SASKin jäsenjoukko kasvaa!

SASK sai uuden jäsenen, kun Akavaan kuuluva Diakoniatyöntekijöiden Liitto liittyi mukaan. SASKilla on nyt yhteensä 37 jäsenjärjestöä.

0606Diakoniatyöntekijöiden Liitto valittiin viime viikolla SASKin jäseneksi. Liitto on kirkon sektorin suurin ja vanhin diakonia-alan ammattijärjestö, johon kuuluu yhdeksän kymmenestä kirkon diakoniatyöntekijästä. Jäseniä kaikkiaan on noin 1800. He työskentelevät muun muassa diakoniatyöntekijöinä, perheneuvojina, lähetyssihteereinä, lähetystyöntekijöinä, lapsityönohjaajina ja monissa muissa asiantuntijatehtävissä.

Toiminnanjohtaja Tiina Laine näkee samoja samankaltaisuutta jäsenistönsä ja SASKin arvomaailmassa. Siksi liittyminen oli luontevaa.

– SASKin päämääriä ovat säälliset työolot globaaleilla työmarkkinoilla sekä ihmisten oikeus saada oikeudenmukaista palkkaa ja tulla kohdelluksi ihmisarvoisesti. Samat eettiset päämäärät ovat myös meille tärkeitä.

DTL:n jäsenet työskentelevät pääosin kirkon tehtävissä tai järjestöissä, joiden keskeisiä arvoja ovat ihmisten yhdenvertaisuus ja oikeus osallisuuteen.

– Jäsenemme vastaavat muun muassa yhteisvastuukeräyksestä, joten globaalit ihmisoikeuskysymykset ovat heille tärkeitä. SASKin jäsenenä haluamme tukea näitä arvoja.

SASKiin liittyi vuoden alussa myös toinen kirkon alan työntekijöiden järjestö, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT. Kirkon akateemiset on ollut SASKin jäsen jo muutaman vuoden.

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää

Suuri joukko järjestöjä vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Ekologinen siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti. Myös kehittyvien maiden työntekijöiden ääni pitää saada kuuluviin.

Lue lisää

Kehityspolitiikan tulosraportti: Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista – tätä Suomen verorahoilla saadaan aikaan

Suomen kehitysyhteistyö on vaikuttavaa ja tuloksellista, selviää tänään keskiviikkona julkaistusta kehityspolitiikan tulosraportista. Maailman monet kriisit korostavat pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tärkeyttä.

Lue lisää