Reilu maailma työn alla

SASKin toimintaa ohjaavat arvot perustuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ammattiyhdistysliikkeen arvopohjaan ja solidaarisuusperinteeseensekä sekä YK:n kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskeviin linjauksiin. Erityisen tärkeitä arvoja SASKille ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kansainvälinen solidaarisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

SASKin toimintaa määrittelevät pääosin kolme asiakirjaa: säännöt, strategia ja ohjelma.

Usein kysyttyä

Mistä rahoituksenne koostuu ja millaisin osuuksin?

SASKin rahoitus koostuu jäsenliittojen jäsenmaksutuloista ja hankkeiden omavastuuosuuksista (17 %), valtionavusta (77 %), sekä muista tuloista (6%), joka pitää sisällään viestinnän ja varainhankinnan tuotot.

Mikä on hallinto- yms. kulujen osuus menoista?

Hallintoon käytetään 13 %, viestintään 11 % ja varainhankintaan 2 % kuluista. Näin 74 % kuluista menee SASKin kehitysyhteistyöohjelmaan eli työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamiseen kehittyvissä maissa.

Millaisia palkkioita SASKin hallitukselle maksetaan?

SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Vastaukset perustuvat vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Hallitus 2017–2018

Puheenjohtajisto

 • Lindholm Henri, SEL, puheenjohtaja 
 • Hietanen Eija, SAK, varapuheenjohtaja
 • Kousa Risto, STTK, varapuheenjohtaja

Muut hallituksen jäsenet

 • Houbad Christina, Vakuutusväen Liitto VvL
 • Koivuniemi Sari, Tehy
 • Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
 • Kreutzman Nina, Rakennusliitto
 • Lehikoinen Heidi, PAM
 • Oksa Petteri, Insinööriliitto IL
 • Petälä Eveliina, JHL
 • Puura Heli, Teollisuusliitto

Varajäsenet 

 • Koskenheimo Hanna, Jyty
 • Aho Jaakko, Sähköliitto
 • Holm Hanna, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Niinimaa Leena, SSSL

Jaa artikkeli: