Kiina suitsii vuokratyövoiman väärinkäyttöä

Kiina tekee muutoksia vuonna 2008 voimaan tulleeseen työsopimuslakiin rajoittaakseen vuokratyövoiman käyttöön liittyviä väärinkäytöksiä. Kiinan työelämän kehittämiseen keskittyvä kansalaisjärjestö China Labour Bulletin (CLB) pitää Kansankongressin pysyvän komitean muutosehdotuksia hyvinä, mutta väärinkäytösten tehokas estäminen vaatii CLB:n mielestä lakiin pidemmälle meneviä tiukennuksia.

Ongelma on mittava, sillä CLB:n mukaan kymmenet miljoonat työntekijät ovat saaneet työsopimuksen varsinaisen työnantajansa sijasta vuokratyötä välittävältä yritykseltä. Yritysten pienentäessä tällä tavalla henkilöstökulujaan ja vastuitaan työntekijöiden palkka, sosiaaliedut ja työsuhdeturva heikkenevät, CLB toteaa.

Taannoin työsopimuslain säätämistä perusteltiin muun muassa sillä, että se takaisi kaikille palkansaajille työnantajan kanssa solmitun työsopimuksen.

Ammattijärjestöä vaaditaan mukaan lain valvontaan

CLB on toimittanut lainmuutosten valmistelijoille useita yksityiskohtaisia ehdotuksia. Ottamalla ne huomioon uudessa laissa vuokratyövoiman vilpillistä käyttöä voitaisiin estää tehokkaasti ja samalla edistää ”sama palkka samasta työstä” -periaatteen toteutumista, CLB sanoo.

Se ehdottaa, että paikallisten viranomaisten oikeuksia ja valmiuksia valvoa vuokratyövoiman käyttöä vahvistetaan ja että ay-järjestöt hyväksytään mukaan lain toteutumisen valvontaan.

Lisäksi CLB esittää, että yksittäisille yrityksille määrätään vuokratyöntekijöiden enimmäismäärä. Yrityksiltä tulee kieltää vuokratyövoiman pitkäaikainen käyttö ja oikeus korvata lakkolaisia vuokratyöntekijöillä.

CLB:n mielestä lainsäädännöllä tulisi rajoittaa toimialoja ja tehtäviä, joissa vuokratyövoiman käyttö on sallittua. Yrityksillä ei myöskään tulisi olla oikeutta korvata omaa henkilöstöään vuokraväellä.

Vuonna 1994 perustetun CLB:n toimisto sijaitsee Kiinan autonomisella alueella Hongkongissa. Järjestö harjoittaa yhteistyötä työväestön ryhmien, oikeustoimistojen ja akateemisten piirien kanssa eri puolilla Kiinaa. CLB:llä on myös laajat kansainväliset yhteydet. China Labour Bulletinin perustaja ja johtaja on Kiinan tunnetuimmaksi ay-aktiiviksi usein kutsuttu Han Dongfang.

Juhani Artto

Jaa artikkeli: