Työ tuo inhimillistä kehitystä

 

Maanantaina ilmestynyt YK:n kestävän kehityksen raportti nostaa työn keskiöön. Työtä on tähän saakka tarkasteltu enemmän taloudellisesta kuin kehitysnäkökulmasta, vaikka ihmisarvoisella työllä on suuri merkitys ihmiskunnan kehitykselle.

Nopea teknologian kehitys, voimistuva globalisaatio, ikääntyvät yhteiskunnat sekä ympäristöhaasteet muuttavat nopeasti sekä työn merkitystä että työtapoja. Työn uudet muodot avaavat upeita mahdollisuuksia joillekin mutta asettavat suuria haasteita toisille. Vuoden 2015 Inhimillisen kehityksen raportti kehottaa hallituksia toimimaan sen takaamiseksi, ettei kukaan jää jälkeen nopeasti muuttuvassa työn maailmassa.

Raportti, joka on nimeltään ”Työtä inhimillisen kehityksen hyväksi” (Work for Human Development), perää toimia oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen työn takaamiseksi kaikille. Hallituksia kannustetaan katsomaan palkkatyötä pidemmälle huomatakseen työn monet muodot, kuten palkattoman hoivatyön, vapaaehtoisuuden ja luovan työn, jotka kaikki ovat tärkeitä inhimilliselle kehitykselle. Raportin mukaan vain ottamalla tällaisen laajemman katsontakannan työhön voidaan työn hyödyt todella valjastaa edistämään kestävää kehitystä.

Miljardit nousseet köyhyydestä työn avulla

YK:n kehitysohjelman UNDP:n pääjohtaja Helen Clark painottaa tarvetta kestäville työmahdollisuuksille: ”Ihmisarvoiset työolosuhteet edistävät sekä talouden että ihmiselämän monipuolisuutta ja rikkautta. Kaikkien maiden on vastattava uudenlaisen työn asettamiin haasteisiin ja tartuttava mahdollisuuksiin parantaa elämää ja elinkeinoja.”

Parantuneen terveyden ja koulutuksen sekä äärimmäisen köyhyyden vähenemisen myötä 2 miljardia ihmistä on saavuttanut korkeamman inhimillisen kehityksen tason viimeisen 25 vuoden aikana. Näiden saavutusten turvaaminen sekä kehityksen vauhdittaminen vaatii kuitenkin entistä vahvempaa keskittymistä työhön.

Maailman 7,3 miljardista ihmisestä 3,2 miljardia on palkkatyössä. Lopuista suuri osa tekee palkatonta hoivatyötä tai vapaaehtoistyötä, tai valmistautuvat tulemaan työmarkkinoille.

Inhimillisen kehityksen maalistauksessa on 188 maata. Suomi on sijalla 24.

Koko 288-sivuinen raportti (englanniksi)

Jaa artikkeli: