Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena.

– Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja yritykset voivat vähentää työvoimaa nopeasti taloudellisten säästöjen nimissä. Työntekijät eivät myöskään ole uskaltaneet valvoa etujaan, sillä siitä on saattanut seurata potkut, Ekholm toteaa.

Mustien listojen kulttuuri

Kolumbiassa on yleistä, että yritykset luovat niin kutsuttuja keltaisia ammattiliittoja, joiden tarkoituksena on tarjota etuja niille työntekijöille, jotka eivät valvo etujaan ryhmänä. Käytännössä oikeisiin ammattiliittoihin kuuluvat joutuvat mustalle listalle, jolloin he eivät voi edetä tehtävissään tai urallaan.

Yritykset myös jakavat keskenään tietoa mustista listoistaan, joten ammattiliittoon kuuluvan työntekijän on vaikea saada töitä muualta. Näin on ollut aiemmin myös Buenaventuran satamassa.

Nyt neuvoteltu työehtosopimus saatiin aikaan pitkällisen prosessin tuloksena. Sopimus takaa vakituisen työsopimuksen yli kolme vuotta yrityksen palkkalistoilla olleille. Lisäksi sopimukseen kuuluu muun muassa palkankorotukset, lääkekulukorvauksia, henkivakuutus työntekijälle sekä korvaus omaisen kuolemantapauksessa.

SASK on tukenut satamatyöläisiä yhdessä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa vuodesta 2015 alkaen.

Jaa artikkeli: