Sadattuhannet kotiapulaiset vailla oikeuksia Kuwaitissa

Ulkomaiset kotiapulaiset ovat Kuwaitsissa vielä oikeudettomampia kuin muiden alojen ulkomaiset työntekijät.

Enemmistö Persianlahden rikkaan öljyvaltion Kuwaitin noin 3,5 miljoonasta asukkaasta on ulkomaisia työntekijöitä. Heistä peräti 660 000 työskentelee kotiapulaisina ja yksityisen sektorin siivoustehtävissä.

Ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin uuden raportin mukaan ulkomaiset kotiapulaiset ovat vielä oikeudettomampia kuin muiden alojen ulkomaiset työntekijät. Työlainsäädäntö takaa palkansaajille järjestäytymisoikeuden, jota on tosin tiukasti rajoitettu, mutta lakia ei sovelleta kotiapulaisiin. Raportissa todetaan, että kotiapulaisten asemaa ei turvaa myöskään viranomaisvalvonta, koska se ei ulotu kotien sisälle.

Kotiapulaisina myös lapsia

Kuwaitin laki kieltää ansiotöiden tekemisen alle 15-vuotiailta, mutta kotitaloustyöt on jätetty tämänkin lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kansainvälisen työjärjestön ILOn asiantuntijaelimelle CEARC:lle on toimitettu tietoja, joiden mukaan kuwaitilaisissa kodeissa työskentelee velkavankeuden tai muun pakotuksen seurauksena ulkomaisia naisia ja tyttöjä.

CEARC:llä on myös tietoja ihmiskaupasta, jossa lapsia on toimitettu Aasian köyhistä maista Kuwaitiin seksipalveluihin ja muihin töihin.

Ulkomaisen työvoiman asemaa on heikentänyt pitkään käytäntö, jossa kuwaitilaiset työnantajat ovat ottaneet haltuunsa ulkomaisten työntekijöiden matkustusasiakirjat. Hiljattain tämä menettely kiellettiin öljyteollisuudessa ja rakennusalalla, mutta kotitaloustöissä sen sallitaan jatkuvan.

ITUCin selvityksen mukaan ulkomaiset työntekijät valittivat vuonna 2009 omille lähetystöilleen Kuwaitissa yli 10 000 tapauksesta, joissa heitä oli kohdeltu ruumiillisesti, henkisesti ja/tai seksuaalisesti huonosti. Valtaosa valittajista oli kotiapulaisia.

Lakot kiellettyjä

Kuwaitin kansalaisilla on oikeus perustaa ay-järjestöjä. Viranomaisten hyväksynnän ehtona on, että järjestöllä on vähintään 15 Kuwaitin kansalaista jäsenenä ja yhteensä vähintään 100 jäsentä. Ulkomaiset työntekijät voivat liittyä ay-järjestöihin, mutta heitä ei voida valita luottamustehtäviin, eikä heillä ole äänioikeutta luottamushenkilöiden vaalissa.

Laki sallii kollektiiviset työehtosopimusneuvottelut yksityisellä sektorilla. Julkisella sektorilla työntekijöiden ammattiliitolla on oikeus ”konsultoida” työntekijöille tärkeistä asioista.

Ay-järjestöillä ei ole oikeutta ”poliittiseen aktivismiin” ja lakot ovat kiellettyjä. Laittomat lakot on tukahdutettu kovin ottein.

ITUCin raportin mukaan 47 prosenttia kuwaitilaisista naisista kuuluu työvoimaan. Naiset ansaitsevat keskimäärin 66 prosenttia miesten keskiansioista. Naiset ovat raskaasti aliedustettuina korkeata ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Heinäkuussa 2010 päättäjät laajensivat naisten ammatillisia oikeuksia poliisin organisaatiossa. Toimistotöiden lisäksi naisille tuli pääsy myös muun muassa partiointitehtäviin.

Kuwaitin ammatillisen keskusjärjestön KTUF:n jäsenliitoilla on 35 000 jäsentä.

Katso koko raportti (englanninkielinen)ITUCin kotisivuilta.

(Juhani Artto/ SASK)

Jaa artikkeli: