Viinin kestävä tuotantoketju ja työntekijöiden oikeudet Etelä-Afrikassa

Viininviljelyä Etelä-AfrikassaTavoitteena on saavuttaa Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöille oikeudet inhimillisiin työoloihin ja toimeentuloon. Viinisektorin haasteita ovat kausi- ja etenkin naapurimaista tulevien siirtotyöläisten heikko asema ja suoranainen hyväksikäyttö, naistyöntekijöiden heikko asema sekä yritysten haluttomuus edistää inhimillisiä työoloja. Työntekijöiden palkat ovat hyvin matalia ja asuinolot surkeat, koska hajanainen ay-liike ei ole pystynyt vaikuttamaan niihin. Työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä on valtavia puutteita.

Hankkeessa koulutetaan työntekijöitä – erityisesti naisia – muun muassa neuvottelutaidoissa, työturvallisuudessa ja jäsenhankinnassa sekä lakiasoissa. Tavoitteena on  pystyä puolustamaan työntekijöitä paremmin työriitojen ratkaisuelimessä ja estämään esimerkiksi laittomat häädöt asunnoista.

Hankkeen tuloksena odotetaan, että alan ammattiliittojen kyky puolustaa viinitilojen työntekijöiden oikeuksia paranee ja sitä kautta palkat ja muut työehdot paranevat. Lisäksi odotetaan, että viinitilojen  työterveys- ja turvallisuustilanne sekä asumisolot kohenevat – työntekijöitä ja heidän perheitään ei enää häädetä asunnoistaan.

Erityisenä tavoitteena on parantaa naisten ja nuorten asemaa. Heidän työsuhteensa on harvoin vakituinen, eikä siten turvaa toimeentuloa. Naiset ansaitsevat noin 30 % vähemmän kuin miehet. Lisäksi seksuaalinen häirintä on yleistä, lainmukaisia äitiyslomia ei aina myönnetä ja saniteettitilat ovat usein puutteeliset.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijät ja heidän perheensä. Hankekumppani on Etelä-Afrikassa toimiva International Labour Research and Information Group ILRIG. Hankkeen toteuttaa eteläafrikkalainen maataloustyöntekijöiden ammattiliitto CSAAWU.

Aiheeseen liittyvää

Maatilatyöntekijöiden minimipalkat nousevat maaliskuussa

Maatilatyöntekijöiden palkat nousevat Etelä-Afrikassa jopa 16 prosenttia. Palkkoja on saatu nostettua muun muassa paikallisen ammattiliiton aktiivisella kampanjoinnilla.

Lue lisää

Namibialainen ammattiliitto parantaa sopimuksella työntekijöiden oloja

Kiinalaisyritys laiminlöi muun muassa minimipalkkausta. Ammattiliiton kanssa solmitulla sopimuksella parannetaan esimerkiksi työturvallisuutta rakennuskohteissa.

Lue lisää

Indonesiassa runnottiin läpi työntekijöiden oikeuksia heikentävä laki

Yli 2 miljoonaa työläistä osallistuu kolmipäiväisiin lakkoihin, joilla vastustetaan presidentti Joko Widodon politiikan kulmakivenä pidettyä Omnibus-lakia. Laki uhkaa laajalti muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä.

Lue lisää