Keskon selvitys avaa silmiä rypäleiden tuotantoketjun ihmisoikeusriskeille

Tutkimus toi esiin maataloustyöntekijöiden työolojen heikkoja kohtia: kansainvälisiä ihmisoikeuksia ei tunneta eikä noudateta, valvonta on riittämätöntä eikä työntekijöillä aina ole mahdollisuutta perustaa ammattiliittoja.

Tutkimus vahvisti, että riskimaissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti pakkotyöhön, lapsityöhön, siirtotyöläisten asemaan, syrjintään, elämiseen riittävään palkkaan sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkaisen mukaan esille nousseet ongelmat työoloissa ovat tuttuja muista selvityksistä. Kun ne ovat tiedossa, niitä voi ennaltaehkäistä ja korjata.

– Kokemuksemme mukaan se, että työntekijät pääsevät aidosti valvomaan oikeuksiaan ammattiliiton kautta, auttaa ratkaisemaan monia ongelmia. Siksi suosittelemme riskimaista tilaavia yrityksiä kiinnittämään erityistä huomiota järjestäytymisvapauteen.

Auditointien pitäisi kattaa koko ketju

Keskon kannalta tutkimus toi esiin toimitusketjun valvonnan haasteita ja vahvisti näkemystä, että laajojen tuotevalikoimien hallinnassa on tukeuduttava yleisiin riskienhallinnan prosesseihin ja mekanismeihin, kuten BSCI-auditointeihin.

– Tavoitteemme on tuntea kaikkien tuotteidemme toimitusketju ja varmentaa sen vastuullisuus. Haasteen tähän tuo se, että valikoimiimme kuuluu kymmeniä tuhansia tuotteita, joita ostamme ympäri maailmaa ja joista esimerkiksi elintarvikkeilla on usein lukuisia ainesosia, Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

Uutena havaintona tutkimus paljasti, että tilojen ja viljelmien työolojen lisäksi valvontaa tulisi laajennuttaa logistiikassa ja satamissa työskentelevien ihmisten työoloihin.

– Olemme keskittäneet tähän asti huomiomme tilojen ja tehtaiden työntekijöiden työoloihin. Kuljetusten työolot ovat tähän asti olleet toimitusketjun valvonnan ulkopuolella. Esimerkiksi Brasiliassa ongelmana näyttävät olevan kuljettajien heikot työolot ja tienvarsien prostituutio. Aiomme viedä havaintomme BSCI:n tietoon ja ehdottaa, että riskimaiden auditoinnit laajennetaan myös logistiikkaan, Kalervo kertoo.

Yritykset, valtiot ja järjestöt yhdessä vaikuttamaan

Kesko ottaa vakavasti velvollisuutensa kantaa vastuuta tuotteidensa hankintaketjun ihmisoikeuksista erityisesti riskimaissa. Yhtiö jatkaa työtä toimitusketjun läpinäkyvyyden ja työntekijöiden työolojen parantamiseksi.

– Mikään yritys ei voi yksin muuttaa maailmaa, vaan riskimaiden työolojen pysyvään parantamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä – valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja koko toimitusketjun, muistuttaa vastuullisuusjohtaja Kalervo.

Keskon ja SASKin selvitys koski viinirypäleiden tuotantoa Brasiliassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa. Se tarjosi Keskolle suosituksia, kuinka toimia ihmisoikeusriskien vähentämiseksi.

Rypäleiden tutkimusprojekti oli ainutlaatuinen, sillä minkään maataloustuotteen toimitusketjua ei ole tutkittu koskaan aiemmin vastaavalla tavalla. Rypäletutkimus oli jatkoa Keskon ihmisoikeusarvioinnille, jonka osana Kesko ja SASK tekivät riskimaiden tehtaiden ihmisoikeuskartoituksen. Projektin viitestandardina käytettiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

Tutkimuksesta vastasi oikeustieteen tohtori ja yritysten ihmisoikeusvastuun asiantuntija Merja Pentikäinen www.opiniojuris.fi.

Jaa artikkeli: