Elintarviketeollisuuden työolot Filippiineillä

Filippiiniläisiä elintarvikealan työntekijöitäAmmattiliittoihin kuuluu Filippiineillä vain harva työntekijä, ja liitoilta puuttuu tietotaitoa. Siksi niiden toiminta vaatii kehittämistä.

Hankkeessa parannetaan elintarvike- ja juomateollisuuden työntekijöiden toimeentuloa ja työsuhdeturvaa. Työympäristöstä tulee turvallisempi ja terveellisempi. Elintarvikealan jäsenhankintaa suunnataan erityisesti suuriin ja merkittäviin työpaikkoihin sekä vuokratyöntekijöihin,  jolloin järjestäytymisasteen toivotaan nousevan nykyisestä 8 %:sta.

Avainaloja ovat ananassäilykkeet, sokerin prosessointi, kalanjalostus ja juomateollisuus. Tärkeimmät yritykset on kartoitettu taustaselvityksessä.

Työntekijöitä koulutetaan tuntemaan perusoikeutensa. Liitoille ja niiden yhteenliittymälle (ruoka- ja juomateollisuuden työntekijöiden neuvosto) luodaan koulutusohjelma, joka sisältää neuvottelutaitoja, työsuojelua ja työriitojen ratkaisemista. Naispuolisten ja nuorten työntekijöiden asemaa pyritään parantamaan ja osallistumista kasvattamaan. Vuokra- ja pätkätyöläisten vakinaistamisen puolesta kampanjoidaan.

Hankkeen tuloksena elintarvike- ja juomateollisuuden työntekijöiden toimeentulo ja työsuhdeturva paranevat ja työympäristöstä tulee turvallisempi ja terveellisempi. Työstä hyötyvät Filippiinien noin 600 000 elintarvike- ja juomateollisuuden työntekijää ja heidän liittonsa sekä niiden muodostama yhteistyöelin.

Sopimuskumppani on keskusjärjestö SENTRO, ja hankkeen toteuttaa joukko liittoja ja muita organisaatioita. Ay-koulutuskeskus LEARN auttaa koulutuspaketin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aiheeseen liittyvää

Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena. – Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja

Lue lisää

Muovitehtaan olot järkyttävät Mosambikissa

Tehdasvierailulla kävi ilmi, että kiinalaisomisteisessa tehtaassa ei ole minkäänlaista jäähdytysjärjestelmää ja työntekijät joutuvat paiskimaan töitä yli 40 asteen lämmössä. Sellaisissa lämpötiloissa pahin riski on lämpöhalvaus,

Lue lisää

Historiallisen pitkä lakko päättyi työehtosopimukseen

Kolumbian hiiliteollisuuden työntekijöiden Sintracarbón-ammattiliitto ja Cerrejón-yritys ovat päässeet sopimukseen työehdoista. Samalla sopimus päättää yhden pisimmistä lakoista kaivoksen historiassa.

Lue lisää