Väärinkäytös lopetti hankeyhteistyön

Bandungin kaupungissa Indonesiassa päämajaansa pitävä Labour Working Group on paikallisten ammattiliittojen yhdessä perustama koulutusjärjestö. Se on toteuttanut maan ay-liikkeen koulutusohjelmia jo vuodesta 1995 ja rekisteröitynyt itsenäiseksi järjestöksi kymmenen vuotta sitten. LWG:n jäseninä on paikallisia teollisuuden ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoja.

SASKin käytännön hankeyhteistyö LWG:n kanssa on kestänyt viisi vuotta. Yhdessä australialaisen sisarjärjestönsä APHEDAn kanssa SASK on tukenut ay-liikkeen kouluttajien valmennusohjelmaa, jota LWG on toteuttanut indonesialaisten jäsenjärjestöjensä kanssa.

Koulutusjärjestön talousepäselvyydet tulivat ilmi SASKin omassa hankeseurannassa, jota SASKin kenttähenkilökunta tekee säännöllisesti omilla alueillaan. Epäilysten vahvistuttua SASK teetti yhdessä APHEDAn kanssa hankkeesta erityistilintarkastuksen, jossa selvitettiin niin epäselvyyksien suuruutta ja laatua kuin vastuukysymyksiäkin.

Tarkastuksessa selvisi, että LWG:n palveluksesta eronnut taloudenhoitaja oli vienyt hankkeen kassasta useita tuhansia euroja vastaavan summan. Taloudenhoitaja oli kadonnut yhteystietojaan jättämättä, ja häntä jäljitetään parhaillaan. Kadonneen rahan lisäksi osaa hankkeen varoista oli käytetty koulutusohjelmaan kuulumattomiin kohteisiin, vastoin SASKin ja LWG:n hankesopimusta.

SASKin toiminnanjohtajan Janne Ronkaisen mukaan SASKin osuus tapauksen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta on rajautunut enimmillään 29 000 euroon. Tästä noin 12 000 euroa on kassanhoitajan viemiä varoja, loput projektisopimuksesta poikkeavasti käytettyjä, selvityksen alla olevia kuluja. SASK on informoinut tapahtumasta päärahoittajaansa ulkoministeriötä sekä hankkeen rahoitukseen osallistuneita Metalliliittoa ja PAMia.

”Pitkäaikaisen ja luotettavana pidetyn hankekumppanin talousepäselvyydet ovat tietenkin suuri pettymys”, Ronkainen luonnehtii. LWG:n uusi johto on hänen mukaansa tehnyt hyvää yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi ja luvannut myös palauttaa vastoin hankesopimusta käytettyjä varoja.

”Taloudellista menetystä suurempi tappio on kuitenkin luottamuksen menetys, joka tässä tapauksessa johti hankeyhteistyön päättymiseen”, SASKin toiminnanjohtaja sanoo.

Ronkaisen mukaan kumppaneiden  talousväärinkäytökset ovat SASKin kymmeniä maita kattavassa hanketoiminnassa erittäin harvinaisia.  Mahdollisuus väärinkäytöksiin on minimoitu tiiviillä yhteistyöverkostolla ja läheisillä kumppanuussuhteilla. ”Onneksemme oma hankeseurantamme osoitti toimivuutensa ja nosti tapauksen päivänvaloon”, hän huomauttaa.

LWG-yhteistyön päättyminen ei lopeta SASKin yhteistyötä Indonesian ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Hankkeita jatketaan suunnitellulla tavalla mm. metallialan liittojen kanssa. SASKilla on parhaillaan Indonesiassa käynnissä viisi hanketta, joiden yhteinen budjetti tälle vuodelle on 157.000 euroa. Kaikkiaan SASKin hanketoiminta kattaa 60 maata eri puolilla maailmaa. Tämän vuoden yhteenlaskettu kehitysyhtiestyöbudjetti on 5,5 miljoonaa euroa.

SASK

Lisätietoja antaa: toiminnanjohtaja Janne Ronkainen.  

Jaa artikkeli: