”Maailmassa harva yritys kantaa sosiaalista vastuuta”

Näin kiteytti äskettäin Kansainvälisen työjärjestön ILOn osastopäällikkö Peter Poschen Ruotsin LO-TCO-Biståndsnämndin järjestämässä seminaarissa. Hän johtaa osastoa, joka hoitaa ILOssa työllisyyteen ja yritysten kehittämiseen liittyviä asioita.

Poschen pitää yritysten sosiaalista vastuuta laajemman kokonaisuuden kiinnostavana osana, mutta hän korostaa, ettei siitä ole kokonaisratkaisuksi. Hän arvelee, että suuren määrän yrityksiä saaminen sosiaalisen vastuunsa kantajiksi olisi vaikeata ja se vaatisi paljon rahaa.

ILO on määritellyt, että kunnon työpaikan on täytettävä neljä ehtoa. Palkan on riitettävä ruoka-, asumis- ja muihin välttämättömiin kuluihin ja työnteon on taattava myös hyvinvoinnin muut perusasiat. Lisäksi kunnon työyhteisössä kunnioitetaan ihmis- ja ay-oikeuksia ja työntekijöiden on voitava vaikuttaa työyhteisöä koskeviin päätöksiin.

Ruotsin hallitus koettaa edistää yritysten sosiaalista vastuunkantoa vapaaehtoisuuden pohjalta. Useassa muussa Euroopan maassa hallitukset sen sijaan pyrkivät samaan päämäärään lainsäädännön avulla. Ammatillisen keskusjärjestön LO:n entinen puheenjohtaja Wanja Lundby-Wedin painotti puheenvuorossaan työnantajien ja ay-liikkeen keskinäisen luottamuksen merkitystä toiminnassa työelämän parantamiseksi.

Teksti: Juhani Artto

Jaa artikkeli: