Kehitysmaiden ammattiliitot taistelevat hiv-potilaiden syrjintää vastaan

Syrjinnän vastaisen päivän isäntänä toimii UNAIDS, joka on YK:n alainen hiv:n ja aidsin vastaiseen työhön keskittyvä järjestö. Teemapäivänä muistutetaan, että kukaan ei saisi joutua syrjinnän kohteeksi hiv-tartunnan takia.

– Sitoutuminen siihen, että maailmassa ketään ei leimattaisi eikä syrjittäisi, ei ole vaihtoehto vaan velvollisuus, UNAIDSin toiminnanjohtaja Michel Sidibé sanoo.

Vaikka hiv/aids ei ole oikein hoidettuna enää tappava tauti, vaan krooninen sairaus, jonka kanssa voi elää kymmeniä vuosia, se saattaa edelleen herättää siihen sairastuneen ympäristöön kauhua ja torjuntaa.

Maissa, joissa työ on ainoa toimeentulon lähde, eikä yhteiskunta tarjoa turvaverkkoja, sairauden suurin haittavaikutus elämänlaatuun ei välttämättä olekaan sen oireet tai lyhentynyt elämä, vaan toimeentulon romahdus syrjinnän aiheuttaman työttömyyden takia.

Ammattiliitot apuna työsyrjinnän torjunnassa

Syrjinnän vastustaminen kehitysmaiden työyhteisöissä lähtee liikkeelle asenteista ja myös työlaeista. Näissä kummassakin avain muutokseen löytyy paikallisista ammattiliitoista.

Kansainvälinen ay-liike on tehnyt vuosia töitä erilaisissa hankkeissa, joiden päämääränä on työsyrjinnän vähentäminen ja hiv/aids-tietoisuuden levittäminen.

Myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on ollut näissä hankkeissa mukana. Hiv/aids-hankkeita on ollut etenkin Afrikan alueella. Hankkeissa on koulutettu muun muassa hiv/aids-vertaiskouluttajia paikallisiin ammattiliittoihin. Tavoitteena on ollut vähentää hiv:stä johtuvaa työsyrjintää.

Sinäkin voit auttaa

Sinäkin voit kantaa kortesi kekoon ja tukea kehitysmaiden ammattiliittoja syrjinnän vastaisessa työssä. Voit osallistua tukemalla SASKin hanketoimintaa Vahvan tehtävä on heikkoa -kampanjan verkkosivulla www.www.sask.fi/lahjoita.

Kampanjan päämääränä on lisätä suomalaisten ammattiliittojen jäsenten ja ay-aktiivien tietoisuutta siitä, mitä kansainvälinen ay-liike tekee maailman kolkissa, joissa oikeus kuulua liittoon on vain hauras unelma. Maailman ay-tilanteesta huolestuneita pyydetään tukemaan SASKin toimintaa eri tavoin: esimerkiksi lahjoittamalla kertasumman tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi. Lahjoita nyt!

Katso myös UNAIDSin kampanjavideo! 

Lue lisää: UNAIDSin syrjinnän vastaisen päivän teemasivusto (englanniksi).

Jaa artikkeli: