Viinin kestävä tuotantoketju ja työntekijöiden oikeudet Etelä-Afrikassa

Viininviljelyä Etelä-AfrikassaHankkeen tavoitteena on saavuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä viinintuotanto Etelä-Afrikassa. Maan viinisektorin haasteita ovat kausi- ja etenkin naapurimaista tulevien siirtotyöläisten heikko asema ja suoranainen hyväksikäyttö, naistyöntekijöiden heikko asema sekä yritysten haluttomuus edistää inhimillisiä työoloja. Työntekijöiden palkat ovat hyvin matalia ja asuinolot surkeat, koska hajanainen ay-liike ei ole pystynyt vaikuttamaan niihin. Työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä on valtavia puutteita.

Tavoitteena on saavuttaa Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöille oikeudet inhimillisiin työoloihin ja toimeentuloon. Hankkeen tuloksena odotetaan, että alan ammattiliittojen kyky puolustaa viinitilojen työntekijöiden oikeuksia paranee ja sitä kautta palkat ja muut työehdot paranevat. Lisäksi odotetaan, että viinitilojen  työterveys- ja turvallisuustilanne sekä asumisolot kohenevat – työntekijöitä ja heidän perheitään ei enää häädetä asunnoistaan.

Hankkeessa muun muassa koulutetaan maataloustyöntekijöiden ammattiliittoa luomaan toimivat yhteistyömallit viinitilojen työnantajien kanssa. Työntekijöiden ja työnantajien välille luodaan luottamukseen, kunnioitukseen ja jatkuvaan dialogiin perustuva yhteistyömalli, jotta työturvallisuutta ja toimeentulotasoa voidaan parantaa. Erityisenä tavoitteena on parantaa naisten ja nuorten asemaa. Heidän työsuhteensa on harvoin vakituinen, eikä siten turvaa toimeentuloa. Naiset ansaitsevat noin 30 % vähemmän kuin miehet. Lisäksi seksuaalinen häirintä on yleistä, lainmukaisia äitiyslomia ei aina myönnetä ja saniteettitilat ovat usein puutteeliset.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijät ja heidän perheensä. Hankekumppani on Etelä-Afrikassa toimiva International Labour Research and Information Group ILRIG. Hankkeen toteuttaa eteläafrikkalainen maataloustyöntekijöiden ammattiliitto CSAAWU.

Aiheeseen liittyvää

Viinitilan työntekijä ja luottamusmies Jaco sai potkut kahden olutpullon takia

Eteläafrikkalaisilla viinitiloilla luottamusmies on toistaiseksi heikoilla. SASKin hanke sekä Alkon, PAMin ja IUF:n yhteistyösopimus tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa työnantajan ja työntekijöiden välillä vallitsee hyvä neuvotteluyhteys

Lue lisää

Namibialainen ammattiliitto parantaa sopimuksella työntekijöiden oloja

Kiinalaisyritys laiminlöi muun muassa minimipalkkausta. Ammattiliiton kanssa solmitulla sopimuksella parannetaan esimerkiksi työturvallisuutta rakennuskohteissa.

Lue lisää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää