Qatarin MM-kisojen rakentajien tilanne on parantunut, mutta työtä on edelleen

Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja on Qatarissa ollut rakentamassa 30 000 siirtotyöläistä. Rakennustyöntekijöiden huonot olosuhteet ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kritiikkiä. Rakennus- ja puutyöväen kansainvälinen järjestö The Building and Woodworkers International BWI on kampanjoinut Qatarin siirtotyöläisten puolesta ja laatinut raportin, jossa se vaatii Qatarin hallitusta muun muassa velvoittamaan työnantajat tarjoamaan säännöllisiä terveystarkastuksia työntekijöille.

Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja on Qatarissa rakentamassa 30 000 siirtotyöläistä. Rakennustyöntekijöiden huonot olosuhteet ja suoranainen orjatyö ovat saaneet laajaa kansainvälistä kritiikkiä. Rakennus- ja puutyöväen kansainvälinen järjestö The Building and Woodworkers International BWI on kampanjoinut Qatarin siirtotyöläisten puolesta jo vuodesta 2010 saakka, jolloin kisapaikka julkistettiin. Kansainvälisen paineen vuoksi lähes vuosikymmenessä on tapahtunut edistystä, ja Qatarin hallitus on tänä vuonna julkaissut uusia uudistuksia. BWI vaatii raportissaan Qataria soveltamaan näitä uudistuksia käytännössä niin, että siirtotyöläisten olot paranevat.

Vuosien aikana BWI on ollut yhteydessä lähes 5 000 siirtotyöläiseen Qatarissa. Filippiineiltä ja Intiasta tuleville siirtotyöläisille on perustettu yhdistykset, ja tällä hetkellä vastaavia rakenteita ollaan luomassa bangladeshilaisille ja nepalilaisille rakentajille. 35 koulutettua siirtotyöläistä auttaa muita siirtotyöläisiä valitusten tekemisessä.

Sadat siirtotyöläiset ovat hakeneet BWI:ltä apua muun muassa saamatta jääneisiin palkkoihin, työsopimusrikkomuksiin ja työtapaturmien korvauksiin liittyvissä asioissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana BWI on avustanut työntekijöitä saamaan korvauksia yhteensä 2,5 miljoonaa Qatarin rialia eli yli 600 000 euroa (minimikuukausipalkka Qatarissa on alle 200 euroa).

Maksamattomat palkat ja muut taloudelliset ongelmat

Taloudellisissa asioissa BWI esittää Qatarille 14 vaatimusta:

 1. Maksamattomiin palkkoihin ja korvauksiin liittyvät vaatimukset tulee käsitellä nopeammin.
 2. Maksamattomiin palkkoihin liittyvät vaatimukset tulee käsitellä heti ensimmäisellä tasolla ja välttää pitkiä valitusprosesseja ja uudelleenkäsittelyjä.
 3. Qatarin työministeriön tulee mahdollistaa työntekijöiden joukkokanteet, joiden päätökset koskisivat kaikkia työntekijöitä.
 4. Työministeriöllä tulee olla oikeus määrätä toimeenpanosta (nykyään toimeenpanoon tarvitaan korkeimman oikeuden päätös). Työministeriön virkamiehillä tulee olla valta pidättää työnantajan varoja työministeriön päätöksen mukaisesti.
 5. Palkkojen ja muiden vaadittujen maksujen lisäksi työnantajien tulee joutua maksamaan myös rangaistusmaksu.
 6. Työministeriön ja korkeimman oikeuden tulee tavoitella konserneja, emoyrityksiä, sisaryrityksiä ja niiden omistajia, jos yritys on konkurssissa, vaihtanut nimeä tai kadonnut.
 7. Työsopimukset pitää purkaa tapauksissa, joissa työnantaja on jättänyt maksamatta yli kahden kuukauden palkan tai työskentely on muuten mahdotonta.
 8. Työministeriön virkamiehen tulee toimittaa työnantajalle asiakirjat kuulemisista, haasteista ja päätöksistä kolmella eri tavalla: henkilökohtaisesti, sähköpostitse ja tekstiviestillä.
 9. Tapausten edistysmistä tulee voida seurata sähköisesti. Se on erityisen tärkeää niille, jotka on jo irtisanottu työstä tai joutuneet poistumaan Qatarista.
 10.   Työnantajien kostotoimet valituksia tehneitä työntekijöitä kohtaan tulee ottaa vakavasti.
 11.   Säätiö (Workers’ Support and Insurance Fund), jonka kautta maksamattomia palkkoja voidaan hakea, tuleesaada täyteen toimintaan joulukuussa 2019.
 12.   Jo kotimaahansa palanneiden työntekijöiden asioiden ajamista täytyy voida jatkaa esimerkiksi tekemällä valituksia työnvälitystoimistojen toiminnasta lähetystöjen kautta.
 13.   Korkeimpien viranomaisten tulee vaatia työnantajia tekemään yhteistyötä ja velvoittaa valtion virastot olemaan työllistämättä rakennusyrityksiä, jotka rikkovat työlainsäädäntöä.
 14.   Median välityksellä tulee selventää valtiollisia toimia, jotta työntekijät, työnantajat ja suuri yleisö ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa BWI vaatii:

 1. Työnantajat tulee velvoittaa tarjoamaan säännöllisiä terveystarkastuksia työntekijöille.
 2. Työmailla ja työntekijöiden majoituspaikoissa työskentelevien hoitoalan ammattilaisten tulee saada koulutusta työterveyshuoltoon.
 3. Työterveyshuollon toteuttamiseen tulee panostaa.
 4. Työntekijöiden hyvinvoinnin erilaiset vaatimukset tulee yhdenmukaistaa.
 5. Lämpörasitukseen liittyvät toimenpidesuunnitelmat tulee ottaa heti käyttöön.
 6. Työntekijöiden majoitustilat täytyy saada kuntoon.

Työntekijöiden järjestäytyminen

BWI:n työntekijöiden järjestäytymiseen liittyvät suositukset:

 1. Qatarin työlakia tulee soveltaa niin, että yhteistoimintaelinten perustaminen kaikissa yrityksissä on pakollista.
 2. Työmisteriön tulee antaa ohjeistus, joka varmistaa, että työntekijöillä ja johdon edustajilla yhteistoimintaelimissä on oikeus tehdä sitovia työntekijöiden oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyviä sopimuksia.
 3. Työministeriön tulee asettaa minimisäännöt ja -käytännöt yhteisille neuvotteluille, osapuolten edustukselle ja sopimusten lainmukaisuudelle.

Artikkeli on alun perin julkaistu Rakennusliiton internetsivuilla. 

Rakennus- ja puutyöväen kansainvälinen järjestö The Building and Woodworkers International BWI on SASKin kumppanijärjestö. 

Juttua muokattu 14.11.2019 kello 15.17: poistettu sana kesän ja vaihdettu sanaan vuoden. 

Jaa artikkeli: