Viinin kestävä tuotantoketju ja työntekijöiden oikeudet Etelä-Afrikassa

Viininviljelyä Etelä-AfrikassaHankkeen tavoitteena on saavuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä viinintuotanto Etelä-Afrikassa. Maan viinisektorin haasteita ovat kausi- ja etenkin naapurimaista tulevien siirtotyöläisten heikko asema ja suoranainen hyväksikäyttö, naistyöntekijöiden heikko asema sekä yritysten haluttomuus edistää inhimillisiä työoloja. Työntekijöiden palkat ovat hyvin matalia ja asuinolot surkeat, koska hajanainen ay-liike ei ole pystynyt vaikuttamaan niihin. Työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä on valtavia puutteita.

Tavoitteena on saavuttaa Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöille oikeudet inhimillisiin työoloihin ja toimeentuloon. Hankkeen tuloksena odotetaan, että alan ammattiliittojen kyky puolustaa viinitilojen työntekijöiden oikeuksia paranee ja sitä kautta palkat ja muut työehdot paranevat. Lisäksi odotetaan, että viinitilojen  työterveys- ja turvallisuustilanne sekä asumisolot kohenevat – työntekijöitä ja heidän perheitään ei enää häädetä asunnoistaan.

Hankkeessa muun muassa koulutetaan maataloustyöntekijöiden ammattiliittoa luomaan toimivat yhteistyömallit viinitilojen työnantajien kanssa. Työntekijöiden ja työnantajien välille luodaan luottamukseen, kunnioitukseen ja jatkuvaan dialogiin perustuva yhteistyömalli, jotta työturvallisuutta ja toimeentulotasoa voidaan parantaa. Erityisenä tavoitteena on parantaa naisten ja nuorten asemaa. Heidän työsuhteensa on harvoin vakituinen, eikä siten turvaa toimeentuloa. Naiset ansaitsevat noin 30 % vähemmän kuin miehet. Lisäksi seksuaalinen häirintä on yleistä, lainmukaisia äitiyslomia ei aina myönnetä ja saniteettitilat ovat usein puutteeliset.

Hankkeesta hyötyvät viinitilojen työntekijät ja heidän perheensä. Hankekumppani on Etelä-Afrikassa toimiva International Labour Research and Information Group ILRIG. Hankkeen toteuttaa eteläafrikkalainen maataloustyöntekijöiden ammattiliitto CSAAWU.

Aiheeseen liittyvää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Tehtävä Qatarissa – jalkapallon MM kisojen-lähestyessä upporikas öljymaa on taipunut siirtotyöntekijöiden asemaa parantaviin uudistuksiin

Siirtotyöläiset eivät saa perustaa ammattiliitoa Qatarissa. Filippiiniläisten työntekijöiden yhdistys järjestää kulttuuritapahtumia ja urheilukilpailuja. Samalla jaetaan työntekijöille tietoa heidän oikeuksistaan.

Lue lisää