Suomalaiset järjestöt Egyptin ilmastokokouksesta: Osallistumisen rajoittaminen uhkaa ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta

Kansalaisyhteiskuntaan kohdistuneet rajoitustoimet varjostavat YK:n ilmastokokousta. Suomalaiset järjestöt painottavat, että osallisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan ytimessä.
Intialaisia kaivostyöntekijöitä työmaalla kypärät päässä
Ilmastonmuutos vaikuttaa myös työelämään. Työt muuttuvat, osa katoaa kokonaan ja uusia syntyy. Siksi on tärkeää, että työntekijöiden näkökulma otetaan huomioon siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa.

YK:n ilmastokokous Egyptin Sharm el-Sheikhissä lähenee loppuaan. Neuvotteluissa ovat korostuneet kysymykset oikeudenmukaisuudesta sekä monet kehittyville maille tärkeät aiheet, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamien menetysten ja vahinkojen korvaaminen

Valitettavasti Egyptin isännöimä kokous tullaan muistamaan myös kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistetuista rajoituksista ja häirinnästä. Ilmastokokouksen aikana mielenosoituksia on saanut järjestää vain ennalta osoitetulla alueella tiukkojen rajoitusten puitteissa. Etenkin egyptiläisten järjestöjen toimintaa on rajoitettu rajusti. Paikan päällä kokousta seuraavat kansainväliset järjestötoimijat ovat kertoneet, että myös heidän toimintaansa tarkkaillaan jatkuvasti.

– Samalla kun kansalaisyhteiskunnan osallistumista COP27:ssa rajoitetaan, esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden edustajia on paikalla ennätysmäärä. Tilanne antaa selvän, mutta surullisen viestin siitä, keiden ääntä ilmastokriisin ratkaisemiseksi halutaan kuulla, sanoo Amnestyn ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Elina Mikola.

Suomalaiset järjestöt muistuttavat, että kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ilmastokriisin pysäyttämisessä:

– Valtioiden toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi etenevät hitaasti. Ilmastoneuvotteluissa ei olisi päästy edes nykyiseen pisteeseen ilman kansalaisyhteiskunnan poliittisiin ja taloudellisiin päätöksentekijöihin kohdistamaa painetta, sanoo Niko Humalisto, Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija.

Kansalaisyhteiskunnan mukanaolo on edellytys sille, että siirtymä ilmastokestävään maailmaan toteutuu reilusti. Fossiilisista polttoaineista on irtauduttava nopeasti ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten kärsiville maille tulee tarjota tukea. Kaikissa ilmastotoimissa on kuultava myös niiden kohteena olevia paikallisyhteisöjä.

Järjestöt korostavat, että oikeudenmukaisen siirtymän tulee olla läpileikkaavana periaatteena kansallisessa ja kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että päästövähennyksiin pyrkivän politiikan tulee muodostaa suunnitelmallinen kokonaisuus, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vähentää eriarvoisuutta.

– Globaalin pohjoisen maiden ja yritysten tulee myös tunnistaa omien päästövähennystensä vaikutukset työpaikkoihin globaalin etelän tuotantomaihin ulottuvissa arvoketjuissa. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää, että näitä työntekijöitä kuunnellaan ajoissa heihin liittyvissä päätöksissä, muistuttaa Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

YK:n 27. ilmastokokous (COP27) on käynnissä 6.–18.11.2022 Sharm el-Sheikhissä Egyptissä. Suomalaiset järjestöt ovat tiedotusvälineiden haastateltavissa kokouksen aikana ja vastaavat mielellään lisäkysymyksiin.

Lisätietoja

  • Amnesty International Suomen osasto, Elina Mikola, ilmasto- ja ympäristöasiantuntija, +358 44 493 8334, elina.mikola@amnesty.fi
  • Finnwatch, Lasse Leipola, ilmastoasiantuntija, +358 44 491 9401, lasse.leipola@finnwatch.org
  • Suomen Lähetysseura/Act Allianssi, Niko Humalisto, johtava vaikuttamistyön asiantuntija, +358 40 757 4036, niko.humalisto@felm.org
  • Siemenpuu-säätiö sr, Hanna Matinpuro, toiminnanjohtaja, +358 50 569 1189, hanna.matinpuro@siemenpuu.org
  • Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Anna Perttula, oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija, +358 40 541 6155 anna.perttula@sask.fi
  • Fingo, Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, +358 50 317 6686, emilia.runeberg@fingo.fi
  • Creatura Think & Do Tank ry, Timo Kuusiola, toimintavastaava, +358 40 745 7304, timo.kuusiola@gmail.com
  • Food and Forest Development Finland ry, Tiina Huvio, toiminnanjohtaja, +358 40 159 5667, tiina.huvio@ffd.fi

Jaa artikkeli: