Tuotantoketjut testissä: kuinka eettisiä ovat Nokian kumisaappaat ja Makian takki?

Hyiset syyskelit ovat nurkan takana, ja vastuullinen kuluttaja alkaa katsastella kotimaisia tamineita. Millaisissa oloissa tehdään lähes ikoniset Nokian kumisaappaat? Entä Makian muodikkaat parkatakit?
Makian takit ovat haluttuja ja nokialaiset klassikot sympaattisia. Mutta työolot, joissa niitä valmistetaan, eivät ehkä houkuta ja viehätä yhtä paljon.

Nokian klassikkokumppareita valmistavan Bernerin sekä toisen kotimaisen, trendikkäitä ulkoiluvaatteita myyvän Makian tuotantoketjuissa on selviä puutteita. Positiivista on se, että yritykset vastasivat avoimesti alihankintaketjujensa vastuullisuutta koskeviin kysymyksiin ja myös osoittivat kiinnostusta tilanteen kehittämiseen.

Kannusta yrityksiä vastuullisuuteen ja avoimuuteen: osallistu #Tunneketjusi -kampanjaan ja allekirjoita vetoomus.

 


Nokian Kontio -kumisaapas valmistetaan ilman riittävää työolojen valvontaa

1 Tiedot nettisivuilta:

Kohdassa Vastuullisuus kerrotaan, että tuotanto tapahtuu pääosin Euroopassa ja että Serbian, Slovakian ja Malesian sopimustehtaat ovat ISO-sertifioituja.

2 Kysely:

Esitän kysymyksen jalkineiden alkuperästä nettisivujen kyselylomakkeella. Kysyn esimerkiksi, miten varmistetaan, että työntekijöille maksetaan elämiseen riittävää palkkaa.

3 Berner Oy vastaa:

Valtaosa jalkineista tulee Serbian ja Slovakian tehtailta, joissa on EN ISO 9001 -laatusertifikaatti. Kenkiä valmistetaan myös Malesiassa, jossa tehtaat auditoidaan kolmannen osapuolen tekemän sertifioinnin edellyttämällä tavalla. Kiinan sopimusvalmistajilla on BCSI-sertifikaatit. Jokainen sopimusvalmistaja on sitoutunut yrityksen Code of Conductiin, jossa edellytetään järjestäytymisvapaudesta ja työoloista huolehtimista, sekä lapsityövoiman ja pakkotyövoiman kieltoa ILO:n yleissopimuksen mukaisesti. Teemme omia auditointeja, mutta riskienkartoituksessa on kehitettävää. Se on työn alla kuluvan kevään aikana, erityisesti ihmisoikeuskysymysten osalta. Kun tulokset on saatu, auditointiprosessia parannetaan ja niiden määrää lisätään.

4 Asiantuntija kommentoi:

Sekä Malesia, Serbia ja Slovakia ovat työntekijöiden oikeuksien suhteen riskimaita. Vastauksessa mainittu EN ISO 9001 ei ole sosiaalisen vastuun sertifikaatti lainkaan.

Code of Conduct ja auditointitulokset olisi nähtävä. Entä miksi Berner ei ole BSCI:n jäsen? Bernerin rehellisyys kehitystarpeiden suhteen on positiivista.

5 Vastaus yritykseltä:

Tehdaskumppaneilta ei saatu ajoissa tarkennuksia, mutta auditointimalleja siis kehitetään parhaillaan. Yritys tekee päätöksen mahdollisesta jäsenyydestä BSCI:ssä tämän kevään aikana.

6 Code of Conduct:

Asiakirjassa mainitaan muun muassa, ettei lapsityötä, syrjintää tai häirintää sallita. Jos ohjeistoa ei noudateta, yhteistyö voidaan päättää.

7 Asiantuntija:

Bernerin Code of Conduct on suppea ja ylätasolla ja viittaa paikoitellen vain paikallisen lain noudattamiseen. On vaikeaa nähdä, miten sen perusteella voisi valvoa tehokkaasti. Se, että ongelmia ei ole Bernerin itse tekemissä tarkastuksissa löytynyt, kertoo enemmän tarkastuksista kuin tehtaiden työoloista.

8 Lopputulos:

– Ei ole BSCI:n jäsen
– Ei kolmannen osapuolen tekemää auditointia kaikkien toimittajien osalta
– Code of Conduct epämääräinen
– BSCIn tulos on C, eli parannettavaa on.
+ Vastuullisuusarviointia ollaan kehittämässä ja yritys myöntää puutteet

 


Makian Fishtail-parkatakin alle kätkeytyy liiallista ylityön teettämistä ja silkkaa tietämättömyyttä yritysvastuuasioista

1 Tiedot nettisivuilta:

Kohdassa Responsibility kerrotaan englanniksi, että kaikki Makian valmistajat ovat allekirjoittaneet Makian Code of Conductin, joka perustuu BSCI:n ohjeistoon sekä ILOn ja YKn ihmisoikeussopimuksiin.

2 Sähköpostia yritykseen:

Osoite löytyy verkkosivuilta. Kysyn, miten yritys varmistaa, että tuotantoketjuissa työskenteleville työntekijöille maksetaan elämiseen riittävää palkkaa, ja ovatko auditointiraportit saatavilla.

3 Makia vastaa:

Makian toimittajat tulevat pääosin Euroopasta ja Turkista, jokunen Kiinasta. Toimittajat allekirjoittavat Makian Code of Conductin sekä manuaalin, jossa on myös vastuullisuusohjeita. Makia ei edellytä toimittajiltaan sertifikaattia, mutta Fishtail-takki tehdään tehtaalla, jolla on BSCI-sertifikaatti. Suurin osa toimittajista on alle 50 henkilön perheyrityksiä, ja Makia käy vuosittain tapaamassa toimittajia ja auditoimassa tehtaita itse. Palkkoihin tai järjestäytymiseen liittyviä asiakirjoja ei ole nähty, mutta työtilat ja olosuhteet ovat näyttäneet hyviltä ja turvallisilta, eikä ongelmia ole ilmennyt.

4 Asiantuntija kommentoi:

Makian vastaus on epätyydyttävä, sillä ihmisoikeuksien toteutuminen ei selviä työtiloja vilkaisemalla. Toimittajilta on syytä pyytää tarkat tiedot sosiaalisen vastuun auditointitilanteesta. Makian manuaalista selviää, onko palkkoja ja järjestäytymisvapautta mainittu.

5 Makia vastaa:

Makia ei halua jakaa tietoja julkisuudessa kilpailullisista syistä, mutta on antaa nähtäväksi Makian manuaalin sekä auditointituloksia. Yrityksen edustaja luettelee laatusertifikaatteja, jotka haluaisi mainittavan.

6 Asiantuntija kommentoi:

Auditointitulokset kertovat selkeistä puutteista: ylityötä on teetetty todella suuria määriä ja valvonta on riittämätöntä. Elämiseen riittävää palkkaa ei ole arvioitu eikä lakisääteisiä vakuutusmaksuja ole maksettu.

7 Lopputulos:

– Ei kattavaa kolmannen osapuolen auditointia
– BSCI-tulos on C ja puutteita mm. yli­työssä ja vakuutus­maksuissa
– Vaikutelma on, ettei yritys ole perehtynyt yritysvastuuasioihin
+ Yritys kertoi avoimesti toimitusketjuistaan ja prosesseistaan

 


Näistä on kyse:

Code of Conduct: Eettiset toimintaohjeet, jotka linjaavat yritykset periaatteita ja pelisääntöjä.
Auditointi: Yritystoiminnan arviointi vastuullisuuden näkökulmasta. Kolmannen osapuolen tekemä auditointi on riippumaton ja on siksi luotettavampi kuin yrityksen oma auditointi.
BSCI-sertifikaatti: Vastuullisuus­järjestelmä, jonka jäsenet sitoutuvat parantamaan olosuhteita tuotantoketjuissaan. Järjestelmä ei kuitenkaan edellytä esimerkiksi elämiseen riittävää palkkaa.

Teksti: Katri Blomster, SASK
Asiantuntija: Sonja Vartiala, Finnwatch

Artikkeli on julkaistu SASKin Työmaana maailma -lehdessä 1/2018.

 

Haluatko tietää, millaisissa oloissa käyttämäsi vaatteet ja tavarat sekä nauttimasi ruoan raaka-aineet valmistetaan? SASK on yhdessä Reilun kaupan ja Eetti ry:n kanssa mukana #Tunneketjusi-kampanjassa. Osallistu sinäkin ja vaadi yrityksiltä vastuullista tuotantoa ja avoimuutta niistä kertomiseen.

Jaa artikkeli: