Indonesian kaivos- ja metallityöläisten työ- ja elinolot

Hankkeessa parannetaan Indonesian kaivos- ja metallityöntekijöiden työoloja, muun muassa kampanjoidaan työ- ja äitiysturvallisuuden parantamiseksi.

Teollisuusalan liittojen neuvottelutaitoja vahvistetaan koulutusten, jäsenhankinnan sekä naisten ja miesten tasavertaisen osallistumisen kautta. Kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen toimintaa rajoitetaan Indonesiassa nyt niin voimakkaasti, että työntekijöiden ihmisoikeuksien puolustaminen on entistä vaativampaa.

Hanke tukee kampanjointia kaivosalan työsuojelua koskevan ILOn sopimuksen C176 ja äitiysturvaa koskevan ILOn sopimuksen C183 ratifioinnin puolesta Indonesiassa. Teollisuusliittojen ja muiden toimijoiden yhteiset kampanjat koskevat myös minimipalkkoja, sosiaaliturvaa ja vuokratyövoiman käytön sääntelyä.

Metalli- ja kaivosaloilla tehdään selvitys yritysten tuotantoketjuista sekä kartoitetaan strategisesti tärkeimmät yritykset, joiden kanssa teollisuustyöntekijöiden kansainvälisellä kattojärjestöllä IndustriALLilla on puitesopimus tai liittoverkosto. Työ kohdennetaan kartoituksen perusteella valittuihin yrityksiin, joissa puolestaan kartoitetaan työehtosopimusten ja järjestäytymisen tilanne.

Hankkeesta hyötyvät indonesialaiset metalli- ja kaivosalan ammattiliitot ja työntekijät. Sitä hallinnoi indonesialaisten liittojen muodostama projektitiimi sekä osallistuvien liittojen johto IndustriALLin tuella.

Aiheeseen liittyvää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää

Koronavirus ja työelämä maailmalla

Koronavirusepidemia koskettaa tällä hetkellä meitä kaikkia. Kokosimme esimerkkejä siitä, kuinka koronavirus vaikuttaa työläisten elämään SASKin toimintamaissa.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää