Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta koskevan yleissopimuksen nro 151.

Filippiineillä julkisen sektorin työntekijöistä vain 10 prosenttia on ollut aiemmin työehtosopimuksen piirissä.

– Aiemmin julkisella sektorilla ei kuitenkaan ole voitu neuvotella palkoista vaan ainoastaan työoloihin liittyvistä kysymyksistä. Yksityisellä sektorilla palkoistakin on voitu neuvotella, kertoo ratifiointitilaisuudessa läsnä ollut JHL:n kansainvälisten asioiden toimitsija Eveliina Petälä.

Petälä näkee sopimuksen myös keinona vastata julkisen sektorin muihin haasteisiin, kuten yksityistämiseen, ulkoistamiseen ja työsuhteiden sirpaloitumiseen.

– Kun julkisella sektorilla päästään neuvottelemaan avoimesti palkoista ja muista työsuhteen ehdoista, se vähentää myös korruptiota.

Tähän myös liitot vetosivat vaikuttaessaan korruption vastaista taistelua käyvään presidentti Rodrigo Duterteen.

Pitkä kampanja toi tulosta

Ratifiointi on pitkän kampanjoinnin tulos. Julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen kattojärjestö PSI ja sen filippiiniläiset jäsenliitot ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin tuella toteuttaneet julkisen alan järjestäytymisen ja sopimusoikeuksien ratifiointihanketta Filippiineillä jo vuodesta 2010 alkaen.

Suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat olleet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Palkansaajajärjestö Pardia.

Vuosi aikaa sovittaa lainsäädäntöön

Vaikka ratifiointi on nyt saatu onnellisesti päätökseen, ay-liikkeen vaikuttamistyö jatkuu. Seuraava vuosi on ratkaiseva. ILOn yleissopimus on vasta suositus, ja Filippiineillä on vuosi aikaa soveltaa se lainsäädäntöön.

Petälän mukaan ammattiliitot ovat ottamassa vahvaa roolia siinä, miten sopimus viedään maan lainsäädäntöön. Tukevat Filippiinien liitoille jatketaan tässä asiassa.

– Vielä ei tiedetä, tehdäänkö uusi julkista sektoria koskeva laki vai muutetaanko vanhaa lainsäädäntöä. Liitoilla on kuitenkin oma lakimieskonsultti.

Hanke tiivistänyt ay-liikkeen rivejä

Petälä pitää sopimuksen ratifiointia isona kehitysaskeleena Aasiassa. Pilottia voidaan käyttää referenssinä muuallakin. Muitakin hyviä vaikutuksia hankkeella on ollut.

– Jos neuvotteluoikeudet toteutuvat, se voi tiivistää Filippiinien ay-liikettä lisää. Pelkästään tämä hanke on saanut hajallaan olevia julkissektorin liittoja tekemään yhteistyötä. On ymmärretty, että tavoitteisiin ei päästä ilman yhteistyötä. Mukaan on saatu myös yksityisen sektorin ammattiliittoja, Petälä korostaa.

Hänen mielestään tämän kaltainen toiminta on hyvää kehitysyhteistyötä. Hän odottaa kiinnostuneena, mitä Suomen hallitus aikoo tehdä budjettineuvotteluissa kansainvälisen kehitysyhteistyön määrärahoille.

– Niitähän on jo karsittu rankalla kädellä aiemmin.

JHL:n kv-toimitsija Eveliina Petälä ja SASKin Kaakkois-Aasian aluekoordinaattori Marlon Quesada kävivät kiittämässä Senaattori Risa Hontiverosta hänen arvokkaasta tuestaan liittojen ratifiointikampanjalle.

Teksti: Maarit Uusikumpu
Kuvat: Eveliina Petälä, Katri Blomster

Juttu julkaistiin hieman pidempänä ensin JHL:n Motiivi-verkkolehdessä. 

Jaa artikkeli: