Mallia Stora Ensosta – suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää globaaleja puitesopimuksia enemmänkin

Finnwatchin tänään julkaisema selvitys suosittelee globaalien puitesopimusten solmimista suomalaisille yrityksille ja ammattiliitoille. Tehokkaasti toimeenpannut puitesopimukset ovat nousemassa entistä tärkeämpään roolin yritysvastuun valvonnassa.

Sopimuspaperi– Mitä pidemmälle globaaleihin toimitusketjuihin mennään, sitä vähäisemmät edellytykset yritysten työntekijöillä on saada ääntään kuuluviin. Oikein toteutettuna globaalit puitesopimukset mahdollistavat työntekijälähtöisen työolojen valvonnan, sanoo Finnwatch tutkija Anu Kultalahti.

Haastatteluihin ja kirjallisuuslähteisiin pohjautuva selvitys tarkastelee globaalien puitesopimusten toimivuutta. Puitesopimukset ovat yritysten ja kansainvälisen ay-liikkeen solmimia sopimuksia, joissa osapuolet tunnustavat toisensa neuvotteluosapuoleksi sekä sitoutuvat eri tavoin edistämään työelämän oikeuksien toteutumista.

SASKin Finnwatchilta tilaamassa raportissa esitellään kokemuksia H&M:n, Thyssenkruppin, Carrefourin sekä Hochtiefin sopimuksista. Erot sopimusten toimivuudessa ovat isoja.

– Osa globaaleista puitesopimuksista on osoittautunut vain sen paperin arvoiseksi, jolle ne on kirjoitettu. Osa taas on aidosti edistänyt työpaikkojen ammatillista järjestäytymistä ja työelämän oikeuksien toteutumista globaaleissa toimitusketjuissa, toteaa Kultalahti.

Kolumbiassa sopimus toiminut erittäin hyvin

Positiivisina esimerkkeinä raportti listaa H&M:n ja IndustriALLin välisen sopimuksen, joka on johtanut laittomasti irtisanottujen työntekijöiden uudelleen palkkaamiseen H&M:n tavarantoimittajien tehtaille useissa eri maissa. Carrefourin sopimus taas on johtanut ammattiliittojen perustamiseen sellaisissa ammatillisen järjestäytymisen kannalta haasteellisissa maissa kuten Kolumbia ja Romania.

Keskeiset globaalien puitesopimusten tehokkaaseen toimeenpanoon liittyvät haasteet koskevat sopimuksista tiedottamista ja sen varmistamista, että paikallistason osapuolilla on riittävät resurssit sopimusten toimeenpanon valvomiseen.

Sopimuksille tulee myös asettaa tarkat tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista seurataan, ja sopia menettelyistä mahdollisissa konfliktitilanteissa.

– Vaikka sopimusten toimeenpano perustuu osapuolten väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön, vuoropuhelu ei ole itseisarvo. Tarvittaessa osapuolten tulee olla valmiita pistämään vaikutuksiltaan heikot sopimukset uusiksi, muistuttaa Kultalahti.

Suomalaisista sopimus vain Stora Ensolla

Tällä hetkellä voimassa olevia globaaleja puitesopimuksia on maailmanlaajuisesti reilusti yli sata, ja niitä on solmittu jo 1980-luvun lopulta alkaen. Suomessa sopimukset ovat harvinaisuus. Aiemmin tänä vuonna Stora Enso allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä globaalin puitesopimuksen.

– Toivomme Stora Enson toimivan esimerkkinä muille suomalaisille kansainvälisesti toimiville yrityksille. Globaalit puitesopimukset ovat yksi keskeinen yritysvastuun työkalu.

Selvityksen tilasi Finnwatchilta Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

 

Jaa artikkeli: