Veroparatiiseja kritisoinut tietokirjailija puhui SASKin seminaarissa

Seminaarissa veronkierrosta oli puhumassa veroparatiiseista kertoneen kirjan kirjoittanut Nicholas Shaxson. Kirja ilmestyi suomeksi syksyllä nimellä ”Aarresaaret” (Into-kustannus).

Puheenvuorossaan Shaxson korosti, että veroparatiisit eivät ole vain marginaalinen ilmiö, jota talousrikolliset, huumebisnes tai muut rikolliset hyödyntävät, vaan laajalle levinnyt tapa toimia ylikansallisissa yrityksissä. Voittoja ja tuottoja kierrätetään maasta toiseen.

– Jos yritys ei näin tee, sen kilpailukyky heikkenee ja se syödään pois markkinoilta, Shaxson sanoi seminaarissa.

Veronkierto-ongelma liittyy hänen mukaansa suoraan jo useita vuosia velloneeseen globaaliin ja eurooppalaiseen finanssikriisiin. Rahavirtojen valvontaa on purettu, mikä on johtanut villiin tilanteeseen.

– Suurin häviäjä tässä on demokraattinen prosessi, Shaxson sanoi.

Oma pesä pidettävä puhtaana

Seminaarissa esiteltiin myös Finnwatchin laatima hankintaohjeisto, jossa yhdistyksiä, järjestöjä ja ammattiliittoja kehotetaan kiinnittämään huomiota eettisyyteen myös omissa hankinnoissaan.

Tausta-ajatuksena ohjeelle on ollut, että järjestöjen täytyisi pitää oma pesä puhtaana, jotta ne voivat uskottavasti vaatia yhteiskuntavastuuta yrityksiltä.

Hankintaohjeisto perustuu viime vuoden lopulla julkaistuun Finnwatchin raporttiin.

Aleksi Vienonen / SASK

Jaa artikkeli: