Terveysvapaaehtoisten korvaukset nousevat

Erityisesti Nepalin maaseudulla ollaan riippuvaisia terveysvapaaehtoisista, jotka saavat työstään lähinnä pientä kulukorvausta. SASKin tukemassa hankkeessa tehdään työtä heidän asemansa parantamisen puolesta.
Nepalin vapaaehtoisia terveyssisaria
Terveysvapaaehtoiset tunnistaa sinisestä vaatteesta, sarista.

Vuonna 1988 Nepalin terveys- ja väestöministeriö päätti parantaa Nepalin kansanterveyttä palkkaamalla joukon maaseudulla ja vuoristoalueilla asuvia naisia vapaaehtoisiksi terveyssisariksi. Nämä vapaaehtoiset alkoivat auttaa muun muassa synnytyksissä, lääkkeiden jakamisessa sekä myös rokotusten antamisessa syrjäseuduilla.

Vuoden 2020 tietojen mukaan terveysvapaaehtoisia on tällä hetkellä yli 50 000, ja ainakin osassa maata terveydenhoito käytännössä makaa heidän harteillaan. Terveyssisaret saavat 18 päivän koulutuksen, jossa heille jaetaan työssä tarvittavat varusteet. Lääkkeitä he saavat paikallisilta terveysasemilta.

Taustalla pitkäjänteistä työtä

Terveysalan vapaaehtoiset eivät saa työstään palkkaa, vaan pienen kulukorvauksen. Virallisesti terveysvapaaehtoisten saama kulukorvaus on ollut 6 000 rupiaa (n. 42 euroa) vuodessa, mutta todellisuudessa hallitus on maksanut terveysvapaaehtoisille vain noin 3 000 rupian korvauksia. Nepalin hallitus kuitenkin ilmoitti toukokuun lopulla, että se nostaa terveyssisarten saamaa korvausta 12 000:een rupiaan (85 euroon) vuodessa. Nosto vaikuttaa todelliselta, sillä sille on tehty valtion budjetista varaus.

Vaikka korvaussumma on edelleen vähäinen, on korotus kuitenkin merkittävä. Nepalin terveysvapaaehtoistyöntekijöitä puolustavien liittojen mukaan muun muassa SASKin pitkäjänteisellä tuella on ollut vaikutusta siihen, että terveysvapaaehtoiset saavat lisää korvausta työstään.

Vapaaehtoiset terveyssisaret muodostavat suurimman epävirallisen työntekijäryhmän julkisella sektorilla. SASK tukee Nepalissa hanketta, jossa pyritään virallistamaan terveyssisarten asema ja muuttamaan epäviralliset työsuhteet virallisiksi. Hankkeen tavoitteena on, että terveysvapaaehtoiset saisivat työstään heille kuuluvaa korvausta sekä työsuhteen edut.

Kunnioitusta, mutta ei palkkaa

Nepalin terveysvapaaehtoiset ovat hyvin kunnioitettuja yhteisöissään, mutta koska kulukorvaus on pieni, joutuvat he usein elättämään itsensä muilla töillä. Vuonna 2018 SASK julkaisi artikkelin, johon haastatellut terveysvapaaehtoiset kertoivat muun muassa elättävänsä itsensä vuokraamalla perheen omistamaa taloa tai elävänsä miehensä tuloilla. Paikalliset liitot ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että terveysvapaaehtoiset ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan.

Äitiyskuolleisuus uudelleen nousussa

Nepal on pystynyt vähentämään äitiyskuolleisuutta huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Äitiyskuolleisuuden vähenemiseen on pidetty syynä muun muassa sairaalassa synnyttäville maksettavia kulukorvauksia, mutta myös terveysvapaaehtoisilla on ollut tässä merkittävä rooli, sillä syrjäisimmillä seuduilla sairaalat ovat kaukana. Vaikka virallisesti vapaaehtoiset tekevät töitä 4-6 tuntia päivässä, lähtee vapaaehtoinen auttamaan synnytyksessä vaikka keskellä yötä.

Nepal on onnistunut vähentämään äitiyskuolleisuutta viime vuosina. Lähde: WHO

Koronapandemia on nostanut Nepalin äitiyskuolleisuutta merkittävästi, Kathmandu Postin artikkelin mukaan jopa 200 prosenttia. Pandemia on kurittanut erityisesti Nepalia viime kuukausina. Lehden mukaan äitiyskuolleisuuteen ovat vaikuttaneet muun muassa maan rajut sulkutoimet, jotka rajoittavat liikkumista, julkista liikennettä sekä terveyspalvelujen saatavuutta.

Jaa artikkeli: