Työntekijöiden oikeuksia rikotaan ympäri maailmaa

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC julkaisee vuosittain työntekijöiden oikeuksista maailmanlaajuisesti kertovan Global Rights Index -raportin. Sen mukaan muun muassa 74 %:ssa maista rajoitettiin oikeutta liittyä ammattiliittoon.

 

Kartta ay-oikeuksien toteutumisesta maailmalla.
Maailmanjärjestö ITUC asettaa maat vuosittain järjestykseen ay-oikeuksien toteutumisen perusteella. Vihreää, eli parasta kategoriaa, näkyy vain osassa Eurooppaa ja Latinalaisen Amerikan Uruguayssa.

Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC on tutkinut ay-oikeuksia 144 eri maassa ja asettanut maat viiteen eri kategoriaan työntekijöiden oikeuksien toteutumisen perusteella.  Tietoja kerätään edellisvuoden huhtikuusta maaliskuun loppuun. Vuoden 2020 raportti julkaistiin 16. kesäkuuta.

ITUCin raportin mukaan 80 %:ssa maista rikotaan työntekijöiden oikeutta osallistua työehtosopimusneuvotteluihin, 85 %:ssa maista rajoitettiin lakko-oikeutta ja 74 %:ssa maista rajoitettiin oikeutta muodostaa ammattiliittoja tai liittyä liittoon. Niiden maiden määrä, jotka rajoittavat ammattiliittojen rekisteröintiä, on noussut viime vuoden 86:ta 89:ään.

Maailman kymmenen huonointa maata työntekijöille ovat Bangladesh, Brasilia, Kolumbia, Egypti, Honduras, Intia, Kazakstan, Filippiinit, Turkki ja Zimbabwe. SASKilla on toimintaa tällä hetkellä näistä Bangladeshissa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.

Ainoa maa Euroopan ulkopuolella, joka kuuluu parhaaseen kategoriaan yksi (vain satunnaisia työntekijöiden oikeuksien loukkauksia), on Etelä-Amerikan Uruguay.

Myös parannusta näkyvissä

Vaikka tilanne näyttääkin hälyttävältä, on joissakin maissa menty myös parempaan suuntaan muun muassa muuttamalla maan lainsäädäntöä. Vuoden 2020 tammikuussa Qatar ilmoitti, että yksikään työntekijä ei tarvitse enää työnantajansa lupaa poistuakseen maasta. Vaikka Qatarissa on menty parempaan suuntaan muuttamalla lakeja työntekijöiden kannalta paremmiksi, rikotaan työntekijöiden oikeuksia maassa edelleen systemaattisesti. ITUCin asteikolla Qatar kuuluu toiseksi huonoimpaan kategoriaan neljä.

SASKin toimintamaista Namibia on onnistunut parantamaan asemaansa ITUCin asteikolla. Nykyään maan sijoitus on asteikolla kaksi, ja se kuuluu samaan ryhmään muun muassa Kanadan ja Sveitsin kanssa.

Jaa artikkeli: