Malawin teollisuustyöläisten terveys ja toimeentulo

Malawilainen kangastehdasHankkeessa parannetaan Malawin teollisuustyöntekijöiden työoloja ja toimeentuloa. Kaikki viisi malawilaista IndustriALLin jäsenliittoa ovat vuoden 2014 puolivälistä saakka työskennelleet SASKin tuella yhdessä perustyönsä vahvistamiseksi metalli-, kaivos-, tekstiili-, kemianteollisuus- ja energiantuotantoaloilla. Työntekijöiden aseman parantamiseksi tarvitaan koulutusta ja kampanjointia sekä esimerkiksi työsuojelua käsittelevän tiedotusmateriaalin tuottamista ja levittämistä.

Hankkeessa on saatu aikaan viisi uutta yrityskohtaisia työehtosopimusta. Yhteensä niitä on nyt 25. Malawissa on lähdetty liikkeelle lähes alkutekijöistä: jäsenmäärien ja neuvottelukykyjen kasvattamisesta sekä monenlaisesta koulutuksesta liittyen perusoikeuksiin, järjestämiseen, neuvottelutoimintaan ja työsuojeluun. Maailman köyhimpiin maihin lukeutuvassa Malawissa tarpeet ovat valtavat. Laaja työttömyys johtaa helposti työehtojen polkumyyntiin, elleivät ammattiliitot ole riittävän toimintakykyisiä.

Liittojen jäsenmäärät ovat kasvaneet yhteensä lähes 9 000 henkilöllä. Jäsenpotentiaalia teollisuusaloilla on arviolta 100 000 lisää.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Malawin teollisuusliittojen jäsenmääriä 25 % vuodessa panostaen erityisesti naisiin ja nuoriin. Työehtosopimusten määrän kasvuksi tavoitellaan 20 % vuodessa. Niiden sisällöissä kiinnitetään huomiota varsinkin erittäin huonolla tolalla olevaan työsuojeluun ja naiserityisiin asioihin työpaikoilla. Jäsenmaksujen suoraperintää laajennetaan.

Pitkällä tähtäyksellä hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa Malawin teollisuuspolitiikkaan ja työlainsäädäntöön sekä työlakien soveltamisen ongelmiin etenkin riitojen ratkonnassa.

Aiheeseen liittyvää

Siirtotyöläisten tilanne, ihmisoikeudet ja urheilun etiikka – hae mukaan SASKin teemakoulutukseen

Voidaanko urheilukisat ja työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen sovittaa yhteen? Helsingissä 18.–19. toukokuuta järjestettävällä viikonloppukurssilla syvennytään siirtotyön teemaan erityisesti Qatarin tulevien jalkapallokisojen näkökulmasta. Haku koulutukseen on päättynyt.

Lue lisää

SASKin miniseminaari: Työ, toimeentulo ja hoiva Afrikassa – Suomi, EU ja Afrikan unioni

Afrikassa sosiaaliturva on perinteisesti ollut perheen naisten tekemän palkattoman hoivatyön harteilla. Vain harvat työskentelevät virallisen sektorin töissä, joista kertyy eläkettä ja sairaus- ja äitiysturvaa kuten

Lue lisää

Siirtotyöläisten puolustaja savustettiin ulos Thaimaasta

Hallia vastaan on nostettu useita syytteitä hänen toimitettuaan Finnwatchille tutkimusdataa. Ananasmehutehtaan johto hermostui löydöksistä niin paljon, että haastoi tutkijan oikeuteen mitä mielikuvituksellisimmin syyttein, kun tämä

Lue lisää