Nepalissa 1,6 miljoonaa lasta tekee ansiotöitä

Yli viidennes 5-17-vuotiaista nepalilaislapsista eli noin 1,6 miljoonaa lasta osallistuu työelämään. Useimpien lapsityöläisten koulunkäynti on vaarassa jäädä lyhyeksi. Tämä ilmenee ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin äskettäin julkaisemasta raportista.

Lapsityön yleisyys ylläpitää laajaa lukutaidottomuutta, mikä luo heikot edellytykset työelämän kehittämiselle. Vuoden 2008 työvoimatutkimuksen mukaan naisista ainoastaan 43 prosenttia ja miehistä 71 prosenttia on lukutaitoisia. Alimpaan kastiin kuuluvista naisista lukutaitoisia on 3 prosenttia, miehistä 15 prosenttia.Torpparilaitosta muistuttava sortojärjestelmä on yhä tavallinen maaseudulla ja lukuisat velalliset ovat pakkotyöläisen asemassa. Yli 20 000 orjaa on kyetty vapauttamaan viime vuosina, mutta tuhannet työskentelevät edelleen orjuutta muistuttavissa olosuhteissa.

Työtä tekevästä väestöstä vain kymmenesosa toimii talouden virallisella sektorilla. Kollektiiviset työehtosopimukset ovat harvinaisia. Työmarkkinoilla olevista vain joka sadannen vähimmäistyöehdoista on sovittu kollektiivisilla työehtosopimuksilla.

Lakko-oikeutta on rajoitettu monin tavoin. Turvallisuuskoneiston ja ”olennaisten palvelujen” työntekijöillä ei ole lakko-oikeutta. ”Olennaisiin palveluihin” luetaan muun muassa majoitus- ja pankkitoiminta, vaikka nämä alat eivät sisälly kansainvälisen työjärjestön ILOn ”olennaisten palvelujen” määritelmään.

Laillisen lakon aloittamiseen vaaditaan 30 vuorokauden ennakkoilmoitus sekä 60 prosentin kannatus lakon piirissä olevien työpaikkojen työntekijöiden keskuudessa.

Syrjityille kiintiö

Nepalin päättäjät hyväksyivät hiljattain ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa syrjittyjen ryhmien mahdollisuuksia kilpailla julkisen sektorin työpaikoista. Päätöksen mukaan heidän osuutensa julkisen sektorin työpaikoista nostetaan vähitellen 45 prosenttiin.

Työmarkkinoilla syrjittyihin ryhmiin kuuluvat naiset sekä useat vähemmistöt kuten alimman kastin muodostavat dalitit ja alkuperäiskansat. Uusi linjaus ei paranna vammaisten eikä seksuaalisten vähemmistöjen asemaa.

Suuri määrä nepalilaisia työskentelee Intiassa, muualla Aasiassa ja öljyllä rikastuneissa arabimaissa. Nepalilaiset työskentelevät usein vailla järjestäytymisoikeutta ja täysin riippuvaisina työantajiensa tahdosta.

ITUCilla on Nepalissa kaksi jäsenjärjestöä Gefont ja NTUC-I. Ne ovat ilmoittaneet jäsenmääräkseen yhteensä 680 000 henkilöä. Maolaisliikkeen hallitsema ay-organisaatio (ANFTU) hajottaa ay-liikettä ja on syyllistynyt väkivaltaan tavoitteidensa saavuttamiseksi, ITUCin raportissa arvostellaan.

Nepal on Suomen pitkäaikainen kumppanuusmaa kehitysyhteistyössä. Toinen SASKin talkoomatkoista 2012 syksyllä suuntautuu Nepaliin.

Juhani Artto

Jaa artikkeli: