Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin

Julkaistu:

Yritysten yhteiskuntavastuu otti tänään ison harppauksen eteenpäin, kun myös Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin. Se asettaa yrityksille velvollisuuden kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ympäristöä

Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin tänään äänin 374–235. Lähes kaikki suomalaismepit äänestivät direktiivin puolesta. 

Direktiivi velvoittaa Euroopan unionin alueella toimivat yritykset selvittämään toimintaketjuunsa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja puuttumaan niihin.

Jos ne eivät tee niin, haitallisia vaikutuksia kokenut ihminen voi haastaa yrityksen oikeuteen.

Haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ovat muun muassa pakkotyö, vaarallinen tai lapsen kehitystä haittaava lapsityö, järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden rajoittaminen sekä riittämätön työterveys ja -turvallisuus.

Direktiivi on selvä harppaus eteenpäin työelämän ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, sillä se ensimmäistä kertaa todella velvoittaa yrityksiä. Siihen kuitenkin jäi – esimerkiksi Suomen vaatimuksesta – useita vesitettyjä kohtia. Se esimerkiksi rajattiin koskemaan vain hyvin suuria yrityksiä, joten sen suoran soveltamisalan ulkopuolelle jää arviolta 99,95 prosenttia kaikista EU-alueen yrityksistä.

Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen direktiivi etenee vielä neuvoston hyväksyttäväksi. Neuvoston on määrä hyväksyä direktiivi 24. toukokuuta. Sen jälkeen teksti julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Kun teksti on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa panna direktiivi täytäntöön.

Järjestöjen yhteinen mielenosoitus edudkuntatalon edustala EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta 8. helmikuuta 2024
SASK ja muut järjestöt osoittivat mieltä yritysvastuudirektiivin puolesta eduskuntatalon edustalla 8. helmikuuta.