Ecuadoriin avattiin ay-koulutuskeskus SASKin tuella

Ecuadorin ay-liikkeen toimintaa on haitannut koulutuksen ja tiedon vaje, joka on johtanut vallan keskittymiseen ja heikentänyt työntekijöiden halukkuutta osallistua ay-toimintaan. Liike ei ole päässyt uudistumaan, eikä uutta sukupolvea ole noussut liittojen johtotehtäviin. Kaikki tämä on syventänyt entisestään maan ay-liikkeen hajanaisuutta.

Nyt perustetun Escuela Nacional Sindical Ecuadorin avajaisten yhteydessä käytiin merkittäviä keskusteluja, joilla pohjustettiin paitsi koulutuskeskuksen toimintaa myös työntekijöiden aseman parantamista yleisemminkin.

Työministerin kanssa sovittiin, että julkisen sektorin työntekijöille avataan neuvotteluyhteys työnantajan kanssa. Tähän mennessä heillä on ollut erittäin heikot mahdollisuudet neuvotella työehdoistaan.

Oppia naapureilta

Monissa muissa Etelä-Amerikan maissa toimii jo vastaavanlainen keskus, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä. Erityisesti Ecuadorin ENSec saa tukea Kolumbian sisarorganisaatiosta ENSistä.

SASKin Latinalaisen Amerikan aluekoordinaattori Patricio Samboninolla on ollut tärkeä rooli toiminnan käynnistämisessä, sillä hän on koonnut yhteen kokemuksia ja asiantuntijoita eri maista. Sambonino on erittäin tyytyväinen siihen, mitä tähän mennessä on saatu aikaan.

– Saavutimme sataprosenttisesti asetetut tavoitteet. Onnistuimme laatimaan strategian ja käynnistämään kansainvälisen yhteistyön maamme ay-koulutuksen kehittämiseksi, avaamaan koulutuskeskuksen sekä vaikuttamaan myös poliittisesti työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Tilaisuuksien osanottajamäärä ylitti kaikki odotukset.

Ovia avattiin moneen suuntaan

Nelipäiväisiin avajaisiin osallistui yli 500 vierasta, muun muassa iso joukko kansainvälisiä vieraita sekä työministeri ja eduskunnan puhemies. Paikalla oli myös edustajia useista Ecuadorin ammattiliitoista. Se on osoitus laajasta yhteistyöhalukkuudesta, joka on välttämätöntä, jos maan ay-liikkeen halutaan toimivan tehokkaasti.

Koulutuskeskuksen perustivat yhteistyössä Ecuadorin sähköliitot sekä yksi julkisen alan keskusjärjestöistä. Keskusta tuetaan SASKin hankkeella Ay-koulutusohjelma sähköalan ja julkisen alan työntekijöille, jota rahoittaa Suomesta ulkoministeriön lisäksi Sähköliitto.

Hankkeen tarkempi kuvaus

Jaa artikkeli: