Ay-liike syyttää Qataria pakkotyöstä

Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC ja rakennustyöläisten kansainvälinen ay-federaatio BWI syyttävät Qataria pakkotyön sallimisesta. Järjestöt jättivät perjantaina 18. tammikuuta asiasta valituksen Kansainväliselle työjärjestölle ILOlle. ILOn elimet eivät ole aiemmin käsitelleet Qataria koskevia pakkotyösyytöksiä. ILO perustaa kolmikantaisen elimen tutkimaan ay-järjestöjen esittämiä todisteita ja laatimaan Qatarille suosituksia, että se toimeenpanisi ne kansainväliset sopimukset, joihin se on sitoutunut.

Ay-järjestöjen valitus sisältää todisteita seitsemästä pakkotyötapauksesta. ITUC kertoo, että sen hallussa on raportteja sadoista pakkotyötapauksista. ITUCin mukaan Qatarin työministeriölle osoitettiin viime vuonna 6 000 valitusta työelämän normien rikkomisesta. Valitusten käsittely on edennyt hitaasti, ITUC arvostelee.

Öljyllä ja kaasulla rikastunut Persianlahden pikkuvaltio toimii suurelta osin ulkomaisten siirtotyöläisten työllä. Tällä hetkellä heitä on 1,2 miljoonaa, kun taas maan omia kansalaisia Qatarissa elää ainoastaan 300 000. Palvelu- ja rakennusalojen työntekijöiden suuri enemmistö on siirtotyöläisiä.

”Qatarin lainsäädäntö alistaa ulkomaiset työläiset lähes täysin työnantajien alaisuuteen”, ITUCin pääsihteeri Sharan Burrow toteaa. ”Työnantaja yksin ratkaisee, voiko ulkomainen työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai saako hän ylipäätään jatkaa työntekoa Qatarissa.”

Ulkomaisille työntekijöille annettuja lupauksia on usein rikottu palkanmaksun ja työehtojen osalta ja työnvälityspalkkiot ovat olleet kohtuuttomia. Asumisolosuhteet ovat tavallisesti heikot.

Ay-järjestöjen valituksen ILOlle tekee erityisen ajankohtaiseksi se, että monikansalliset yhtiöt valmistelevat paraikaa tarjouksia Qatarin seuraavien vuosien jättimäisistä rakennusurakoista. Qatarin arvioidaan käyttävän jalkapallon vuoden 2022 MM-lopputurnauksen investointeihin jopa 130 miljardia euroa. Suunnitteilla on 12 ilmastoitua jalkapallostadionia, uusia hotelleja ja liikenneverkoston laajennoksia.

ITUC pyrkii varmistamaan, että rakennusurakoiden tarjouskilpailuihin osallistuvat monikansalliset yhtiöt kunnioittavat työelämän kansainvälisiä normeja ja työntekijöiden oikeuksia.

Juhani Artto

 

 

Jaa artikkeli: