Ilmastonmuutos ja globaali työelämä – SASKin webinaarisarja osa 2

Ilmastonmuutos herättää monia isoja kysymyksiä työelämän näkökulmasta. Miten niihin vastataan globaalisti ja mitä SASK tekee asian eteen? Osallistu webinaariin ja kuulet lisää oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti fossiilivapautta!

Ilmastokriisin edetessä myös työelämä on suuressa murroksessa. Työn tekeminen muuttaa muotoaan, uusia mahdollisuuksia tulee ja jotkut työt loppuvat kokonaan. Työelämän näkökulmasta haasteet ovat yhteisiä maailman tavoitellessa fossiilivapaata tulevaisuutta.

  • Miten siirtyminen kestävämpiin ilmastoratkaisuihin tehdään reilusti?
  • Mitä on oikeudenmukainen siirtymä ja miten turvata työelämän ihmisoikeudet osana tätä siirtymää?
  • Miksi ilmastopolitiikka on tärkeää sekä suomalaiselle että globaalille ay-liikkeelle?

Suomalaisen ay-liikkeen ihmisoikeusjärjestönä SASK on sitoutunut ilmastomuutoksen vastaiseen taisteluun ja tukee kumppaneitaan maailmalla tässä työssä.

SASK järjestää tänä vuonna webinaarisarjan Ilmastonmuutos ja globaali työelämä.

Webinaarisarjan toinen osa pureutuu ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin erityisesti julkisella sektorilla sekä ay-liikkeen ratkaisuehdotuksiin työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Kuulemme SASKin tukemasta työstä, jota julkisen sektorin ammattiliitot tekevät Afrikassa Nigeriassa, Tansaniassa ja Marokossa esimerkiksi jätteidenhuoltoalalla. Suomesta kuulemme Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ilmastotyöstä laajemmin sekä esimerkkitapauksen energia-alan (Helen) oikeudenmukaisesta siirtymästä ammattiliiton näkökulmasta.

Alustajina ovat

  • Sandra Van Niekerk, ilmastonmuutoksen projektikoordinaattori, Public Services International PSI
  • Anna Korpikoski, erityisasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL.

Tilaisuus on englanniksi, mutta tarvittaessa kysymyksiä voi esittää suomeksi ja ne käännetään.

Webinaari pidetään Teams-alustalla 5.6. kello 17–18.30. Osallistujat saavat linkin lähempänä tapahtumaa.


Climate change and global working life – SASK webinar series part 2

As the climate crisis progresses, working life is also undergoing major changes. The way we work is changing, new opportunities are emerging, and some jobs are disappearing altogether. From working life perspective, the challenges are common as the world strives for a fossil-free future.

  • How to make the transition to more sustainable climate solutions fair?
  • What is a just transition and how to safeguard human rights in the world of work as part of this transition?
  • Why is climate policy important for both the Finnish and global trade union movement?

As a human rights organisation of the Finnish trade union movement, SASK is committed to the fight against climate change and supports its partners worldwide in this work. This year SASK is organising a webinar series on climate change and global working life.

The second part of the webinar series will focus on the challenges posed by climate change, particularly in the public sector, and the trade union movement’s proposals for solutions to safeguard workers’ rights.

We will hear about SASK supported work done in Africa by public sector trade unions in Nigeria, Tanzania, and Morocco in sectors such as solid waste management. From Finland we will hear on trade union JHL’s work on climate issues more broadly, as well as a specific case from the energy sector (Helen) as a just transition issue from the union’s point of view. 

The presenters will be

  • Sandra Van Niekerk, Project Coordinator on Climate Change, Public Services International PSI
  • Anna Korpikoski, Special Advisor, Trade Union for the Public and Welfare Sectors JHL.

The event will be held in English but, if needed, questions can be made in Finnish, and they will be translated.

The webinar will be held on the Teams platform on 5 June at 17–18.30. Participants will receive a link closer to the event.

Jaa artikkeli: