Miljoona lasta osallistuu työelämään Turkissa

Turkki on vaurastunut nopeasti 2000-luvulla, mutta lapset osallistuvat yhä laajasti työelämään, verkkojulkaisu EurasiaNet muistuttaa. Tuoreimpien tilastojen mukaan Turkissa on miljoona lapsityöläistä. Kurdi- ja romanivähemmistöjen perheiden lasten työnteko on tavallisempaa kuin valtaväestön.

Runsaat puolet lapsityöläisistä tekee töitä maa- ja karjataloudessa osallistuen muun muassa puuvillan, sokerijuurikkaan ja sipulien sadonkorjuuseen. Neljännes hankkii perheelleen rahaa palvelutehtävissä.

Lapsia työskentelee myös monen alan tavarantuotannossa. Valmistusteollisuuden töissä on arviolta 140 000 alle 15-vuotiasta. Tuhannet lapset koettavat hankkia tuloja kadulla kaupustellen tavaroita ja palveluja.

Turkin työlainsäädäntö ei kunnolla suojaa lapsia työelämän vaaroilta. Työlainsäädäntöä ei sovelleta alle 50 henkeä työllistäviin maatalousyrityksiin. Sitä ei sovelleta myöskään kotitaloustyöhön eikä 1-3 työntekijän kauppoihin. Näin ollen huomattava osa lapsityöläisistä ei hyödy työlainsäädännön määräyksistä.

Työelämän kansainvälisiä asioita käsittelevä virasto Yhdysvalloissa on kiinnittänyt huomiota 14-vuotiaiden hauraaseen asemaan. Koulupakko päättyy sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 14 vuotta, mutta työelämään osallistuminen on kiellettyä alle 15-vuotiailta. Yhdysvaltalaistaho ehdottaakin, että koulupakkoa pidennettäisiin vuodella.

Turkin EU-jäsenyysneuvotteluissa lasten työnteko on alusta lähtien kuulunut vaikeisiin asioihin sen vuoksi, että Turkin johto ei ole halunnut puuttua määrätietoisesti siihen. Vireillä on lapsityön vähentämiseen tähtääviä hankkeita, mutta Turkin viranomaiset tukevat niitä varsin vähän.

Teksti: Juhani Artto

Kuva: Constanze Letsch/Eurasianet.org

Jaa artikkeli: