Ilman julkista sektoria maailma pysähtyisi

YK:n julkisen palvelun päivänä 23. kesäkuuta muistutetaan, että maailma ei pyörisi ilman julkista sektoria. Tämä seikka kuitenkin usein unohdetaan, ja julkinen sektori nähdään vain taakkana.

Julkinen sektori on tärkeä myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin työssä. SASKilla on globaalissa etelässä meneillään useita hankkeita, jotka tähtäävät julkisen sektorin työntekijöiden aseman parantamiseen. Monissa niistä on päämääränä järjestäytymisvapaus. Se on YK:n sopimuksiin nojaava perusoikeus, mutta monessa maailman kolkassa julkisen sektorin työntekijöiltä puuttuu oikeus muodostaa ammattiliittoja, liittyä ammattiliittoon, neuvotella työehdoistaan tai osallistua työtaisteluihin.

SASKin julkisen sektorin hankkeet toteutetaan yhteistyössä julkisalan ammattiliittojen maailmanjärjestön Public Services Internationalin (PSI) kanssa. Hankkeita rahoittavat Suomen ulkoministeriö sekä kotimaiset julkisalan ammattiliitot kuten Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL, terveydenhuoltoalan Tehy tai Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Julkisen sektorin alistamisesta tuli globaali trendi

PSI on julkilausumissaan korostanut, että julkisesta sektorista on tullut globaalin finanssikriisin maalitaulu. On globaali trendi, että julkista sektoria ajetaan alas ja julkisen sektorin tekemän työn merkitystä vähätellään.

Aikaisemmin julkisen sektorin työpaikkojen ykkösuhka oli yksityistäminen. Monet suorittavan tason työtehtävät on läntisissä teollisuusmaissa mutta myös globaalisti yksityistetty voittoa tuottaville yrityksille.

PSI:n mukaan uusin trendi on julkisen sektorin työn ”tavanomaistaminen” eli englanniksi casualization. Taktiikkaa sovelletaan etenkin opetus- ja kulttuurialan työpaikkoihin. Taktiikkaan kuuluvat löysät heitot, että kuka tahansa selviytyisi opettamisesta tai lastentarhanopettajan työtehtävistä. Ilmiö on jossain määrin näkyvissä myös Suomen poliittisessa keskustelussa. Tavanomaistamiseen liittyy ajatus pätevyysvaatimusten tai henkilöstömitoitusten löysentämisestä julkisen sektorin työtehtävissä.

Järjestäytymisvapaus uhattuna

Pahimmillaan julkisen sektorin alistaminen on johtanut järjestäytymisvapauden rajoituksiin. Monessa maassa julkisen sektorin työntekijöiden kuulumista liittoon ei katsota hyvällä. Järjestäytymisvapaus saattaa olla kokonaan estetty tai lakko-oikeutta on rajattu niin paljon, ettei liitolla käytännössä ole työkaluja edunvalvonnan tueksi.

Ongelmia julkisen alan järjestäytymisvapaudessa on muun muassa Ecuadorissa. SASKin koordinoima hanke pyrkii olemaan ay-kielteisen kehityksen vastavoima. Hankkeessa vahvistetaan ammattiliittojen kykyä edistää työntekijöiden oikeuksien toteutumista julkisella sektorilla Ecuadorissa.

Maan ay-liikkeen vaikutusvaltaa ja liikkumatilaa on olennaisesti kavennettu viime vuosina. Ecuadorin hallitus on järjestelmällisesti pyrkinyt kasvattamaan valtion roolia sekä kontrollia yhteiskunnan toiminnoista, muun muassa kansalaisyhteiskunnasta ja ammattiyhdistysliikkeestä. Julkisen sektorin ay-oikeuksia on kavennettu viime vuosina uusilla laeilla ja asetuksilla, eli neuvottelujärjestelmää on heikennetty entisestään. Lue lisää SASKin hankkeesta täältä.

Voit tukea SASKin työtä julkisen sektorin järjestäytymisvapauden puolesta tekemällä 10 euron kertalahjoituksen lähettämällä tekstiviestin SASK numeroon 16499. Lahjoita nyt! Voit tehdä meille kertalahjoituksen tai lähteä kuukausilahjoittajaksi myös osoitteessa www.vahvantehtava.fi.

Rahankeräyslupa: POL-2014-16830

Teksti: Aleksi Vienonen / SASK
Kuva: Public Services International PSI 

Jaa artikkeli: