”Voimme ilmaista mielipiteemme ilman pelottelua”

Malawilaiselle Charity Harawalle oikeus järjestäytyä merkitsee vapautta ilmaista mielipiteensä ja toimia yhteisen edun puolesta.
Pöydän ääressä istuu kolme naista, joistta kaksi selin kameraan. Kasvot kameraan päin keskellä on Charity Harawa, malawilaisen escom-yhtiön ammattiliiton puheenjohtaja.
SASKin tukemaan teollisuusalojen neuvottelukoulutukseen osallistui keväällä 2023 paljon naisia eteläisen Afrikan eri maista. Keskellä malawilainen Charity Harawa.

– Liitto tarvitsee kaikkia ja kaikki tarvitsevat liittoa.

Näin malawilainen liittopuheenjohtaja tiivistää sen, miksi jokaisen työntekijän kannattaa kuulua ammattiliittoon.

Harawalle oikeus järjestäytyä merkitsee sitä, että työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti ja ilman pelottelua. Hän tietää, että kaikissa maissa se ei ole mahdollista, mutta Malawissa he ovat onnekkaita.

– Liitto turvaa jäsenten oikeuksia. Yhdessä meissä on voimaa, ja yhdessä vaikutamme siihen, että asiat muuttuvat paremmiksi. Voimme toimia yhteisen edun puolesta.

Charity Harawa johtaa Malawin kansallisen sähköyhtiön Escomin työntekijöiden liittoa ESUa. Nainen puheenjohtajana miesvaltaisella alalla ei ole tyypillinen tilanne missään päin maailmaa – ei varsinkaan eteläisessä Afrikassa.

Harawa onkin hyvä esimerkki siitä, millainen rooli liitolla parhaimmillaan on myös tasa-arvolle ja naisten voimaantumiselle.

Alun perin hän työskenteli sairaanhoitajana yhtiön työterveyshuollossa ja liittyi ammattiliittoon jo 1990-luvulla.

Harawa toimi liitossa useissa rooleissa, esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuna. Vuonna 2010 hänet valittiin varapuheenjohtajaksi ja lopulta puheenjohtajaksi viisi vuotta sitten.

Valtio tunnustaa liiton yhteiskunnallisen roolin

Sähkönjakelu yksityistettiin Malawissa muutama vuosi sitten, ja se päätyi Harawan mukaan korruptoituneen yrityksen käsiin. Firma maksoi lahjuksia maan hallituksen edustajille.

Suhteellisen vakaassa ja rauhallisessa Malawissa asioita edesauttaa kuitenkin se, että ammattiliittojen asema neuvotteluosapuolena tunnustetaan. Niinpä Harawan liitto ryhtyi neuvotteluihin hallituksen kanssa saadakseen yhtiön takaisin julkiseen omistukseen.

– Neuvottelut kylläkin tuottivat tulosta vasta, kun hallitus vaihtui.

Nyt yhtiö kuitenkin on taas kokonaisuudessaan julkisomisteinen, ja liitolla vaikuttaa olevan toimivat suhteet sen johdon kanssa.

Malawin hallitus näkeekin liiton roolin laajempana kuin vain yhtiön työntekijöiden oikeuksien puolustajana. Se puolustaa myös kansalaisten oikeutta sähköön pitämällä osaltaan huolta siitä, että tuotanto ja jakelu toimivat.

Vain 9 prosenttia kansasta on sähkönjakelun piirissä

– Jos ei ole sähköä, ei ole myöskään tuotantoa. Silloin kaikki kärsivät, sekä bisnes että tavalliset ihmiset, Harawa tiivistää ajatusmaailman.

Sähköverkon kattavuudessa tosin on köyhässä Malawissa vielä tekemistä, sillä vain yhdeksän prosenttia 20-miljoonaisesta väestöstä on sähkönjakelun piirissä.

Merkittävät palkankorotukset ja muita etuja

Harawan liitto on onnistunut neuvottelemaan myös työnantajan kanssa merkittäviä parannuksia työntekijöille. Sen on mahdollistanut aktiivinen osaamisen kehittäminen liitossa, esimerkiksi neuvottelutaidoissa.

– SASKin ja teollisuusalojen kansainvälisen liiton tuki on tuonut meille itseluottamusta, tietotaitoa ja resursseja.

Viimeaikaisia onnistumisia ovat esimerkiksi 12 prosentin palkankorotukset, vakituiset sopimukset useille määräaikaisille sekä viestintävälineet työntekijöille, jotka korjaavat sähkölinjoja syrjäseuduilla. Yhteyden saaminen on työturvallisuuskysymys.

Erityisesti naisia ovat hyödyttäneet nuorille naisille suunnatut tekniset koulutukset. Rekrytoinnissa tasa-arvoa tavoitellaan siten, että 40 % työntekijöistä pitäisi olla naisia.

SASKin tuella liitto on järjestänyt esimerkiksi tasa-arvokoulutuksia.

Harawa muistelee edelleen neljän vuoden takaista koulutusta, joka oli suorastaan käänteentekevä monille naisille.

– Kärsin itsekin naisena alemmuuskompleksista, koska työpaikkani sähköyhtiö Escom on miesvaltainen työpaikka. SASKin tukema koulutus antoi minulle itseluottamusta ja voimaa viedä asioita eteenpäin.

Teksti: Laura Ventä
Kuva: Mikko Hakkarainen

Juttu perustuu Tarja Valtosen haastatteluun. Se liittyy SASKin Ilman liittoa ei ole oikeuksia -kampanjaan.

Tutustu kampanjaan!

Oranssilla pohjalla kolme kasvokuvaa ja teksti "Ilman liittoa ei ole oikeuksia"

Jaa artikkeli: