Tehyn prekaariprojekti Filippiineillä auttaa nuoria ja naisia

SASKin hallitus on tänään tiistaina hyväksynyt vuosina 2012 – 2014 toteutettavan hankkeen ”Prekaarin työvoiman järjestäytyminen Filippiinien terveyssektorilla”. Hankkeen kokonaisbudjetti on 135 000 euroa, josta Terveyden ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö Tehy maksaa 15 prosenttia. Mukaan tulevat neljä terveyssektorin ammattiliittoa Filippiineiltä (AFW, CIU, PGEA, PSLINK) ovat PSI:n  (Public Services International, Kansainvälisten julkisten palveluiden ammattiliittojen yhteiselin) jäseniä. Myös PSI on mukana hankkeessa.

Filippiineillä terveydenhuollon ja sen työntekijöiden ongelmana ovat yksityistäminen, vuokratyövoiman käyttö ja keskeisten terveyspalvelujen ulkoistaminen. Ne heikentävät liittojen toimintamahdollisuuksia työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa.

Jäsenpohjan ja neuvotteluvoiman vähenemisen vuoksi filippiiniläisten ammattiliittojen on vaikea taistella epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä vastaan niin työpaikka- kuin kansallisella tasolla.

Filippiinien terveydenhoitoalalle on kehittynyt outoja työn teettämisen muotoja. Valmistuneita sairaanhoitajia käytetään pahimmillaan ilmaisena työvoimana. Työmarkkinoihin kiinni pääsyn avulla heitä kiristetään ”pakotetuiksi vapaaehtoisiksi”. Ongelma koskee erityisesti nuoria naisia. Järjestäytymisen vaikeutumisen lisäksi tämä murentaa terveyspalvelujen laatua ja alan työntekijöiden ammatillista etiikkaa.

Solidaarisuutta ja omaa ay-etua

Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi vieraili Filippiineillä viime syksynä. Miksi Tehy on mukana hankkeessa?

– Tehy kannattaa eettistä rekrytointia kaikkialla maailmassa. Filippiineillä sairaanhoitajienhoitajien liikakoulutus on melkein ”teollisuudenala”, joka heikentää hoitohenkilöstön asemaa siellä, sanoo Koivuniemi.

Hänen mukaansa voimakas hoitohenkilöstön rekrytointi vauraisiin maihin heikentää myös Filippiinien terveydenhuoltojärjestelmää. Laadukkaiden julkisten terveyspalvelujen takaaminen on ay-liikkeen mukaan yhteiskunnallisen kehityksen peruspilari.

– Haluamme parantaa Filippiinien hajanaisen ay-liikkeen yhteistoimintaa. Ja hankkeen avulla uskomme voivamme parantaa myös ay-liikkeen yhteiskunnallista asemaa, Koivuniemi toteaa.

Kansainvälisen solidaarisuuden lisäksi Sari Koivuniemi tuo esiin aivan kotoisen syyn osallistua Filippiinien projektiin. Suomeen on tullut hoitohenkilökuntaa Filippiineiltä jo vuodesta 2008. Tehy haluaa edustaa Suomessa työskenteleviä filippiiniläisiä sairaanhoitajia.

– Jos emme tiedä mitään Suomessa työskentelevien sairaanhoitajien lähtömaan tilanteesta, meidän on vaikea ymmärtää heitä ja saada heitä järjestäytymään. Projekti tuo myös tältä kannalta arvokasta tietoa meille, Sari Koivuniemi sanoo.

Jaakko Takalainen

Jaa artikkeli: