Tuotantoketjut testissä: onko Ivana Helsingin mekko ”läpinäkyvä”? Entä kuinka reilua peliä pelaa Selectin pallo?

Mekon tai jalkapallon hankintaa harkitseva vastuullinen kuluttaja menee ensin valmistuttajan netisivuille, mutta tulos voi jäädä laihaksi. Vastuullisuuden selvittäminen vaatii hieman työtä.

Ivana Helsinki

1 Tiedot nettisivuilta: Englanninkielisillä sivuilla todetaan ”about” -osion lopussa , että brändin design ideologia kumpuaa taiteesta ja siksi se on kestävää (sustainable).

2 Kysely: Lähetän viestin, jossa kysyn, missä maassa ja tehtaassa mekkoja valmistetaan, millä tavoin tuotantoketjun vastuullisuutta valvotaan myös ihmisoikeuksien näkökulmasta ja onko käytössä vastuullisuussertifikaatteja. Ja onko mahdollisen valvonnan tuloksista mahdollista saada tietoa.

3 Ivana Helsinki vastaa: Uuden malliston kankaat ja ompelu tehdään Izmirissä, Turkissa Simurg Tasarim-tehtailla, jossa IH vierailee säännöllisesti. Neulevaatteet tehdään Kutomo Holopainen Oy:llä Suomessa. Vaatteemme valmistetaan siis ihmisoikeuksia kunnioittaen vastuullisesti koko tuotantoketjussa.

4 Asiantuntija: Vastuullisuudesta voi päätellä vain, että osa tuotannosta tapahtuu riskimaassa (Turkki).

5 Puhelinhaastat­telu: Kankaat valmistetaan Izmisrin alueella, mutta kaikki ei ole puuvillaa tai luomua. Simurg Tasarimilla on GOTS-sertifikaatti, joka valvoo sekä tekstiilien että niistä tehtävien tuotteiden valmistuksen alkuperää ympäristönäkökulmasta. GOTSin osana yrityksistä riippumaton taho, ETKO, keskittyy tuotanto-olosuhteisiin (minimipalkkavaatimukset, lomasäädökset, terveydenhuollon järjestäminen jne) eli valvoo vastuullisuutta myös ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sertifikaatti on tehtaan, ei IH:n.

Mahd. puutteet korjataan ETKON ohjeiden mukaan. Jos näitä ei noudateta, valmistaja menettää GOTSin. IH:lla ei ole ulkopuolisen tahon tekemää vastuullisuusraporttia. Se ei ole ollut asia, jota IH on halunnut korostaa. Ihan hyvä pointti, että kuluttajilla voisi olla näistäkin jotain tietoa löydettävissä verkkosivuilta.

6 Asiantuntija: Jos IH:n tuotteilla olisi vas­tuullisuussertifikaatti, GOTSin ympäristökriteerit kattaisivat myös ko. tuotteen puuvillan tuotannon. Sen valvonta on nyt paikallisten luomuvalvojien harteilla eikä kriteereihin kuulu kattavasti sosiaalisen vastuun kysymykset. GOTSiin ei myöskään kuulu elämiseen riittävä palkka.

ETKO on auditointiyritys, jonka GOTS on hyväksynyt tekemään auditointeja. Mutta käykö IH itse aktiivista vuoropuhelua tehtaan kanssa ja pyrkiikö se ongelmatilanteissa vaikuttamaan? Tuntuu siltä, että Ivana Helsinki käyttää GOTSia pääasiallisena vastuullisuuden varmentajana. Jos IH ei osta GOTS-tuotteita, ei se myöskään suoraan osallistu vastuullisuusvalvonnan kustannuksiin. Vastuullisuusraportointi on yrityksen itsensä tehtävä, ei ulkopuolisen tahon.

7 IH vastaa: ETKO tarkistaa valmistavan yrityksen tuotantotilat, laskutuksen, palkanmaksun, sosiaalimaksut, työturvallisuuden jne. He tekevät myös työntekijöiden pikahaastatteluja.

Käymme aktiivista vuoropuhelua tehtaan kanssa ja edellytämme heiltä vastuunkantoa sosiaaliturvasta, elämiseen hyvin riittävästä palkasta sekä turvallisista työolosuhteista. Mikäli epäkohtia ilmenisi, vaatisimme muutoksia. Muuten emme voisi jatkaa yhteistyötä. Olemme voineet luottaa niin paikan päällä itse nähtyyn kuin muihin dokumentteihin. IH osallistuu sertifioinnin kustannuksiin välillisesti, koska sertifioinnin kustannus on jyvitetty tuotteisiin.

8 Asiantuntija: IH kertoo vaativansa elämiseen hyvin riittävää palkkaa, mutta GOTS ei tätä edellytä. Tehdas kertoo maksavansa vain lakisääteistä minimipalkkaa. Vastauksesta ei selviä, miten yritys on varmistanut, että minimipalkka riittää elämiseen. Minimipalkka ja elämiseen riittävä palkka ovat eri asioita.

Epäsuorasti osa sertifioinnin kustannuksista varmaan siirtyy kaikkiin tuotteisiin, myös IH:n ei-sertifioituihin.
Näyttää siltä, että IH ei maksa tuotteesta ns. preemiota. Jos maksaisivat, heidän kannattaisi ostaa tuote sertifioituna

9 Lopputulos:

− vastuullisuudesta ei tehdä raportteja eikä kerrota missään.
− Vain GOTS-sertifioitu tehdas ei takaa tuotteen vastuullisuutta.
+ GOTS hyvä järjestelmä, paitsi elämiseen riittävän palkan osalta.
+ Yritys vastasi kysymyksiin avoimesti.


Jalkapallo

Select

1 Tiedot nettisivuilta: Yhtiö kertoo mm. terveys- ja koulutusohjelmastaan (SAHEP) Pakistanissa, jossa 90 prosenttia tuotannosta tapahtuu Anwar Khawaja Industries -tehtaalla (AKI). Valtaosa pallojen ompelijoista tekee työtä alihankkijalle tai sen alihankkijalle ja saa palkkion pallojen määrän mukaan.

2 Sähköpostia yritykseen: Lähetän kysymykseni Tanskan pääkonttoriin. Kysyn, onko Selectillä sosiaalisen vastuun sertifikaatteja ja auditointijärjestelmiä, ja miten yritys varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuvat koko tuotantoketjussa. Entä miten varmistetaan, että alihankintaketjussa pallopalkalla työskentelevä saa säällisen palkan eikä esim. lapsityötä esiinny. Kysyn vielä valmistetanko sekä pro- että nuorisopallot AKIlla ja missä loput 10 prosenttia tuotannosta tapahtuu. Vastaukset tulevat vasta, kun olen hätyytellyt puhelimitse.

3 Select vastaa: AKI on A-luokan jäsen lapsityön vastaisessa organisaatiossa, Independent Monitoring Association for Child Labour (IMAC). AKIlla taas on Reilu kauppa -sertifikaatti. Tehdas toimii maailman työjärjestön ILOn sekä urheiluteollisuuden eettisyyttä ajavan World Federation of the Sporting Goods Industry WFSGI:n standardien mukaisesti.
Ompelutehtaille tehdään tarkkailukäyntejä. Sekä Pro- että nuorisopallot tehdään AKI:lla. Loput 10 prosenttia tuotannosta tapahtuu Taiwanissa ja Kiinassa. Siellä tuotetaan koneellisesti valmistettavat vaahtomuovipallot.

4 Asiantuntija: Pakistanilainen AKI on tosiaan Reilu kauppa -sertifioitu tuottaja. Tämä on hyvä juttu. Mutta miksi ainakaan kaikissa ommelluissa palloissa ei ole reilun kaupan merkkiä? Maksaako Select merkin puuttumisesta huolimatta sertifiointimaksua Reilun kaupan järjestelmälle ja Reilun kaupan lisää tehtaalle? Entä tehdäänkö palloja vielä myös nahasta, ja jos, niin miten sen tuotantoa valvotaan? Tehdäänkö Kiinan ja Taiwanin tehtaille auditointeja tuotanto-olojen seuraamiseksi?

5 Select vastaa: Valmistamme vain rajallisen määrän Reilun kaupan palloja. Kuitenkin Reilu kauppa tekee tarkastuksen joka vuosi. Toimimme normaalien Reilun kaupan sääntöjen mukaisesti, jolloin tehtaalle myös maksetaan lisää, joka menee työntekijöille.

Emme ole enää vuosiin tehneet palloja nahasta. Kaikki pallot tehdään synteettisestä polyuretaanista. Kiinan ja Taiwanin tehtaiden osalta meillä on sopimukset, jotka edellyttävät ILOn standardien noudattamista.

6Asiantuntija: Yritys ei nyt oikein vastaa kysymyksiin. Ensinnäkin, miksi vain rajallinen osa on Reilun kaupan palloja, jos kaikki tulevan AKIn tehtaasta? Maksaako Se­lect lisää jokaisesta AKI:ssa valmistetusta pallosta vai vain niistä, joissa on Reilun kaupan merkki? Entä ovatko Kiinan ja Taiwanin tehtaat kolmannen, riippumattoman osapuolen auditoimia.

7 Select vastaa: Meillä on oma SAHEP -ohjelmamme kun taas Reilun kaupan pallot ovat erityinen toive asiakkailta ja tuotantoa on asiakaskysynnän mukaan. Reilun kaupan lisää maksetaan juuri näistä palloista. Kiinan ja Taiwanin tehtailla tehdään säännöllisiä auditointeja, mutta ei meidän toimestamme. Tuotamme siellä vain pienen määrän promootiotuotteina isoille monikansallisille yhtiöille myytäviä palloja. Näille yhtiöille on normaalia, että tehtaat auditoidaan

8 Asiantuntija: Eli vain Reilun kaupan merkillä varustetuista palloista maksetaan lisää. Tuo SAHEP-ohjelma on hyvä lisä, mutta parasta olisi, jos kaikista AKIn tuottamista palloista maksettaisiin Reilun kaupan lisää, ja sen lisäksi yrityksellä olisi tuo SAHEP-ohjelma. Nyt vastuullisuusvalvonnassa vedotaan Reilun kaupan auditointeihin kaikkien pallojen osalta, vaikka vain osa palloista myydään Reilun kaupan merkillä ja järjestelmän kriteerien mukaisesti.

Kiinan ja Taiwanin tehtaita koskien ei selviä, minkä vastuullisuusjärjestelmän mukaisesti auditointeja on tehty. Joitain auditointeja siis tehdään mutta niiden laatua ja tuloksia ei nyt pysty arvioi­maan.

9 Lopputulos:

− Yritys vastasi välillä asian vierestä ja sen tuotteista todella vain osa on Reilun kaupan sertifioimia eli vain osan kohdalla tehdään valvontaa RK:n kriteerien mukaisesti.
− Kiinan ja Taiwanin tehtaiden osalta valvonta jäi epäselväksi.
+ Reilu kauppa on luotettava sertifiointikärjestelmä.
+ SAHEP vaikuttaa hyvältä ohjelmalta.


Mitä tarkoittaa?

Auditointi: yritystoiminnan arviointi vastuullisuuden näkökulmasta. Kolmannen osapuolen tekemä auditointi on riippumaton ja siksi luotettavampi kuin yrityksen itse tekemä.

GOTS: ulkopuolisen tahon valvoma ekologisuuden ja eetisyyden sertifikaatti, joka huomioi tuotteen koko elinkaaren raaka-aineen viljelystä lähtien.

Reilu kauppa: kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä.

Teksti: Sini Saaritsa
Asiantuntija: Sonja Vartiala / Finnwatch

Juttu on julkaistu kesäkuussa ilmestyneessä SASKin Työmaana maailma -lehdessä.

Jaa artikkeli: