Leikki on lasten työtä

Lapsityövoiman vastustaminen on kuulunut maailmanjärjestö YK:n ja kansainvälisen työjärjestön ILOn agendalle niiden perustamisestaan lähtien. ILO perustettiin jo 1910-luvulla, kolme vuosikymmentä ennen YK:ta, päätarkoituksenaan kitkeä lapsityövoiman käyttöä. Urakka ei ole vieläkään valmis.

Vaikka vuosikymmenien aikana on saavutettu merkittäviä parannuksia, ovat tilastot silti karua luettavaa edelleen. Arviolta 215 miljoonaa lasta tekee töitä täysipäiväisesti, eivätkä voi tästä syystä kokea ansaitsemaansa lapsuutta, ILO raportoi.

Yli puolet heistä joutuu työskentelemään pakotettuina tai vaarallisissa työympäristöissä, pahimmillaan prostituutiossa tai aseellisten konfliktien armoilla.

Köyhyydestä, sääntelyä pakoilevista tai siihen huonosti reagoivista elinkeinoista ja yleisesti ihmisoikeusrikkomuksista juurensa saava lapsityövoima on edelleen arkipäivää. Sen kitkemiseksi tehtävää työtä ei kuitenkaan ole hellitetty sen satavuotisen historiansa aikana, eikä niin tehdä myöskään tulevaisuudessa.

SASK lapsityötä vastaan

Globaalisti lapsityön käyttö on yleistä etenkin pienviljelijäyhteisöissä. SASK tekee töitä esimerkiksi Kolumbiassa, jotta lasten työnteko maan pientiloilla vähenisi.

Hankkeessa kasvatetaan pienviljelijäyhteisöjen tietoisuutta lasten oikeuksista ja perusoikeuksista, vahvistetaan sosiaalidialogia viranomaisten kanssa ja tuetaan perheiden toimeentuloa ja ruokaomavaraisuutta.

Suurimpia haasteita pienviljelijäyhteisöissä on lapsi- ja pakkotyön kitkeminen sekä perheiden elintarvikeomavaraisuuden ja toimeentulon takaaminen suuryritysten hintakilpailussa. Hanke vähentää lapsityön käyttöä, lisää tietoisuutta lasten ja pienviljelijöiden oikeuksista sekä lisää perheiden omavaraisuutta ja toimeentuloa.

Hankkeen seurauksena pienviljelijäyhteisöt ja paikallisviranomaiset tunnistavat ja tunnustavat lasten ja nuorten oikeudet, lapsityön käyttö vähenee, pienviljelijöiden järjestäytyminen kasvaa, perheiden elintarvikeomavaraisuus kasvaa ja yhä useampi pienviljelijäperheen nuori voi jäädä kotitilalleen sen sijaan, että lähtisi työn perässä kaupunkiin.

Hanketoiminnoista hyötyy suoraan vähintään 180 pienviljelijäperhettä ja 480 lasta ja nuorta, jotka osallistuvat hankkeeseen. Tietoisuuden leviäminen hyödyttää epäsuorasti kaikkia kohdeprovinssien lapsia, nuoria ja pienviljelijäperheitä.

Tue SASKin työtä!

Voit tukea Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskusta lapsityön vastaisessa työssämme.

Avain lapsityön kitkemiseksi maailmasta on perheiden toimeentulon nostaminen sellaiselle tasolle, ettei lasten työpanosta tarvita. Tehokkain tapa vähentää lapsityövoiman käyttöä on siis elämiseen riittävän palkan ja inhimillisten työolosuhteiden turvaaminen perheen aikuisille.

Elämiseen riittävä palkka ja inhimilliset työolosuhteet tavallisille työntekijöille toteutuvat köyhissä maissa hyvin harvoin ilman toimivaa ammattiliittoa. Niiden edistäminen on SASKin hanketyön päämäärä.

Voit lukea lisää työstämme ja kantaa kortesi kekoon sivulla www.vahvantehtava.fi tai tekemällä kertalahjoituksen lähettämällä tekstiviestin SASK numeroon 16499 (10 euroa).

(Rahankeräyslupa: POL-2014-16830)

 Kuva: Kalevi Kannisto

Jaa artikkeli: