Thaimaan tonnikalatehtaiden työoloissa parannuksia

Kansainvälisen huomion kohteena jo vuosia olleet Suomen markkinoille tonnikalaa tuottavat tehtaat Thaimaan Samut Sakhonissa ovat parantaneet työolojaan, kerrotaan Finnwatchin tänään julkaistussa seurantaraportissa.

Siirtotyöntekijöiden passeja ei enää takavarikoida, ja heillä on kirjalliset työsopimukset. Myös työturvallisuus ja sosiaaliturva ovat parantuneet.

Ongelmia on kuitenkin edelleen: työpaikoilla esiintyy syrjintää, ja osa siirtotyöntekijöistä raportoi maksavansa korkeita rekrytointimaksuja. Jäljellä olevien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä tehtaiden, niiltä ostavien päivittäistavarakauppojen ja siirtotyöntekijöitä aidosti edustavien järjestöjen välillä.

– Siirtotyöntekijöiden on edelleen vaikeaa saada ääntään kuuluviin. Tehtaiden valitusmekanismit ja työntekijäkomiteat eivät toimi toivotulla tavalla, eivätkä työntekijät pysty neuvottelemaan työehdoistaan, kertoo tutkimuksesta vastanneen Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Ongelmana rekrytointimaksut

Merkittävin seurantaraportissa löytynyt puute liittyy virallisen MoU-prosessin kautta Myanmarista Thaimaahan tulevien työntekijöiden rekrytointimaksuihin. Työntekijät joutuvat maksamaan satoja euroja erilaisia kuluja päästäkseen töihin tiettyihin tehtaisiin.

– Tonnikalatehtaiden ja Thaimaan tonnikalateollisuuden tulee kieltää rekrytointimaksujen periminen työntekijöiltä. Työntekijöiden velkaantumista aiheuttavat maksut täytyy kieltää myös eurooppalaisten ostajien vastuullisuusvaatimuksissa, Vartiala sanoo.

Laittomaan kalastukseen liittyy ihmiskauppaa

Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin estääkseen Thaimaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen.

Ongelma liittyy keskeisesti myös kalastusalusten työoloihin. Niiltä on tavattu pakkotyötä ja ihmiskauppaa. Tehtaiden oman alihankintaketjun valvonta on vielä alkutekijöissään.

– Tehtaat odottavat Thaimaan hallitukselta lakimuutoksia tai ovat vasta käynnistämässä omaa valvontaa. Suomessa myytäviin tonnikalapurkkeihin saattaakin päätyä laittomasti tai todella huonoissa työoloissa pyydettyä kalaa, Vartiala sanoo.

Ostajien tehtävä yhteistyötä työolojen parantamiseksi

Raportissa tutkitut Sea Value- ja Thai Union -konserneihin kuuluvat tehtaat Thai Union Manufacturing ja Unicord tuottavat kaupan oman merkin tuotteita Belgian, Britannian, Liettuan, Viron, Latvian, Suomen ja Slovenian markkinoille. Finnwatch kehottaa ostajia tiiviimpään yhteistyöhön työolojen parantamiseksi.

– Pelkkien auditointien avulla on vaikeaa saada aikaan tarvittavia muutoksia. Jäljellä olevien syrjintään, rekrytointiin ja työntekijöiden heikkoon neuvotteluvoimaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan aitoa yhteistyötä ja vuoropuhelua teollisuuden, ostajien ja paikallisten työntekijöitä edustavien järjestöjen välillä.

Finnwatchin uusi raportti ”Follow-up Study: Improvements at Tuna Fish Factories in Thailand”

Aiemmat raportit Finnwatchin verkkosivuilla

Jaa artikkeli: