Miljoona lasta osallistuu työelämään Turkissa

Turkki on vaurastunut nopeasti 2000-luvulla, mutta lapset osallistuvat yhä laajasti työelämään, verkkojulkaisu EurasiaNet muistuttaa. Tuoreimpien tilastojen mukaan Turkissa on miljoona lapsityöläistä. Kurdi- ja romanivähemmistöjen perheiden lasten työnteko on tavallisempaa kuin valtaväestön.

Runsaat puolet lapsityöläisistä tekee töitä maa- ja karjataloudessa osallistuen muun muassa puuvillan, sokerijuurikkaan ja sipulien sadonkorjuuseen. Neljännes hankkii perheelleen rahaa palvelutehtävissä.

Lapsia työskentelee myös monen alan tavarantuotannossa. Valmistusteollisuuden töissä on arviolta 140 000 alle 15-vuotiasta. Tuhannet lapset koettavat hankkia tuloja kadulla kaupustellen tavaroita ja palveluja.

Turkin työlainsäädäntö ei kunnolla suojaa lapsia työelämän vaaroilta. Työlainsäädäntöä ei sovelleta alle 50 henkeä työllistäviin maatalousyrityksiin. Sitä ei sovelleta myöskään kotitaloustyöhön eikä 1-3 työntekijän kauppoihin. Näin ollen huomattava osa lapsityöläisistä ei hyödy työlainsäädännön määräyksistä.

Työelämän kansainvälisiä asioita käsittelevä virasto Yhdysvalloissa on kiinnittänyt huomiota 14-vuotiaiden hauraaseen asemaan. Koulupakko päättyy sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 14 vuotta, mutta työelämään osallistuminen on kiellettyä alle 15-vuotiailta. Yhdysvaltalaistaho ehdottaakin, että koulupakkoa pidennettäisiin vuodella.

Turkin EU-jäsenyysneuvotteluissa lasten työnteko on alusta lähtien kuulunut vaikeisiin asioihin sen vuoksi, että Turkin johto ei ole halunnut puuttua määrätietoisesti siihen. Vireillä on lapsityön vähentämiseen tähtääviä hankkeita, mutta Turkin viranomaiset tukevat niitä varsin vähän.

Teksti: Juhani Artto

Kuva: Constanze Letsch/Eurasianet.org

Aiheeseen liittyvää

Sano ei lapsityölle

Sano ei lapsityölle Maailmassa on 152 miljoonaa lapsityöläistä. He tekevät vaatteitamme, puhelimiamme ja kenkiämme. Kun lapsi on töissä, hän ei pääse kouluun – eikä köyhyyden kierre

Lue lisää

Lapsityö

Lapsen täytyy saada olla lapsi. Siellä, missä SASK mahdollistaa paremman toimeentulon vanhemmille, yhä harvemman lapsen täytyy tehdä työtä. Lapsi pääsee kouluun – ja köyhyyden kierre voi

Lue lisää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää