Viinin kestävä tuotantoketju ja työntekijöiden oikeudet Etelä-Afrikassa

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä viinintuotanto Etelä-Afrikassa. Maan viinisektorin haasteita ovat hajanainen ay-liike, kausityöläisten heikko asema, yritysten haluttomuus edistää inhimillisiä työoloja sekä ympäristökestävän viinintuotanto pieni osuus. Työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä on valtavia puutteita.

Tavoitteena on saavuttaa Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöille oikeudet inhimillisiin työoloihin ja toimeentuloon. Hankkeen tuloksena odotetaan, että alan ammattiliittojen kyky puolustaa viinitilojen työntekijöiden oikeuksia on parantunut, alan yritykset ovat sitoutuneempia toimimaan vastuullisesti, viinitilojen  työterveys- ja turvallisuustilanne on parempi sekä viinintuotanto on ympäristöllisesti kestävämpää. Puutteita pyritään korjaamaan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Hankkeessa halutaan myös edistää orgaanista viinintuotantoa ja vähentää alkoholismin aiheuttamia ongelmia.

Hankkeessa koulutetaan alan ammattiliittoja luomaan toimivat yhteistyömallit viinitilojen työnantajien kanssa. Työntekijöiden ja työnantajien välille luodaan luottamukseen, kunnioitukseen ja jatkuvaan dialogiin perustuva yhteistyömalli, jotta työturvallisuutta ja toimeentulotasoa voidaan parantaa. Toiminta keskittyy ensisijaisesti Reilun Kaupan sertifioituihin tiloihin.

Hankkeessa edistetään myös laajempaa sosiaalidialogia eri toimijoiden kanssa viinitilojen työolojen parantamiseksi. Luodaan yhteisesti sovittuja mekanismeja inhimillisten ja turvallisten työolojen kehittämiseen ja seurantaan, seksuaalisen häirinnän ongelmiin ja tasa-arvon edistämiseen. Avainasemassa ovat tilojen paikalliset ammattiosastot.

Hankekumppani on eteläafrikkalainen viinityöntekijöiden ammattiliitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ja Etelä-Afrikan Reilun Kaupan kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Järjestöt vaativat reilua ja kestävää kauppaa

Tänään julkaistavalla 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -visiolla suomalaiset järjestöt haluavat tuoda kestävän kehityksen tavoitteet mukaan kauppapoliittiseen keskusteluun ja muistuttaa, että oikeilla kaupan säännöillä

Lue lisää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää

Järjestöt: Hallitus laati kunnianhimottoman kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelman

Suomen suunnittelemat toimet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat pitkälti hallitusohjelman toisinto. Hallitukselle tarjottiin mahdollisuus luoda hallituskaudet ylittäviä menettelytapoja ja toimia, joilla olisi turvattu kestävän

Lue lisää