olemassa kunnollisia malleja.

– Selvityksemme tarkoitus on päättää keskustelu siitä, ettei malleja ole tarjolla, Telkki toteaa.

Selkeät laskentakriteerit olemassa

Finnwatchin mukaan elämiseen riittävän palkan laskemiseksi on esitettävissä ihmisoikeusasiakirjoihin pohjautuvat selkeät kriteerit, joita noudattaen palkka voidaan laskea eri aloilla ja alueilla.

Elämiseen riittävällä palkalla tarkoitetaan palkkaa, jolla työntekijä pystyy hankkimaan itselleen ja perheelleen riittävän ravinnon, asumisen, vaatetuksen, terveydenhuollon, lasten koulutuksen ja muut perustarpeet. Riittävä palkka mahdollistaa myös pienimuotoisen säästämisen ja osallistumisen sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään.

Minimipalkat eivät riitä elämiseen

Lailliset vähimmäispalkat yritysten alihankintaketjuissa eivät useinkaan riitä elämiseen. Vaikka elämiseen riittävän palkan varmistaminen on valtioiden tehtävä, yrityksillä on valtioista riippumaton velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia myös ulkomailla toimiessaan.
Ei siis riitä, että yritys maksaa vain vähimmäispalkkaa, jos se ei riitä elämiseen.

– Suomalaisyritykset voivat olla osallisia riittämättömiin palkkoihin joko suoraan työnantajina tai tehtaiden liikekumppaneina, Telkki sanoo.

Elämiseen riittävä palkka on noussut voimakkaasti esiin viime aikaisessa yritysvastuukeskustelussa. Viime viikolla julkaistu Stora Enson ihmisoikeusriskejä arvioinut raportti moitti valtio-omisteista yritystä elämiseen riittämättömistä palkoista. Myös Finnwatch on tuoreissa raporteissaan löytänyt elämiseen riittämättömiä palkkoja niin kirjojen kuin palmuöljyn tuotannosta riskimaissa.

Sitoutuminen ei riitä, tarvitaan tekoja

Osa yrityksistä on julkisesti sitoutunut elämiseen riittävän palkan maksamiseen, mutta konkreettinen laskentamalli ja aikaan sidotut, mitattavat toimenpiteet palkkojen nostamiseksi elämiseen riittävälle tasolle puuttuvat.

– Yritysten yleisesti käyttämiltä vastuullisuusauditoinneilta on vaadittava enemmän ja niiden kriteereihin on lisättävä sitova vaatimus elämiseen riittävästä palkasta. Suomen valtion on myös varmistettava, että yrityksiltä edellytetään sitovia ihmisoikeusriskien arviointeja, Telkki katsoo.

Finnwatchin raportti ”Elämiseen riittävä palkka ihmisoikeutena – Laskentamalli ja suositukset” suomalaisyrityksille

Jaa artikkeli: