Malawin teollisuustyöläisten terveys ja toimeentulo

Malawilainen kangastehdasHankkeessa parannetaan Malawin teollisuustyöntekijöiden työoloja ja toimeentuloa. Kaikki viisi malawilaista IndustriALLin jäsenliittoa ovat vuoden 2014 puolivälistä saakka työskennelleet SASKin tuella yhdessä perustyönsä vahvistamiseksi metalli-, kaivos-, tekstiili-, kemianteollisuus- ja energiantuotantoaloilla. Työntekijöiden aseman parantamiseksi tarvitaan koulutusta ja kampanjointia sekä esimerkiksi työsuojelua käsittelevän tiedotusmateriaalin tuottamista ja levittämistä.

Hankkeessa on saatu aikaan viisi uutta yrityskohtaisia työehtosopimusta. Yhteensä niitä on nyt 25. Malawissa on lähdetty liikkeelle lähes alkutekijöistä: jäsenmäärien ja neuvottelukykyjen kasvattamisesta sekä monenlaisesta koulutuksesta liittyen perusoikeuksiin, järjestämiseen, neuvottelutoimintaan ja työsuojeluun. Maailman köyhimpiin maihin lukeutuvassa Malawissa tarpeet ovat valtavat. Laaja työttömyys johtaa helposti työehtojen polkumyyntiin, elleivät ammattiliitot ole riittävän toimintakykyisiä.

Liittojen jäsenmäärät ovat kasvaneet yhteensä lähes 9 000 henkilöllä. Jäsenpotentiaalia teollisuusaloilla on arviolta 100 000 lisää.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Malawin teollisuusliittojen jäsenmääriä 25 % vuodessa panostaen erityisesti naisiin ja nuoriin. Työehtosopimusten määrän kasvuksi tavoitellaan 20 % vuodessa. Niiden sisällöissä kiinnitetään huomiota varsinkin erittäin huonolla tolalla olevaan työsuojeluun ja naiserityisiin asioihin työpaikoilla. Jäsenmaksujen suoraperintää laajennetaan.

Pitkällä tähtäyksellä hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa Malawin teollisuuspolitiikkaan ja työlainsäädäntöön sekä työlakien soveltamisen ongelmiin etenkin riitojen ratkonnassa.

Aiheeseen liittyvää

Malawissa naiset tekevät enää päivävuoroa

Aiemmin hiilikaivoksella työskentelevät naiset kärsivät sosiaalitilojen puutteesta sekä pitkistä kotimatkoista. SASKin ja Teollisuusliiton avulla naisten asemaa on saatu parannettua.

Lue lisää

Ihmisoikeuksia ja vaalitulosta kunnioitettava Myanmarissa – suomalaiset järjestöt antavat tukensa kansalaisyhteiskunnalle

SASK ja sen suomalaiset kumppanit Myanmarin hanketoiminnassa SAK, STTK, Teollisuusliitto, Rakennusliitto ja Ammattiliitto PRO esittävät tukensa kansalaisyhteiskunnalle ja vaativat ihmisoikeuksien sekä demokratian kunnioittamista.

Lue lisää

Nepalilaisia vierastyöläisiä koettelee itsemurhaepidemia – Moni putoaa odotusten ja todellisuuden väliseen kuiluun

Etelä-Korea on nepalilaiselle vierastyöläiselle unelmien täyttymys, mahdollisuus ansaita moninkertaisesti enemmän kuin kotimaassa ja tukea sinne jääneitä perheenjäseniä. Monen unelma on kuitenkin kääntynyt painajaiseksi ja päättynyt

Lue lisää